Skip to main content

Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Cistiú dar luach €1.3m fógartha ag an Aire Flanagan chun tacú leis an tsíocháin agus an athmhuintear

Aire Charles Flanagan, Maoiniú, Próiseas Síochána Thuaisceart Éireann, Preas Ráiteas, Éireann, 2016

Fógra ón Aire Flanagan go bhfuil cistiú dar luach €1.3m á chur ar fáil chun tacú leis an tsíocháin agus an athmhuintearas ar oileán na hÉireann

Tá sé fógartha ag an Aire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, Charlie Flanagan TD, go bhfuil €1.3m curtha ar fáil i ndeontais le déanaí chun tacú le heagraíochtaí pobail atá i mbun oibre i dTuaisceart Éireann agus ar fud réigiún na Teorann, trí Chiste Athmhuintearais na Roinne Gnóthaí Eachtracha agus Trádála.

Agus an cistiú á fhógairt aige, dúirt an tAire Flanagan:

"Tá áthas orm a fhógairt go mbeidh mo Roinn ag tacú le níos mó ná seachtó eagraíocht ar an dá thaobh den teorainn trí chiste ar fiú níos mó ná €1.3m é. Ní mór síocháin, athmhuintearas, meas ar a chéile agus cuimsiú a bheith ag croílár na bpobal – is gné lárnach an méid sin den fhís is bun le Comhaontú Aoine an Chéasta agus leis an gCiste Athmhuintearais agus na tionscadail atá á gcistiú faoi ar fud an oileáin.

"Tá an tacaíocht a thugtar d'eagraíochtaí pobail tríd an gCiste Athmhuintearais ina phríomhchrann taca i dtaobh iarrachtaí an Rialtais chun síocháin agus athmhuintearas níos fearr fós a chur chun cinn. Is cúis bhróid don Rialtas é go bhfuil sé ag obair i ndlúthpháirt leis an tsochaí shibhialta ionas go mbeidh muintir an oileáin faoi mhaise san am atá romhainn."

Sna tionscadail a fuair tacaíocht sa bhabhta cistithe seo, a bhfuil a bhformhór á bhfeidhmiú ar bhonn trasphobail, cuimsítear raon earnálacha lena n-áirítear an óige, cultúr agus teanga, spórt, déileáil le hoidhreacht an ama a chuaigh thart, agus mná, síocháin agus slándáil. Táthar ag tabhairt tacaíochta freisin d'Ionad Ghleann Crí i leith an chláir gníomhaíochtaí dá chuid, lena n-áirítear an obair atá ar bun ansin chun tacú le síocháin agus athmhuintearas.

Agus clár an Stáit i gcomhair na gcuimhneachán céad bliain in 2016 faoi lán seoil, luaigh an tAire Flanagan gur cúis áthais dó go mbeidh roinnt de na tionscadail atá a gcistiú ag dul i ngleic leis an tráth cinniúnach sin i stair an oileáin. Dúirt an tAire Flanagan freisin:

"Tá áthas orm a fheiceáil go mbeidh réimse grúpaí ó gach cearn den phobal, le tacaíocht ón gCiste Athmhuintearais, ag tapú na ndeiseanna saibhre a thugann cuimhneacháin na bliana 2016 dúinn chun cíoradh a dhéanamh ar ár stair chomhroinnte agus ár stair fhorluiteach. Is tráthúil anois, agus céad bliain imithe tharainn ó tharla eachtraí bunthábhachtacha ar nós Éirí Amach na Cásca agus Chath an Somme, go mbeidh pobail ag teacht le chéile chun machnamh a dhéanamh ar an am atá caite le meon an athmhuintearais agus an mheasa."

CRÍOCH
An Phreasoifig
An 31 Eanáir 2016

 

Nótaí d'Eagarthóirí:

Mar chuid de Chomhaontú Aoine an Chéasta, gheall na rannpháirtithe go léir sa Chomhaontú iniúchadh dearfach a dhéanamh ar an gcás ar son cúnamh airgeadais feabhsaithe d'obair an athmhuintearais.

Mar thoradh air sin, tá tacaíocht nach beag curtha ar fáil ag Rialtas na hÉireann tríd an gCiste Athmhuintearais ón uair a síníodh an Comhaontú. Faoi Chomhaontú Theach Stormont, gheall an Rialtas go gcuirfí i bhfeidhm bearta tacaíochta chun an t-athmhuintearas a chothú, lena n-áirítear trí leanúint de shuim bhliantúil €2.7m a sholáthar sa Chiste Athmhuintearais.

Ní mór iarratais ar an gcéad bhabhta cistithe eile a bheith faighte faoin Luan an 4 Aibreán, 2016; tá eolas agus foirmeacha iarratais le fáil ag www.dfa.ie/reconciliation

Seo thíos na tionscadail ar ceadaíodh cistiú dóibh faoin mbabhta is déanaí de na deontais:

Organisation

Amount

Artillery Youth Services

€5,400

Atlantic Youth Trust

€10,000

Ballinamallard Fisher Park

€1,500

Ballybeen Women’s Centre

€12,000

Ballykeel2 Residents’s Association

€3,500

Ballymoney Community Resource Centre

€3,000

Belfast YMCA

€8,000

Bloody Sunday Trust

€17,000

British Irish Association

€20,000

Building Communities

€5,000

CAIN Web Services

€30,000

Carey Historical Society

€3,000

Celtronic Derry

€5,000

Centre for Cross Border Studies

€10,000

Centre for Democrary & Peace Building

€15,000

Centre for Studies in Irish Protestantism

€40,000

Churches Trust Limited

€10,000

Church Hill Silver Band

€4,000

City Centre Initiative

€12,000

Clonard Monastery Youth Centre

€6,000

Coiste na n-Iarchimí

€30,000

Community Engagement Network

€10,000

Congregation of the Most Holy Redeemer

€11,715

Cookstown & District Women’s Group

€9,600

Corpus Christi Youth Centre

€15,000

Creeney Films

€10,000

Dove House Community Trust

€7,778

Dublin City Council Public Libraries

€15,000

Duncairn Community Partnership

€7,000

EPIC (ex- Prisoners Interpretative Centre)

€5,000

European Youth Parliament

€5,000

Falls Community Council

€5,000

Forthspring Inter Community Group

€10,000

Gaeláras

€15,000

Glencree Centre for Peace and Reconciliation

€350,000

Greenore Greencastle Community Association

€10,000

Holywell Trust

€25,000

Impact Training NI

€20,000

Inishowen Women’s Information

€6,000

Institute for Conflict Research

€25,000

Junction (The)

€35,000

Kells Literary & Cultural Festival Committee

€10,000

Kid’s Own Publishing Ltd

€15,000

Kilkeel Parish Bridge Association

€5,050

Newhill Football Club

€6,760

NI Council for Integrated Education NICIE

€25,000

North West Play Resource (The Playhouse)

€20,000

Old Library Trust

€10,000

Partners in Catalyst

€5,000

Peaceful Futures

€12,000

PeacePlayers International NI

€10,000

Raphoe Orange Lodge

€3,000

Poetry Ireland

€7,000

Reach Across

€6,000

Shankill Women’s Centre

€30,000

Short Strand Women’s Group

€10,000

Sligo County Council

€100,000

Smashing Times Theatre Company

€20,000

Speedwell Trust

€15,000

St Columb’s Cathedral, Derry

€6,000

St Columb’s Park House

€25,000

St Louis House

€9,000

St Malachy’s Youth Centre

€9,000

St Patrick’s Cathedral, Dublin

€5,000

St Patrick’s Centre, Downpatrick

€8,000

Tara Centre, Omagh

€40,000

Tim Parry Johnathan Ball Foundation

€20,000

Training for Women Network

€15,000

Ulster Canada Initiative

€4,500

UCD School of History

€5,000

Windsor Women’s Centre

€7,000

Women for Election

€9,000

Women’s Tec

€10,000

Young at Art

€12,000

Youth Initiatives

€18,000