Skip to main content

Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Fógraíonn an tAire Deenihan maoiniú chun tacú le heisimircigh Éireannacha go dtí an Astráil

Maoiniú, Éireannaigh Thar Lear, Aire Stáit Jimmy Deenihan, Preas Ráiteas, An Áise agus an Aigéine, Éireann, 2014

 

D’fhógair an tAire do Ghnóthaí an Diaspóra, Jimmy Deenihan, in Perth inniu go mbronnfar beagnach €415,000 ar eagraíochtaí ar fud na hAstráile i mbliana chun seirbhísí leasa a chur ar fáil d’eisimircigh Éireannacha.

 

Tá an tAire Deenihan ar chuairt 10 lá ar Melbourne, Sydney, Brisbane, agus Perth chun bualadh le daoine den phobal Éireannach agus chun misean trádála de chuid Fhiontraíocht Éireann a threorú. Tá sé tar éis an Chonsalacht Oinigh nua d’Iarthar na hAstráile a oscailt go hoifigiúil in Perth inniu freisin. Cuirfidh an Consal Oinigh nua, Marty Kavanagh, cúnamh consalachta ar fáil do shaoránaigh Éireannacha in Iarthar na hAstráile, mar aon le heolas faoi Éirinn do mhuintir Iarthar na hAstráile.

Is cuid de Chlár Tacaíochta Eisimirceach na Roinne Gnóthaí Eachtracha agus Trádála an maoiniú seo atá á bhronnadh ar 16 eagraíocht a chuireann seirbhísí ar fáil do thart ar 70,000 duine san Astráil a rugadh in Éirinn. Mar chuid den chlár seo cuirfear deontais de €12.5 milliún ar fáil i mbliana chun tacú leis an bpobal Éireannach ar fud an domhain.

Ag labhairt dó in Perth dúirt an tAire Deenihan:

“Tabharfaidh an maoiniú tacaíocht d’eagraíochtaí leasa túslíne chun cuidiú le daoine den phobal Éireannach, go háirithe iad siúd atá scothaosta nó leochaileach. Cuireadh maoiniú ar fáil freisin d’eagraíochtaí a chuidíonn chun féiniúlacht na hÉireann i measc an phobail a chothú. Ar ndóigh ní bheifí in ann cúnamh a thabhairt do na daoine is leochailí gan obair thiomanta, leanúnach na n-oifigí tacaíochta na hÉireann-na hAstráile agus eagraíochtaí eile anseo san Astráil. Gabhaim buíochas libh as an obair thábhachtach atá ar siúl agaibh i dtacaíocht a thabhairt dár bpobal anseo.

“Aithním freisin an obair atá ar siúl ag eagraíochtaí chun cultúr na hÉireann a chur chun cinn agus ár n-oidhreacht a chaomhnú san Astráil. Is minic go dtugtar ‘an tír is Gaelaí ar domhan lasmuigh d’Éirinn’ ar an Astráil agus is cuid thábhachtach de stair na hAstráile iad na heisimircigh Éireannacha agus a sleachta. I ndaonáireamh 2011, léirigh beagnach 2.1 milliún Astrálach a sinsearacht Éireannach. Is maith liom go gcuideoidh na deontais seo chun suim agus tuiscint ar an oidhreacht sin a mhéadú agus ár naisc leis an bpobal Éireannach domhanda a fheabhsú.”

Is iad na faighteoirí aonair is mó san Astráil ná an Irish Australia Welfare Bureau and Resource Centre, Sydney (€119,492); an Irish Australian Support and Resource Bureau, Melbourne (€99,656) agus an Irish Australian Support Association of Queensland (€58,946). Agus é ag gabháil buíochais leo siúd go léir atá ag cur seirbhísí túslíne ar fáil don phobal Éireannach thug an tAire ar aird:
“Is éacht suntasach é fógra na míosa seo caite faoi €12.5 mhilliún i mbuiséad na bliana seo chugainn chun tacú le heisimircigh agus dul i dteagmháil leis an diaspóra ar fud an domhain. Fágann sé gur féidir linn leibhéal an mhaoinithe don Chlár Tacaíochta Eisimirceach a choinneáil agus tá €1 mhilliún breise faighte againn do thograí agus do thionscnaimh diaspóra nua.

Agus é in Perth, bronnfaidh an tAire Deenihan Teastas um Oidhreacht Éireannach ar Alan O’Meara, iar-Uachtarán an Irish Club of Western Australia. I Melbourne Dé Céadaoin seo caite bhronn an tAire Teastas ar Marion O’Hagan, Riarthóir an Irish Australian Support and Resource Bureau, Melbourne. Tá seirbhís fhada tugtha ag an mbeirt acu don phobal Éireannach san Astráil.

Dúirt an tAire:

“Léiríonn an Teastas um Oidhreacht Éireannach aitheantas agus léirthuiscint thábhachtach an Stáit Éireannaigh don nasc láidir seasmhach le hÉirinn a bhraitheann sinsir na nglúnta de shaoránaigh Éireannacha roimhe seo. Agus na Teastais á bhronnadh agam ar Marion agus ar Alan chuir sé ina luí orm an meas atá ag an oiread sin daoine ar oidhreacht na hÉireann.”

 

CRÍOCH

An Phreas-Oifig,
23 Samhain 2014

 

Nóta d’Eagarthóirí:

1. Clár Tacaíochta Eisimirceach

Ó 1984, tá tacaíocht airgeadais tugtha ag Rialtas na hÉireann trína Chlár Tacaíochta Eisimirceach do ghníomhaireachtaí deonacha a chuireann comhairle agus seirbhísí leasa ar fáil d’eisimircigh Éireannacha thar lear. Déanann an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála agus í ag obair trí Ghréasán Ambasáidí na hÉireann, comhordú ar sholáthar tacaíochta do phobail thar lear agus déanann an clár a riaradh. Is iad na soláthraithe seirbhíse leasa túslíne a thacaíonn leis na heisimircigh Éireannacha scothaosta agus le heisimircigh leochaileacha eile an príomhfhócas i gcónaí do mhaoiniú faoin gClár Tacaíochta Eisimirceach. Le blianta beaga anuas d’aithin an clár freisin an tábhacht níos ginearálta a bhaineann le pobail Éireannacha atá láidir agus gníomhach, tograí á maoiniú a chothaíonn braistint phobail, a spreagann gréasáin bheoga agus braistint Éireannachais i measc na nÉireannach thar lear.

2. Deontais de chuid an Chláir Tacaíochta Eisimirceach san Astráil, 2014-15

Organisation

AUD$

Ballarat and District Irish Club 7,500
Canberra Irish Club 11,000
Irish Australian Association South Australia 10,000
Irish Australian Chamber of Commerce Inc. 25,000
Irish Australian Support Association of Queensland 85,000 
Irish Australian Support & Resource Bureau, Melbourne 142,000 
Irish Australian Welfare Bureau & Resource Centre NSW  172,570 
Irish Club Western Australian  32,000 
Irish Families in Perth  2,510 
Irish Language Association of Australia  2,000 
Irish Language School Sydney - Scoil na Gaeilge Sydney 2,000 
Melbourne Irish Festival  2,000 
St. Patrick's Day Parade Association Inc. Brisbane  7,500 
St. Patrick's Day WA Inc  10,000 
Sydney St. Patrick's Day Parade Organisation Inc.  65,000 
The Claddagh Association, Perth  14,500 

Ba mhéadú iad deontais 2014 de bhreis agus AUS$20,000 ar dheontais ESP don Astráil in 2013 agus léirigh siad méadú de bhreis agus AUS$100,000 ar dheontais 2012.

3. An Teastas um Oidhreacht Éireannach

Tugadh an Teastas um Oidhreacht Éireannach isteach in 2011 le haitheantas a thabhairt ar bhealach oifigiúil do shleachta na nglúnta de shaoránaigh Éireannacha a tháinig rompu, agus le léiriú praiticiúil níos mó a thabhairt ar bhraistint féiniúlachta Éireannaí a airíonn cuid mhór daoine ar fud an domhain. Is é FEXCO a fheidhmíonn an scéim thar ceann na Roinne.

4. Consail Oinigh

Ceaptar Consail Oinigh le raon seirbhísí consalachta a chur ar fáil, i dtíortha gan Ambasáid Éireannach nó i réigiúin de thír áirithe atá i bhfad ón Ambasáid Éireannach. Is post oinigh é post an Chonsail Oinigh, gan tuarastal agus gan pinsean.

5. Striving and Surviving in Australia Guide

Is í roinn Sláinte & Pobail CLG i bPáirc an Chrócaigh a d’fhorbair an Striving and Surviving in Australia Guide tar éis comhairliúcháin leathan trí cheistneoirí a thabhairt do na baill ina ngréasán club Astraláiseach. Tá sé d’aidhm ag an gcárta vallaite atá ag dul leis aird a tharraingt ar na príomh-shaincheisteanna ar chóir a bheith ar d’aird má tá tú ag taisteal san Astráil nó ag bogadh anonn. Áirítear ann príomhleideanna ó Éireannaigh a raibh an t-eispéireas acu roimhe seo mar aon le naisc go dtí suíomhanna na meán sóisialta agus seirbhísí eile atá ceaptha tacú leis na hÉireannaigh san Astráil. Tabharfar cóip den treoirleabhar do gach ball de CLG a chuir isteach ar aistriú idirnáisiúnta go dtí an Astráil agus eiseofar leagan digiteach den acmhainn do na clubanna uile san Astráil le dáileadh ar na baill agus ar an bpobal Éireannach áitiúil