Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Tuarascáil Bhliantúil Chúnamh Éireann 2015 seolta ag an Aire McHugh

Minister Joe McHugh, Cúnamh Éireann, Preas Ráiteas, Éireann, 2016
  • Cúnamh Forbartha Oifigiúil dar luach €647.5 milliún tugtha
  • Tacaíocht Dhaonnúil Éigeandála dar luach €142 milliún tugtha

Sheol an tAire Stáit um an Diaspóra agus Forbairt Idirnáisiúnta, Joe McHugh TD, Tuarascáil Bhliantúil Chúnamh Éireann don bhliain 2015 ag ócáid a bhí ar siúl tráthnóna i gCaisleán Bhaile Átha Cliath, ar ar fhreastail go leor d'eagraíochtaí na sochaí sibhialta in Éirinn a bhíonn ag obair ar mhaithe leis an bhforbairt thar lear, agus ceannairí mhisin taidhleoireachta na hÉireann thar lear.

Deimhnítear sa Tuarascáil gur sholáthair an Rialtas luach €647.51 milliún de Chúnamh Oifigiúil Forbartha i rith na bliana 2015. Caitheadh €142 milliún de chion iomlán na hÉireann ina leith sin ar thacaíocht dhaonnúil éigeandála i gcásanna coinbhleachtaí agus tubaistí nádúrtha. Ba iad na cúig thír ar tugadh an méid is mó thacaíochta daonnúla dóibh in 2015 ná an tSiria, an tSúdáin Theas, an Aetóip, an tSomáil agus Poblacht na hAfraice Láir.

Meabhraítear dúinn freisin sa Tuarascáil an ról tábhachtach a bhí ag Éirinn i dtaobh comhaontú a chur i gcrích maidir le Spriocanna nua na Náisiún Aontaithe um Fhorbairt Inbhuanaithe, a ghlac ceannairí an domhain ag cruinniú mullaigh a tionóladh i Nua-Eabhrac i mí Mheán Fómhair 2015.

Ag labhairt dó ag an seoladh, dúirt an tAire Flanagan:

"Ba bhliain eile fós í 2015 ina raibh daoine in angar uafásach agus iad ag fulaingt de bharr coinbhleachtaí agus tubaistí nádúrtha. Ina ainneoin sin, is féidir le saoránaigh uile na hÉireann a bheith bródúil as an méid a baineadh amach an bhliain sin freisin. I mbliain ina rabhamar á chomóradh go raibh Éire sna Náisiúin Aontaithe le 60 bliain anuas, is teistiméireacht dár meon idirnáisiúnta agus den ról atá againn ar domhan é gur roghnaigh Uachtarán Chomhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe muid féin, mar aon leis an gCéinia, chun éascú do chomhaontú domhanda a bhí le teacht i ndiaidh Spriocanna Forbartha na Mílaoise."

Ag trácht dó ar an obair a rinne Cúnamh Éireann mar fhreagra ar thubaistí daonnúla in 2015, dúirt an tAire McHugh: "Leithdháil Cúnamh Éireann €142 milliún ar baineadh úsáid as chun dídean, bia agus seirbhísí riachtanacha a chur ar fáil do na mílte pobal ar fud an domhain."

Leag an tAire McHugh béim ar an ról tábhachtach atá ag eagraíochtaí na Sochaí Sibhialta, a bhíonn ag obair as lámha a chéile le Cúnamh Éireann chun freagairt do ghéarchéimeanna daonnúla agus cláir forbartha níos fadtéarmaí a chur chun feidhme.

CRÍOCH
An Phreasoifig
29 Lúnasa 2016

Nótaí d'Eagarthóirí

Áiríodh ar an méid a baineadh amach mar thoradh ar obair na hÉireann ina príomhthíortha comhpháirtíochta le linn na bliana na héachtaí seo a leanas:

– San Aetóip, tugadh cúnamh dlí saor in aisce do 28,157 duine bocht, imeallaithe a ndearnadh foréigean ina n-aghaidh, agus ar mná iad 71% díobh.
– Faoi dheireadh na bliana, measadh go raibh thart ar 382,000 teaghlach sa Mhaláiv ag baint úsáide as soirn chócaireachta bhreosla-éifeachtúla mar chuid den obair a dhéanann Cúnamh Éireann i dtaobh dul in oiriúint do thionchar an athraithe aeráide.
– Bhí dea-thoradh ar ról ceannaireachta na hÉireann maidir le sláinte a fheabhsú i Mósaimbíc le feiceáil sa bhorradh leanúnach ar líon na mbreitheanna faoi mhaoirseacht sa tír sin. Céim mhór chun cinn a bhí ansin i dtreo mortlaíocht máithreacha a laghdú. Ní dhearnadh maoirseacht ach ar 62% de bhreitheanna in 2010, agus bhí an cion sin méadaithe go dtí 75% in 2015.
– In 2015, bhí Éire chun tosaigh maidir le plean téarnaimh a ullmhú i leith Shiarra Leon, tar éis gur dhearbhaigh an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte i mí na Samhna go raibh deireadh tagtha leis an ráig den ghalar Ebola sa tír sin. Tugadh aitheantas go forleathan do ról na hÉireann sa fhreagairt don ghéarchéim: cuireadh €18.5 milliún ar fáil agus bhí ról comhordaithe ag Éirinn i ndáil leis an ráig a thabhairt faoi smacht.

  • Ábhar misnigh eile a bhí sa toradh a bhí ar obair Chúnamh Éireann le comhpháirtithe iltaobhacha agus comhpháirtithe neamhrialtasacha chun cur lena réimse tionchair agus leas a bhaint as an saineolas teicniúil atá ag eagraíochtaí a dhíríonn ar obair ar leith:

– tacaíodh le caibidlíocht síochána ar éirigh léi sa Cholóim
– tugadh cúnamh do na céadta grúpaí agus daoine áitiúla i Meiriceá Láir agus i Meiriceá Theas a gcearta daonna a chosaint.
– tugadh cúnamh do scoileanna i gceantair ar díríodh orthu san Afganastáin ionas gur chuir 100% de na cailíní i gcrích a dtéarmaí scoile.
– i gcás stát san Afraic a raibh coinbhleachtaí tar éis dul i gcion orthu, fuair siad cúnamh i ndáil le hathshlánú a ngeilleagar.