Skip to main content

Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Seoladh na Scéime um Chúnamh Deontais do Rochtain ar Mhargaí

Trádáil, Tánaiste Eamon Gilmore, Cultúr, Preas Ráiteas, Éireann, 2014
Tanaiste & Biden

Dianchlár misean trádála Aireachta agus imeachtaí trádála idirnáisiúnta do 2014 fógartha ag an Tánaiste agus ag an Aire Post

 

Seolann Fiontraíocht Éireann an Scéim nua um Chúnamh Deontais do Rochtain ar Mhargaí chun cuidiú le cuideachtaí a ngnó a idirnáisiúnú agus fógraíonn dianchlár idirnáisiúnta 118 imeacht trádála lena n-áirítear 18 misean trádála Aireacht-threoraithe.

I gClár Lá Fhéile Pádraig “Éire a Chur Chun Cinn” feicfear 27 Aire páirteach i mbreis agus 100 imeacht gnó agus 80 cruinniú polaitiúil ardleibhéil i 23 tír.

Sheol an Tánaiste agus Aire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, Eamon Gilmore TD agus an tAire Post, Fiontar agus Nuálaíochta, Richard Bruton TD inniu an clár bliana d’imeachtaí aireacht-threoraithe ag díriú ar thrádáil agus ar infheistíocht d’Éirinn in 2014.

Áirítear i bhfógra an lae inniu mionsonraí clár “Éire a Chur Chun Cinn” Lá Fhéile Pádraig an Rialtais de ghníomhaíocht idirnáisiúnta ina bhfeicfear 27 Aire páirteach i mbreis agus 100 imeacht gnó agus 80 cruinniú polaitiúil ardleibhéil i 35 cathair ar fud 23 tír.

Áirítear sa bhfógra freisin mionsonraí clár bliana Fiontraíocht Éireann de mhisin trádála agus de ghníomhaíocht idirnáisiúnta do 2014 mar aon le mórscéim nua de chuid Fiontraíocht Éireann, an Scéim um Chúnamh Deontais do Rochtain ar Mhargaí a chuideoidh le go n-éireoidh níos tapa agus níos éifeachtaí le cuideachtaí i margaí nua.

Rinneadh an fógra in Ergo, cuideachta IT Éireannach onnmhairithe ardnuálaíoch a thairgeann seirbhísí infreastruchtúir agus réitigh forbairt bhogearraí.

Is príomhthiomantas é seachadadh dianchlár misean trádála aireacht-threoraithe i bPlean Gnímh an Rialtais maidir le Poist. Tá líon na misean trádála aireacht-threoraithe de chuid Fiontraíocht Éireann tar éis méadú faoi dhó, agus níos mó ná sin, ó 2011.

Agus clár Lá Fhéile Pádraig á sheoladh aige, dúirt an Tánaiste:

“An téarnamh is bun agus barr le 2014. Anois go bhfuilimid tar éis imeacht ó tharrtháil AE/IMF agus sinn tar éis filleadh go rathúil ar na margaí bannaí, tá sé níos tábhachtaí ná riamh go mbainfimid leas as an deis a thugann tréimhse Lá Fhéile Pádraig chun trádáil, turasóireacht agus infheistíocht isteach a neartú tuilleadh d’fhonn níos mó post a chruthú sa mbaile.

Beidh teachtaireacht shoiléir á cur amach ag an Rialtas, le tacaíocht ónár líonra ambasáidí agus gníomhaireachtaí Stáit, gur tír chobhsaí, bheoga agus nuálaíoch í Éire le gnó a dhéanamh léi. Beidh ár n-imeacht ón tarrtháil agus ár bhfilleadh ar chobhsaíocht eacnamaíoch mar chuid thábhachtach dár n-insint idirnáisiúnta thart ar thréimhse Lá Fhéile Pádraig i mbliana.

Os í ár bpríomh-mhargadh onnmhairithe í agus foinse 80 faoin gcéad den infheistíocht dhíreach iasachta go hÉirinn, tá Meiriceá Thuaidh go mór i gceist sa gclár arís i mbliana agus airí ag taisteal go 11 cathair sna SA agus dhá chathair i gCeanada thar thréimhse Lá Fhéile Pádraig.

Tá mé ag súil le bheith ag obair lenár n-ambasáidí agus lenár gconsalachtaí ar fud an domhain agus leis na gníomhaireachtaí – Fiontraíocht Éireann, an IDA, Turasóireacht Éireann agus Bord Bia – le leas a bhaint as an tréimhse chriticiúil seo do gheilleagar na hÉireann.”

Agus clár Fiontraíocht Éireann á fhógairt dúirt an tAire Bruton:

“Tá ár bhfeachtas chun tacaíochtaí níos fearr a chur ar fáil do chuideachtaí onnmhairithe i  lár Phlean Gnímh an Rialtais maidir le Poist sa gcaoi gur féidir leo níos mó dá dtáirgí agus dá seirbhísí a dhíol thar lear agus cúnamh a thabhairt chun na jabanna atá de dhíth go géar orainn a chruthú.

Mar chuid den fheachtas sin tá raon tacaíochtaí nua curtha ar fáil againn, lena n-áirítear bunú rannáin nua i bhFiontraíocht Éireann dírithe ar onnmhaireoirí ionchasacha, 14% d’fhoireann bhreise do EI i margaí eachtracha agus buntáistí cánach do chuideachtaí chun foireann a chur ar an láthair i dtíortha sprice. Le dhá bhliain anuas tá léargas á fháil againn ar na torthaí, agus iomlán breis agus 20,000 jab breise ar fáil ó chuideachtaí onnmhairithe i rith an ama sin. Léiríonn cuideachtaí mar Ergo anseo inniu an méid is féidir le cuideachtaí Éireannacha nuálaíocha a bhaint amach, cuideachtaí atá dírithe go straitéiseach ar a ngnó onnmhairithe a thiomáint.

Tá clár gníomhaíochta idirnáisiúnta Fiontraíocht Éireann do 2014 á fhógairt inniu. Fanfaidh líon na misean aireacht-threoraithe ag 18 – ag teacht le leibhéil 2013, agus breis agus dhá oiread na n-uimhreacha i rith 2007-2011 tráth a raibh meán de 8.5 ann. Tá scéim nua shuntasach á fógairt againn freisin chun tacú le hidirnáisiúnachas chun tacú le cuideachtaí margaí nua a fhorbairt, ar fiú suas le 150k í in aghaidh na cuideachta. Trí leanúint orainn agus tacaíochtaí nua do chuideachtaí onnmhairithe á bhforbairt agus á bhfeidhmiú tá mé deimhin gur féidir linn tógáil orthu seo agus tacú le cuideachtaí onnmhairithe níos mó jabanna a chruthú sna blianta atá le teacht”.

Bhí an méid seo le rá ag Kevin Sherry, Ceann Díolachán Idirnáisiúnta agus Comhpháirtíochta Fiontraíocht Éireann:

“Cruthaíonn agus coinníonn onnmhairí jabanna in Éirinn agus tá an clár misean trádála agus imeachtaí atá curtha le chéile againn ceaptha tógáil ar fhás onnmhairithe i margaí áit a bhfuil cuideachtaí Éireannacha láidir agus ar féidir leo leanúint orthu ag fás, mar aon le margaí ardfháis áit ar féidir linn gnó nua a bhaint amach.

Is cuid lárnach de straitéis Fiontraíocht Éireann iad misin trádála aireacht-threoraithe chun díolacháin onnmhairithe Éireannacha a fhás agus is mór an buntáiste iad chun doirse a oscailt, daoine a chur in aithne ag ardleibhéal agus cuidiú lenár gcliantchuideachtaí leas a bhaint as na deiseanna atá ann i margaí domhanda. Bliain i ndiaidh bliana leanann cuideachtaí Éireannacha orthu ag méadú a ndíolacháin onnmhairithe, agus táimid ag súil le feidhmíocht láidir eile sa bhliain atá romhainn, le tacaíocht Fiontraíocht Éireann agus an dianchlár imeachtaí idirnáisiúnta seo.”

Clár Idirnáisiúnta Fiontraíocht Éireann

Sheol an Tánaiste agus an tAire Bruton mórscéim nua de chuid Fiontraíocht Éireann inniu freisin, Scéim um Chúnamh Deontais do Rochtain ar Mhargaí a chuideoidh le cuideachtaí a bheith rathúil ar bhealach níos tapa agus níos éifeachtaí i margaí nua. Is cuid bhreise shuntasach an scéim nua seo, faoinar féidir le cuideachtaí tacaíocht deontais suas le €150,000 a fháil, chun margaí nua a fhorbairt, le gníomhaíocht an mhisin trádála agus leis an raon leathan tacaíochtaí a chuireann Fiontraíocht Éireann ar fáil cheana do chuideachtaí onnmhairithe.

Tá an scéim seo dírithe ar chuideachtaí a bhfuil iniúchadh á dhéanamh acu ar mhargaí nua a léiríonn acmhainneacht láidir agus cuirfidh sí tacaíocht mhaoinithe ar fáil chun straitéisí margaíochta a fhorbairt chun teacht i dtír ar na deiseanna seo.

I mbliana, glacfaidh breis agus 1000 cliant chuideachta EI páirt i sraith 118 imeacht idirnáisiúnta lena n-áirítear 18 misean trádála aireacht-threoraithe chuig mórmhargaí onnmhairithe lena n-áirítear Meiriceá Thuaidh, an Eoraip, an Meánoirthear, an Afraic agus Meiriceá Laidineach. Is cuid lárnach d’fheachtas Fiontraíocht Éireann na misin agus na himeachtaí trádála seo chun tacú le cuideachtaí Éireannacha atá ag iarraidh buntáiste a bhaint as deiseanna gnó idirnáisiúnta nua, díriú isteach ar chustaiméirí idirnáisiúnta nua agus iad a aimsiú, agus a ndíolacháin a mhéadú. Tá na gníomhaíochtaí seo lárnach i gcuidiú le cuideachtaí a margaí onnmhairithe a neartú, jabanna atá ag teastáil go géar a chruthú agus a choinneáil agus onnmhairí cuideachtaí dúchasacha Éireannacha a mhéadú tuilleadh óna leibhéal reatha is fearr.

Clár “Éire a Chur Chun Cinn” Lá Fhéile Pádraig

Is cloch coirnéil é tréimhse Lá Fhéile Pádraig in iarrachtaí an Rialtais an trádáil, turasóireacht, infheistíocht isteach agus cultúr a chur chun cinn thar lear chun fás eacnamaíoch agus cruthú post sa mbaile a chothú.

I mbliana tabharfaidh 27 Aire cuairt ar bhreis agus 35 cathair i 23 tír an fud na hEorpa, Críocha Meiriceá, na hÁise agus an Mheánoirthir le haghaidh sraith clár ar thrádáil, ar thurasóireacht agus dírithe ar infheistíocht. Glacfaidh airí páirt sna céadta imeacht gnó agus na dosaenacha cruinniú polaitiúil ardleibhéil mar chuid de dhian chlár “Éire a Chur Chun Cinn”.

Ar na cinn scríbe atá san áireamh i gclár Lá Fhéile Pádraig na bliana seo den chéad uair tá Meicsiceo agus Vítneam – dhá mhargadh tábhachtacha atá ag teacht chun cinn a aithnítear san Athbhreithniú ar Straitéis Infheistíochta, Turasóireachta agus Trádála an Rialtais a fhoilseofar go luath. Tá daonra de bhreis agus 200 milliún duine idir Meicsiceo agus Vítneam agus ardú 8 faoin gcéad agus 41 faoin gcéad faoi seach ar onnmhairí Éireannacha go dtí na tíortha sin idir 2010 agus 2012.

Tá an Rúis ar ais freisin ar chlár Lá Fhéile Pádraig don chéad uair ó 2010, rud a léiríonn an fás iontach ar onnmhairí Éireannacha chun na tíre sin le blianta beaga anuas. Tá méadú de 69% tagtha ar earraí onnmhairithe chun na Rúise ó 2010.

Rachaidh an Tánaiste chun na Fraince do chlár cuimsitheach d’imeachtaí trádála, turasóireachta agus dírithe ar infheistíocht mar aon le cruinnithe polaitiúla ardleibhéil. Áireofar i gclár trí lá sa séú margadh onnmhairithe is mó de chuid na hÉireann, á chomhardú ag Ambasáid Pháras, imeacht gnó á eagrú ag IDA Ireland, promóisean de chuid Bhord Bia agus cliaint EI ag Cruinniú Mullaigh Bia Reoite Wabel agus roinnt síniú conarthaí ag cliant chuideachtaí de chuid Fiontraíocht Éireann.

Rachaidh an tAire Bruton go dtí an Iodáil áit a threoróidh sé imeachtaí sa Róimh agus i Milano. Anuas ar dhualgais chultúrtha agus phobail tacóidh an tAire le cuideachtaí Éireannacha ag mórimeachtaí líonraithe agus sprioc-chruinnithe sa naoú gcomhpháirtí trádála marsantachta is mó atá againn. Beidh fócas ar theicneolaíocht, innealtóireacht, infheistíocht, bia agus turasóireacht ina chlár siúd.

Meastar go nglacfaidh airí páirt i mbreis agus 80 cruinniú polaitiúil ardleibhéil lena n-áirítear cruinnithe déthaobhacha leis an Uachtarán Obama agus leis an bPríomh Aire Cameron. Freastalóidh siad freisin ar bhreis agus 100 imeacht gnó agus beidh siad rannpháirteach in imeachtaí cultúrtha, líonraithe agus pobail Éireannacha i rith thréimhse Lá Fhéile Pádraig.

 

ENDS

Preasoifig

17/02/2014

 

Clár “Éire a Chur Chun Cinn” Lá Fhéile Pádraig:

France
Tánaiste
Canada
Minister Michael Noonan
China
Minister Brendan Howlin
Italy
Minister Richard Bruton
New York
Minister Joan Burton
San Francisco
Minister Jimmy Deenihan
London and Birmingham
Minister Pat Rabbitte
United Arab Emirates
Minister Phil Hogan
Mexico
Minister Alan Shatter
New Zealand and Eastern Australia	
Minister Simon Coveney
Japan and Korea
Minister Frances Fitzgerald
Boston and Cleveland
Minister James Reilly
Atlanta and Savannah
Minister Leo Varadkar
Washington DC
Attorney General Máire Whelan SC
Lebanon
Minister of State Paul Kehoe
Scotland
Minister of State Jan O’Sullivan
Pittsburgh and Philadelphia
Minister of State Dinny McGinley
Spain
Minister of State John Perry
Netherlands
Minister of State Michael Ring
Vietnam
Minister of State Kathleen Lynch
Germany
Minister of State Fergus O’Dowd
Chicago and Kansas City
Minister of State Sean Sherlock
Romania
Minister of State Ciaran Cannon
Western Australia
Minister of State Alan Kelly
Russia
Minister of State Alex White
Norway
Minister of State Tom Hayes
Belgium and Luxembourg
Minister of State Paschal Donohoe

Lá Fhéile Pádraig 2013

Thar thréimhse Lá Fhéile Pádraig 2013 rinne an Taoiseach, an Tánaiste agus Airí, le tacaíocht an líonra Ambasáide agus gníomhaireachtaí Stáit a leanas:

 • Thug siad faoi 20 clár le trádáil, turasóireacht, infheistíocht agus cultúr na hÉireann a chur chun cinn thar lear.
 • Ghlacadar páirt in 88 cruinniú polaitiúil ardleibhéil, lenar áiríodh cruinnithe déthaobhacha leis an Uachtarán Obama, an Príomh-Aire Kerry na SA, agus daoine eile.
 • Bhíodar gníomhach i 70 ócáid chuideachta saindírithe a raibh poitéinseal acu tacú le deiseanna onnmhairithe nua nó infheistíochtaí nua a bhaint amach.
 • Chuireadar trádáil agus infheistíocht in Éirinn chun cinn ag 101 imeacht gnó ar fhreastail breis agus 8,500 ionadaí orthu ó chuideachtaí idirnáisiúnta agus Éireannacha a rinne a gcion teacht ar chustaiméirí nua d’onnmhaireoirí dúchasacha agus d’infheistíocht isteach go hÉirinn.
 • Chuireadar príomhtheachtaireachtaí chun cinn ar thrádáil, ar thurasóireacht agus ar infheistíocht in eagarfhocail tuairimíochta agus in agallaimh sna meáin idirnáisiúnta a shroich breis agus 16.3 milliún duine, agus sin meastachán fíor-choimeádach.
 • D’fhoilsigh an Tánaiste le gairid an chéad tuarascáil bhliantúil ar an obair eacnamaíoch agus promóisin a rinne an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála thar lear – Taidhleoireacht Eacnamaíocht na hÉireann i mbun Gnímh 2013. Léiríonn an tuarascáil an chaoi a leanann an líonra ambasáide lena ról ríthábhachtach i dtacú le Straitéis an Rialtais chun trádáil, turasóireacht agus infheistíocht in Éirinn a mhéadú.
 • Tá an tAthbhreithniú ar Straitéis an Rialtais do Thrádáil, do Thurasóireacht agus d’Infheistíocht á threorú ag an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, i gcomhoibriú dlúth leis an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta agus le Ranna Rialtais eile agus Gníomhaireachtaí Stáit atá bainteach le cur chun cinn na trádála, turasóireachta agus infheistíochta.
 • Foilseofar an tAthbhreithniú, atá ceaptha a chinntiú go ndéanann an Stát comhordú ar a chuid iarrachtaí thar lear ar bhealach a chuireann an toradh eacnamaíoch is fearr is féidir ar fáil, an tseachtain seo chugainn.

Clár gníomhaíochta idirnáisiúnta Fiontraíocht Éireann

Eolas faoi Ergo

 • Agus ceannáras i mBaile Átha Cliath aici agus breis agus 200 fostaí, is cuideachta IT a bhfuil duaiseanna buaite aici Ergo a thairgeann seirbhísí infreastruchtúir IT agus réitigh forbartha bogearraí.
 • Ó chomhairleacht agus bainistíocht tionscadail go hinnealtóireacht agus tacaíocht bogearraí, is soláthraí ó cheann go ceann é Ergo, tarraingt aige ó 20 bliain taithí agus scileanna i ngach bun-inniúlachtaí IT.
 • Ceannródaí seachadadh seirbhíse bainistithe in Éirinn, leanann Ergo air ag nuáil agus ag tabhairt luach straitéiseach do IT trí chomhcheangal de na táirgí is fearr dá bhfuil ann ó chomhpháirtithe mar Microsoft agus HP, agus réitigh bhogearraí a forbraíodh ag a ionad R&D.
 • In 2013, sheol Ergo a uirlis bainistíochta ar phróisis ghnó, FlowForma, a bhfuil éifeachtúlachtaí á dtiomáint cheana féin aici in eagraíochtaí ar fud na hÉireann agus na RA.
 • Tá an chuideachta tar éis teacht chun a bheith ina chomhpháirtí IT straitéiseach d’eagraíochtaí ceannródaíochta mar Laya Healthcare, na Coimisinéirí Ioncaim, Mercury Engineering, Ospidéal Beaumont agus Analog Devices. Le tuilleadh eolais a fháil tabhair cuairt ar www.ergogroup.ie