Skip to main content

Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Buaileann an tAire Flanagan le hAmbasadóirí Óige UNICEF

Cúnamh Éireann, Aire Charles Flanagan, Na Náisiúin Aontaithe, Preas Ráiteas, Éireann, 2014

 

Bhuail an tAire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, Charlie Flanagan, TD, le grúpa Ambasadóirí Óige UNICEF inniu roimh Cruinniú Mullaigh Óige UNICEF Éireann i gCaisleán Bhaile Átha Cliath ar Aoine an 19 Meán Fómhair.

Bhí an cúigear ambasadóirí óga, in aois a 13-16, á dtionlacan ag Peter Power, Stiúrthóir Feidhmiúcháin UNICEF Éireann. Sheachaid an toscaireacht ‘Dearbhú Bhaile Átha Cliath ar Leanaí & Óige 2014’ ina raibh torthaí suirbhé a rinne UNICEF Éireann ar dhaoine óga ar chuir Cúnamh Éireann maoiniú ar fáil lena aghaidh. Leagann an suirbhé - ‘It’s About Us’ – amach na mórdhúshláin forbartha domhanda mar a fheictear do dhaoine óga in Éirinn iad.

Agus fáilte á chur aige roimh an toscaireacht bhí an méid seo le rá ag an Aire Flanagan:

“Tá fócas láidir ag Cúnamh Éireann, clár na hÉireann d’fhorbairt thar lear, ar shaolta leanaí sa domhan atá i mbéal forbartha a fheabhsú. Tá ár gcláir agus ár gcomhpháirtíochtaí – lena n-áirítear UNICEF – ceaptha dul i ngleic le míchothú leanaí, rochtain ar oideachas den scoth a mhéadú agus leanaí a chosaint ó dhíobháil i ngéarchéimeanna daonnúla.

“Cuideoidh torthaí staidéar UNICEF chun seasamh na hÉireann a chur ar an eolas ag pléití criticiúla na bliana atá romhainn ar an gcreat nua a thiocfaidh i gcomharbacht ar Spriocanna Forbartha na Mílaoise nuair a théann siad in éag in 2015.

“Leagfaidh na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe seo an clár idirnáisiúnta amach do ghníomhaíochtaí atá riachtanach chun gnó neamhchríochnaithe na MDG-anna a thabhairt chun críche agus chun an domhan a chur ar bhealach inbhuanaithe i dtreo todhchaí níos fearr.

“Bhí ról tábhachtach ag an bhfeachtas seo i dtabhairt ar óige na hÉireann machnamh a dhéanamh ar staid an domhain, ar a ról siúd ann, agus ar cén saghas domhain ar mhaith leo maireachtáil ann.

“Tá mé ag tnúth leis na torthaí seo a thógáil le hArd-Rúnaí na Náisiún Aontaithe Ban Ki-moon, nuair a bhuailim leis i Nua Eabhrach an tseachtain seo chugainn.”

 

CRÍOCH

An Phreas-Oifig
17 Meán Fómhair 2014

 

Nótaí don eagarthóir:

  • Is éard is Cúnamh Éireann ann ná clár an Rialtais d’fhorbairt thar lear. Déanann an Rannóg um Chomhar Forbraíochta de chuid na Roinne Gnóthaí Eachtracha agus Trádála bainistiú air.
  • Chaith breis agus 2,500 duine óg in Éirinn vóta sa suirbhé ar líne.
  • Ar a bpríomhthosaíochtaí áirítear sláinte, oideachas, bochtanas agus ocras, sláine ón díobháil, agus comhionannas.
  • Chuir Cúnamh Éireann breis agus €8 milliún ar fáil i gcroí-mhaoiniú d’UNICEF in 2013.
  • Tugann tacaíocht na hÉireann do UNICEF cúnamh do na leanaí is mó atá faoi mhíbhuntáiste ar domhan a lánacmhainneacht a bhaint amach trí bhearta spriocdhírithe chun a mbeatha a shábháil agus a saol a fheabhsú.
  • Tugann Éire tacaíocht freisin d’iarrachtaí UNICEF chun cuidiú le pobail a ndeachaigh géarchéim nó tubaiste i bhfeidhm orthu a mbeatha a thógáil in athuair.
  • Le tuilleadh eolais a fháil faoin bhfeachtas ‘It’s About Us’ tabhair cuairt ar http://www.unicef.ie/itsaboutus