Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Leagann an tAire Flanagan béim ar luach na meán sóisialta do FBManna

Aire Charles Flanagan, Preas Ráiteas, Éireann, 2015

Leagann an tAire Flanagan béim ar luach na meán sóisialta do FBManna, agus é ag seoladh imeachta dá bhfuil Facebook ina óstach, atá dírithe ar FBManna Éireannacha agus Francacha.

Agus é ag díriú airde ar thábhacht mhór na n-onnmhairí maidir le buanú agus forás an téarnaimh gheilleagraigh in Éirinn, d'áitigh an tAire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, Charlie Flanagan TD, ar fhiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna) leas a bhaint as na meáin shóisialta chun borradh a chur faoina gcuid gnó, ag labhairt dó ag imeacht dá raibh Facebook ina óstach.

Eagraíodh an t-imeacht Boost your Business i gcomhthráth leis an gCruinniú Mullaigh Gréasáin. Is é an tAire Flanagan a sheol an t-imeacht, ar fhreastail Airí eile as Éirinn agus an Fhrainc air.

Dúirt sé:

"Is ríthábhachtach iad na gnóthais bheaga agus mheánmhéide maidir le rath a bheith ar gheilleagar na hÉireann, agus cuireann siad na mílte post ar fáil ar fud na tíre seo. Áitím ar FBManna na hÉireann borradh a chur faoina gcuid gnó trí pháirt a ghlacadh sna meáin shóisialta, atá ina n-uirlis ghnó atá thar a bheith cumhachtach sa lá atá inniu ann, uirlis is bonn le tionchar geilleagrach domhanda ar féidir é a thomhas sna céadta billiún.

"De bharr phróiseas idirghníomhach, dinimiciúil na meán sóisialta, cuirtear ar a gcumas do ghnólachtaí iad féin a fhorbairt agus a athrú mar fhreagra ar aiseolas ó chustaiméirí agus ón bpobal, agus is ríluachmhar an rud é sin i dtimpeallacht ghnó éilitheach an lae inniu."

Agus aird á díriú aige ar an taithí atá aige féin agus é i mbun oibre le cuideachtaí ina dháilcheantar, Laois-Uíbh Fhailí, dúirt an tAire Flanagan:

"Is ríthábhachtach iad na gnóthais bheaga agus mheánmhéide i dtaobh rath a bheith ar gheilleagar na hÉireann, agus cuireann siad na mílte post ar fáil ar fud na tíre seo. I mo cháil mar TD do Laois-Uíbh Fhailí, toghcheantar tuaithe den chuid is mó ina bhfuil roinnt bailte móra agus go leor bailte agus sráidbhailte beaga, is maith mar a thuigim an tábhacht a bhaineann le FBManna, arb iad cuisle na beatha iad ina lán bailte cúigeacha. Creidim go daingean gur chóir an fás geilleagrach a bheith dáilte go cothrom ar fud na tíre, agus tuigim a luachmhaire is féidir le cuideachtaí meán sóisialta ar nós Facebook a bheith do na cuideachtaí sin. Anois nuair atá an Ré Dhigiteach ag teacht chun cinn go tréan, ní bheidh rath ar ghnólachtaí mura mbainfidh siad an leas is mó is féidir as na deiseanna a bhaineann léi. Is ar an méid sin a bheidh plé an lae inniu dírithe."

Dúirt sé freisin:

"Ceapadh imeacht an lae inniu d’fhonn cabhrú le FBManna leas a bhaint as na meáin shóisialta chun cliaint a aimsiú i margaí nua. Tá líonra ambasáidí na hÉireann, 80 ambasáid san iomlán, ag déanamh a chuid chun cúnamh a thabhairt do chuideachtaí Éireannacha ionas go n-éireoidh leo i margaí thar lear, agus áitím ar ghnólachtaí teagmháil a dhéanamh lenár nAmbasáidí, lenár gConsalachtaí agus leis an Rannán Trádála atá againn anseo i gceanncheathrú na Roinne i mBaile Átha Cliath.

"Tá áthas orainn a bheith ag obair i ndlúthpháirt le hionadaithe de chuid Chumann Onnmhaireoirí na hÉireann, IBEC, agus Chumann Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide na hÉireann chun tacú le cuideachtaí dúchasacha atá i mbun onnmhairithe thar lear."

D'admhaigh an tAire Flanagan an méid a chuireann Facebook le geilleagar na hÉireann agus le timpeallacht nuálaíochta agus smaointe a chruthú. Go háirithe, mhol sé an tiomantas atá ag Facebook i leith na hinfheistíochta fadtéarmaí in Éirinn, mar is léir ón bplean atá ag an gcuideachta sin ionad sonraí nua a chosnóidh €200 milliún a thógáil i gContae na Mí go luath amach anseo.

CRÍOCH

An Phreasoifig

An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála

Nótaí d'Eagarthóirí:

Sa bhliain 2014, d'fhostaigh FBManna timpeall is 68 faoin gcéad den lucht oibre agus is iad a ghin díreach os cionn leath de láimhdeachas bliantúil an Stáit.

Tá an clár Boost Your Business 2015 atá ag Facebook comhdhéanta d'imeachtaí atá dírithe ar ghnólachtaí beaga a thabhairt le chéile chun an dea-chleachtas a chomhroinnt agus chun cloisteáil faoi na straitéisí agus na huirlisí margaíochta is déanaí. Is é seo an chéad imeacht dá leithéid i mBaile Átha Cliath ina bhfuiltear ag díriú ar fhiontair bheaga agus mheánmhéide agus ar an deis a thugann na meáin shóisialta, lena n-áirítear Facebook, chun feasacht ar a gcuid táirgí a mhúscailt i measc custaiméirí nua.

Tá breis is míle duine fostaithe ag Facebook sa cheanncheathrú idirnáisiúnta atá aige i gCearnóg na Canálach Móire i mBaile Átha Cliath. Amach i mí Dheireadh Fómhair 2015, fuair Facebook cead pleanála le haghaidh ionad sonraí nua a chosnóidh €200 milliún, a bheidh le tógáil in aice le Cluain Aodha i gContae na Mí.