Skip to main content

Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Straitéis nua i leith an Oideachais Forbartha in Éirinn á seoladh ag an Aire Flanagan agus McHugh

Aire Charles Flanagan, Minister Joe McHugh, Cúnamh Éireann, Preas Ráiteas, An Meánoirthear agus An Afraic Thuaidh, An Afraic, 2016

Sheol an tAire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, Charles Flanagan, TD, agus an tAire Stáit um Ghnóthaí Diaspóra agus Forbairt Idirnáisiúnta, Joe McHugh, TD, Straitéis nua Chúnamh Éireann um Oideachas Forbartha 2017-2023 inniu i dTeach Uíbh Eachach.

Tá an Straitéis Oideachais Forbartha ina toradh ar chomhairliúchán fairsing le comhpháirtithe ó earnálacha an oideachais fhoirmiúil, na hóige, agus an oideachais aosaigh agus pobail, mar aon le hearnáil na sochaí sibhialta agus an earnáil forbartha.

Chun tacú le forbairt na straitéise nua, d'iarr Cúnamh Éireann ar Líonra na hEorpa um Oideachas Domhanda (GENE) Athbhreithniú Piaraí Eorpach a dhéanamh ar an oideachas forbartha in Éirinn. San Athbhreithniú Piaraí sin, a rinneadh in 2015, chuathas i gcomhairle go forleathan leis an earnáil oideachais forbartha agus rinneadh roinnt moltaí a chabhraigh le forbairt na straitéise nua seo.

Ag seoladh na straitéise oideachais forbartha nua seo dó, dúirt an tAire Flanagan:

"Ní fhéadfar caitheamh leis an bhForbairt Idirnáisiúnta mar cheist a bhaineann le grúpa cúng daoine ná mar ábhar spéise don bheagán."

"Ní mór dúinn tacaíocht a thabhairt dóibh siúd a thacaíonn leis an bhforbairt. Ní mór dúinn straitéis a bheith againn ina gcothaítear tuiscint an phobail ar na cúiseanna is bonn leis an éagothroime ar domhan, agus pobal rannpháirteach saoránach ar mian leo rud éigin a dhéanamh faoi."

"Ach eolas agus cumas rannpháirtíochta a bheith ag saoránaigh agus oideachas a bheith orthu, measaim gur fearr is féidir leo tuiscint a bheith acu ar cheisteanna casta sóisialta, geilleagracha agus comhshaoil a bhaineann leis an bhforbairt, agus dul i ngleic leo dá réir."

Dúirt an tAire McHugh:

"... cé gur maith is cuí dúinn a bheith an-sásta leis an méid atá déanta ag an tír seo agus a muintir ar mhaithe leis an bhforbairt, ní féidir linn talamh slán a dhéanamh den tsuim agus den tiomantas sin. Sin é an fáth a bhfuil ríméad orm faoin obair atá ar siúl sa phobal, i ngrúpaí óige, inár gcoláistí oiliúna do mhúinteoirí agus sa seomra ranga chun luachanna na saoránachta domhanda gníomhaí a chothú."

Agus é ag cur síos ar an uaillmhian atá leagtha amach sa straitéis seo don oideachas forbartha in Éirinn sna blianta amach romhainn, dúirt an tAire McHugh:

“Oibreoimid le clár oideachais forbartha den chéad scoth a thabhairt chuig lucht féachana leathan i réimse ilghnéitheach ionad, ó sheomraí ranga go campais ollscoile, ó chlubanna óige go grúpaí pobail”.

“We will work to bring quality development education to a wide audience in a diverse range of settings, from classrooms to university campuses, from youth clubs to community groups. Táim ag tnúth le bheith ag obair i ndlúthpháirt le IDEA, Dóchas, ranna rialtais eile agus ár gcomhpháirtithe san oideachas forbartha, chun timpeallacht níos láidre a chruthú don oideachas forbartha."

CRÍOCH
An Phreasoifig
21 Nollaig 2016


Nótaí don Eagarthóir

  • Tá an Straitéis Oideachais Forbartha 2017-2023 ar shuíomh gréasáin Chúnamh Éireann.
  • Is é Cúnamh Éireann clár cúnaimh forbartha an Rialtais thar lear. Tá sé á bhainistiú ag an Rannóg um Chomhar Forbartha sa Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála.
  • Is é GENE, Líonra na hEorpa um Oideachas Domhanda, líonra Eorpach na n-aireachtaí rialtais agus na ngníomhaireachtaí atá freagrach as an Oideachas Domhanda.
  • Is é cuspóir uileghabhálach na Straitéise Oideachais Forbartha ná suim mhuintir na hÉireann a chothú i dtaobh anailís a dhéanamh ar na cúiseanna is bun leis an ocras, an mbochtaineacht, an neamhionannas, an éagóir agus an athrú aeráide ar domhan agus ar iarmhairtí na bhfadhbanna sin, agus cur ina gcoinne, agus na daoine sin á spreagadh ionas gur féidir leo a bheith ina saoránaigh dhomhanda ghníomhacha agus todhchaí níos cothroime agus níos inbhuanaithe á cruthú acu do chách.
  • Eiseofar grianghraif chuig deasca grianghraf sula i bhfad.