Skip to main content

Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Fógra ón Aire Flanagan agus ón Aire Sherlock go bhfuil cistiú breis is €60 milliún

Aire Stáit Sean Sherlock, Aire Charles Flanagan, Cúnamh Éireann, Maoiniú, Preas Ráiteas, Éireann, 2016

Cistiú chun tacú le forbairt inbhuanaithe agus leis an gcomhrac in aghaidh na bochtaineachta agus an ocrais

D'fhógair an tAire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, Charlie Flanagan T.D., agus an tAire Stáit um Fhorbairt, Cur Chun Cinn na Trádála agus Comhar Thuaidh-Theas, Seán Sherlock T.D., inniu go mbeidh cistiú €61.34 milliún don bhliain 2016 á leithdháileadh ar eagraíochtaí cúnaimh Éireannacha atá i mbun cláir forbartha fadtéarmaí ar fud na hAfraice, na hÁise, Mheiriceá Theas agus Mheiriceá Láir agus sa Mheánoirthear.

Tacóidh an cistiú leis na heagraíochtaí neamhrialtasacha atá ina gcomhpháirtithe de chuid Chúnamh Éireann i dtaobh cláir a chur i bhfeidhm lena bhfuiltear ag dul i ngleic le bunchúiseanna na bochtaineachta, ag cur le teacht aniar na ndaoine agus ag cuidiú géarchéimeanna a chosc feasta.

An obair a dhéanann na heagraíochtaí neamhrialtasacha Éireannacha sin i réimse na forbartha, comhlánaíonn sí an obair a dhéantar faoi chlár cúnaimh an Rialtais, Cúnamh Éireann, i dtaca le sláinte, cothú, slite beatha, talmhaíocht, oideachas, cosaint shóisialta, rialachas agus cearta an duine.

Tá an cistiú seo á chur ar fáil agus muid sa chúigiú bliain den chlár reatha faoina gcuireann 16 eagraíocht cúnaimh Éireannacha, lena n-áirítear Concern Worldwide, Trócaire agus GOAL, cúnamh forbartha inbhuanaithe ar fáil do phobail bochta.

Agus an cistiú á fhógairt aige, dúirt an tAire Flanagan:

"Arís eile, tá Éire á thaispeáint go bhfuil sí meáite ar thacú leis an gcomhrac i gcoinne na bochtaineachta, an ocrais agus an imeallaithe.

"Tá cion leanúnach á dhéanamh ag Éirinn ar mhaithe leis an tacaíocht dhaonnúil dóibh siúd atá gafa i gcoinbhleachtaí, sa tSiria, mar shampla. Tá an fhorbairt fhadtéarmach chomh tábhachtach céanna agus tá Éire ag tacú le hobair a rachaidh chun leasa na ndaoine is boichte, cibé áit is mó a theastaíonn sí agus cibé áit is fearr a héifeacht."

Dúirt an tAire Seán Sherlock freisin:

"Na heagraíochtaí neamhrialtasacha Éireannacha atá i mbun comhpháirtíochta linn, tá cumas ar leith acu i dtaobh cuidiú leis na daoine is leochailí sa tsochaí, cuidiú chun slite beatha agus oideachas a choinneáil ag imeacht, cur leis an teacht aniar atá ag daoine agus cearta an duine agus an dea-rialachas a chur chun cinn. Is iad sin na spriocanna céanna atá ag Cúnamh Éireann agus ag ár gcomhpháirtithe ón tsochaí sibhialta, dream a bhfuil ardmheas againn orthu.

"Leis an tsuim seo, breis is €60 milliún, atá á leithdháileadh don fhorbairt fhadtéarmach, tá béim á leagan ar an tiomantas leanúnach atá againn do bhaint amach fhís na forbartha inbhuanaithe, fís a chomhaontaigh ballstáit go léir na Náisiún Aontaithe anuraidh."

CRÍOCH

Nótaí don Eagarthóir

Is é Cúnamh Éireann clár cúnaimh an Rialtais thar lear. Tá sé á bhainistiú ag an Rannóg um Chomhar Forbartha sa Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála.

Sa tréimhse 2012-2016, beidh €315.45 milliún íoctha amach faoi Scéim Deontais an Chláir leis na sé cinn déag de chomhpháirtithe sochaí sibhialta Chúnamh Éireann atá páirteach sa chlár i gcomhair obair forbartha fadtéarmaí.

Is iad seo a leanas na heagraíochtaí neamhrialtasacha atá á gcistiú faoin gclár: Action Aid, Aidlink, ChildFund Ireland, Children in Crossfire, Christian Aid Ireland, Concern Worldwide, Front Line Defenders, Goal, Gorta-Self Help Africa, HelpAge International, Oxfam Ireland, Plan Ireland, Serve in Solidarity, Sightsavers Ireland, Trócaire agus World Vision Ireland.