Skip to main content

Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Min Flanagan welcomes PM Modi

Aire Charles Flanagan, Éire, Preas Ráiteas, Éireann, An Áise agus an Aigéine, 2015

Is onóir d’Éirinn é fáilte a chur roimh an Príomh-Aire Modi – an tAire Flanagan

Is í Éire an tríú Ballstát de chuid an AE a dtabharfaidh sé cuairt air ó toghadh é i mBealtaine 2014

“Onóir d’Éirinn” a thug an tAire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, Charlie Flanagan, TD, ar chuairt Phríomhaire na hIndia, Narendra Modi. Tabharfaidh an Príomh-Aire Modi cuairt ghearr ar Éirinn ar an gCéadaoin 23 Meán Fómhair 2015 agus buailfidh sé leis an Taoiseach, leis an Aire Flanagan agus le hAirí Rialtais eile ag Tithe an Rialtais. Pléifear deiseanna chun naisc infheistíochta agus trádála a threisiú, agus comhoibriú san oideachas.

Dúirt an tAire Flanagan:

“Is onóir mhór í fáilte go hÉirinn a chur roimh an Príomh-Aire Modi. Tuigim go bhfuil Éire ar an tríú Ballstát de chuid an AE ar roghnaigh an Príomh-Aire Modi cuairt a thabhairt air ó toghadh é agus creidim go bhfuil sé seo suntasach i gcomhthéacs an caidreamh idir ár dá dtír a neartú agus a fhorbairt.

“Oibríonn ár n-ambasáid ghnóthach in Deilí Nua taobh lenár ngníomhaireachtaí Stáit chun tacaíocht a chur ar fáil do chuideachtaí Éireannacha atá gnóthach san India agus do chuideachtaí bunaithe in Éirinn a bhfuil deiseanna onnmhairithe á lorg acu sa naoú geilleagar is mó ar domhan. Áirítear go bhfuil an India le bheith ar an ngeilleagar tromlaigh is tapa fáis ar domhan in 2015, agus ráta fáis réamh-mheasta de 7.2% aige. Cuirfidh cuairt ardleibhéil an Phríomh-Aire Modi go hÉirinn go suntasach lenár n-infheictheacht sa mhargadh ardfháis seo.

“Ainneoin an achair gheografaigh eadrainn, tá stair ár dtíortha fite fuaite agus naisc stairiúla láidre idir na gluaiseachtaí Neamhspleáchais sa dá thír. Tá caidreamh ár muintire láidir i gcónaí sa lá atá inniu ann. Déanann an pobal Indiach rannchuidiú ollmhór ar fud sochaí na hÉireann ó ghnólachtaí beaga teaghlaigh go dtí earnáil an IT agus go háirithe i gcúram sláinte ar fud na tíre.

“Is baill tiomanta de na Náisiúin Aontaithe iad an dá thír. Tá traidisiún bródúil ag an India agus ag Éirinn araon i gcur chun cinn na síochána agus na slándála trínár rannpháirtíocht in iarrachtaí síochánaíochta na NA. Bhí sárchomhoibriú ann le daichead bliain anuas nó mar sin le linn na misean seo a bhíonn deacair go minic agus go háirithe misean reatha UNDOF feadh Arda Golan.

“Tá cuid mhór acmhainne ann nár baineadh sochar aisti go fóill agus fáiltím roimh chuairteanna mar seo chun iniúchadh a dhéanamh ar an gcaoi ar féidir linn agus leis an India oibriú níos fearr lena chéile ar threisiú ár gceangal déthaobhacha agus ar chomhoibriú ar shaincheisteanna ar an stáitse idirnáisiúnta.”

Déanfar plé freisin ag an gcruinniú leis an bPríomh-Aire Modi ar shaincheisteanna idirnáisiúnta lena n-áirítear forbairt inbhuanaithe. Beidh an Príomh-Aire Modi ag freastal ar chruinniú mullaigh na NA ar Fhorbairt Inbhuanaithe níos deireanaí sa tseachtain tráth a nglacfaidh ballstáit na NA go foirmiúil le 17 Sprioc Forbartha Inbhuanaithe. Bhí príomhról ag Éirinn in éineacht leis an gCéinia roimh an gcruinniú mullaigh agus iad mar chomhéascaitheoirí na n-idirbheartaíochtaí casta.

Tar éis an chruinnithe ag Tithe an Rialtais buailfidh an Príomh-Aire Modi le daoine den phobal Indiach atá ina gcónaí in Éirinn.

Nóta d’Eagarthóirí:

Is cuairt an-tábhachtach í seo ó thaobh forbairt an chaidrimh dhéthaobhaigh idir Éire agus an India. Tá cuairt ar Éirinn an-suntasach d’ár n-infheictheacht i margadh ardfháis. Go dtí seo is iad an Ghearmáin agus an Fhrainc amháin na ballstáit ar thug an Príomh-Aire Modi cuairt orthu ó ghlac sé oifig in 2014.

Mar chuid de threisiú an chaidrimh tá Éire tar éis láithreacht láidir a fhorbairt san India le blianta beag anuas. Bhí Fiontraíocht Éire ann i láthair san India ó 2006. D’oscail an IDA oifig i Mumbai in 2008. Déanann gníomhaire áitiúil ar conradh, bunaithe i Mumbai, ionadaíocht thar ceann Turasóireacht Éireann. Tá Bord Bia agus Ornua tar éis ionadaithe a earcaíodh go háitiúil a cheapadh chuig an ambasáid in Deilí.

Cuireadh luach €650m ar iomlán na Trádála i dTrácht earraí idir an India agus Éire do 2014; b’fhiú €248m na honnmhairí; €402m na hallmhairí. B’ionann an trádáil iomlán i seirbhísí in 2013 agus €1,814; (onnmhairí €1520m; allmhairí €294m).

Tá suas le 400 saoránach Éireann ach ina gcónaí san India ar bhonn fadtéarmach agus tugann líon atá ag dul i méid cuairt ar feadh tréimhsí gairid don ghnó. Dar le Daonáireamh 2011, tá17,856 náisiúnach Indiacha ina gcónaí in Éirinn

Tá Kerry Group, CRH agus PM Group ar na gnólachtaí Éireannacha is rathúla san India.

Cuirfear grafaic faisnéise Éire-an India go dtí deasca pictiúr

Níl an leagan Gaeilge ar fáil go fóill, más maith leat an leagan Béarla a léamh féach thíos.

Ireland and India Infographic