Skip to main content

Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Fógraíonn an Tánaiste leathnú ar líonra Ambasáid na hÉireann chun tacú le trádáil agus le cúnamh

Caidreamh Idirnáisiúnta, Tánaiste Eamon Gilmore, Trádáil, Cúnamh Éireann, Preas Ráiteas, Éireann, 2014
Iveagh House, Dublin

Áireofar anseo cúig Ambasáid nua agus trí Chonsalacht nua a bhunófar in ionaid ar fud Oirdheisceart na hÁise, na hEorpa, na hAfraice agus Críocha Mheiriceá.

 

Tá an Tánaiste agus Aire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, Eamon Gilmore, T.D., tar éis leathnú ar líonra taidhleoireachta na Roinne Gnóthaí Eachtracha agus Trádála thar lear a fhógairt. Áireofar anseo cúig Ambasáid nua agus trí Chonsalacht nua a bhunófar in ionaid ar fud Oirdheisceart na hÁise, na hEorpa, na hAfraice agus Críocha Mheiriceá.

Tá an leathnú beartaithe ar líonra na nAmbasáidí deartha go sonrach chun tacú le trádáil agus le hinfheistíocht isteach, agus cuireann san áireamh an tAthbhreithniú ar Straitéis Infheistíochta, Turasóireachta agus Trádála an Rialtais atá le foilsiú go luath.

Agus an fógra á dhéanamh, dúirt an Tánaiste:

“Bhí Éire faoi ghann-ionadaíocht thar lear le fada i gcomparáid le tíortha eile ar chomh-mhéid agus ar chomhcháil linne. Níl ach 300 taidhleoir againn a chuireann ár leasanna straitéiseacha agus eacnamaíocha chun cinn i 73 ionad thar lear. Tá láithreacht domhanda i bhfad níos mó ag tíortha mar an Iorua, an Fhionlainn, an Danmhairg agus an Ísiltír a fhágann Éire faoi mhíbhuntáiste sainiúil agus sinn ag iarraidh dul san iomaíocht i margaí seanbhunaithe agus i margaí atá ag teacht chun cinn.

Agus é seo á dhéanamh tá roinnt de na bearnaí follasacha á ndúnadh againn áit nach bhfuil ach lorg beag, nó gan aon lorg, ag Éirinn faoi láthair. Is í an aidhm atá againn obair agus láithreacht domhanda ár ngníomhaireachtaí Stáit a chomhlánú agus sinn ag leanúint orainn ag gnóthú gnó nua d’Éirinn.

“Leanfaidh mé orm ag déanamh athbhreithnithe ar líonra na hAmbasáide, go háirithe i bhfianaise an Athbhreithnithe atá le teacht ar Bheartas Eachtrach na hÉireann.”

Bunófar Ambasáidí den chéad uair i ngeilleagair atá ag fás go tapa sa Téalainn (Bangkok) agus san Indinéis (Jakarta). Tá Ard-Chonsalacht le bunú i moil ghnó agus airgeadais Hong Kong (An tSín) agus Sâo Paulo (an Bhrasaíl), agus i mol teicneolaíochta a bhfuil borradh ann in Austin, Texas (SAM).

Tar éis aontachas na Cróite le deireanaí mar 28ú ballstáit an Aontais Eorpaigh, bunófar Ambasáid i Zagreb, ag teacht le beartas reatha an Rialtais láithreacht taidhleoireachta a choinneáil i ngach príomhchathair de chuid an AE.

Déanfaidh an Rialtas ambasáid a athoscailt i Nairobi, sa Chéinia. Tacóidh sé seo le clár cúnaimh na hÉireann, Cúnamh Éireann, agus cuideoidh sé chun an t-aistriú beartaithe ó chúnamh go trádáil ‘aid to trade’ san Afraic. Tá ambasáid laghdaithe aon-phearsa le fócas ar fhorbairt idirnáisiúnta le hathbhunú sa Suí Naofa. Cuirfidh sé seo ar chumas na hÉireann déileáil go díreach le ceannaireacht an Phápa Phroinsiais ar shaincheisteanna díothú na bochtaineachta, ocras agus cearta an duine.

Dúirt an Tánaiste freisin:

“Le cúig bliana anuas cuireadh de chúram ar ár dtaidhleoirí an ról túslíne i gcáil na hÉireann thar lear a bhí imithe i léig a athbhunú, agus ár gcúis eacnamaíoch a throid. Agus d’éirigh go hiontach leo san obair sin – i bpríomhchathracha na hEorpa, ag dul i gcion ar phríomhchinntí ag leibhéal Chomhairle na hEorpa, agus i mórchathracha, in eagraíochtaí agus i bpríomhchathracha polaitiúla mórthimpeall an domhain.

Cuideoidh an leathnú seo ar líonra na hAmbasáide chun cur leis an iarracht sin, agus, rud atá ríthábhachtach, beidh mar threallús ag téarnamh eacnamaíoch na hÉireann, a bhfuil onnmhairiú lárnach ann.

Tabharfar deis d’Éirinn buntáiste a bhaint as na deiseanna atá ag teacht chun cinn agus cuirfear cinnteacht ar fáil do ghnólachtaí go mbeidh na hacmhainní ann chun tacú leo i bpríomh-mhargaí agus réigiúin. Go hachomair, is infheistíocht í i dtodhchaí na tíre seo.

Meastar go mbeidh costas €4.7 milliún glan in aghaidh na bliana ar bhunú na misean nua, agus clúdófar é as buiséad na Roinne Gnóthaí Eachtracha agus Trádála atá ann cheana. Beidh na hAmbasáidí agus na consalachtaí nua beag ó thaobh méide de, le foireann taidhleoireachta ó dhuine amháin go dtí triúr iontu.

Mar chuid den phróiseas céanna, déanfar roinnt cuíchóiriú agus athlonnú foirne i líonra na hAmbasáide atá ann cheana. Dúnfar Ambasáid na hÉireann i Leosóta agus glacfaidh Ambasáid na hÉireann san Afraic Theas an cúram do Ríocht Leosóta. Laghdófar méid Ambasáid na hÉireann i Vilnius, sa Liotuáin freisin.

Agus déanfar an oifig de chuid na hÉireann atá ag Cúnamh Éireann i Freetown, Siarra Leon faoi láthair a uasghrádú go stádas Ambasáide, gan aon chostas breise ar an Stát.

Map of new embassies and consulates announced across the globe

 

NÓTA D’EAGARTHÓIRÍ:

 • Cuimsíonn líonra taidhleoireachta na hÉireann faoi láthair 56 Ambasáid, 7 misean iltaobhacha (lena n-áirítear chuig na Náisiúin Aontaithe agus chuig an tAontas Eorpach) agus 10 nArd-Chonsalacht agus oifigí eile. Is tríothu a choinnímid caidreamh taidhleoireachta le 176 stát.
 • Oibríonn Ambasáidí agus Ard-Chonsalachtaí na hÉireann go dlúth le Gníomhaireachtaí Stáit, lena n-áirítear Fiontraíocht Éireann, IDA Ireland, Bord Bia agus Turasóireacht Éireann le honnmhairí, turasóireacht agus infheistíocht isteach a spreagadh.
 • In 2013, thacaigh Ambasáidí na hÉireann le 18 misean trádála Aireacht-threoraithe de chuid Fiontraíocht Éireann, a raibh cuideachtaí Éireannacha bainteach leo, mar aon le raon de chuairteanna Aireachta eile thar lear a bhí ceaptha fás sa mbaile a thiomáint trí dheiseanna trádála agus infheistíocht a mhéadú i margaí ardfháis.

Is é seo a leanas liosta na nAmbasáidí agus na nArd-Chonsalachtaí:

Ambasáidí:

 • An Téalainn (Bangkok)
 • An Indinéis (Jakarta)
 • An Chróit (Zagreb)
 • An Chéinia (Nairobi)
 • An Suí Naofa

Ard-Chonsalachtaí

 • Hong Kong
 • Austin, Texas, na SA
 • Sâo Paulo

Déanann Ambasáidí agus Consalachtaí araon ionadaíocht thar ceann an Rialtais laistigh de thír eile. Bíonn Ambasáidí lonnaithe i bpríomhchathair tíre agus Ambasadóir i gceannas orthu. Díríonn Ambasáidí ar chaidreamh eacnamaíoch agus polaitiúil leis an tír aíochta, mar aon le cúnamh consalachta agus trádála.

Is oifig ionadaíoch níos lú í Ard-Chonsalacht a dhéanann obair den chineál céanna i gcur chun cinn trádála agus seirbhísí a sholáthair do shaoránaigh Éireannacha, go háirithe i dtíortha móra ina mbíonn leasanna suntasacha ag Éirinn.

Tá an tAthbhreithniú ar Straitéis an Rialtais do Thrádáil, Turasóireacht agus Infheistíocht á threorú ag an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála i gcomhar leis an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta agus le Ranna Rialtais eile agus Gníomhaireachtaí Stáit bainteach le cur chun cinn trádála, turasóireachta agus infheistíochta.

Tá an tAthbhreithniú ceaptha a chinntiú go ndéanann an Stát comhordú ar a iarrachtaí thar lear ar bhealach a thugann an toradh eacnamaíoch is fearr is féidir.