Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

An tAire ag tabhairt cuiridh don phobal freastal ar imeachtaí Lá na hAfraice

Minister Charles Flanagan, Cúnamh Éireann, Preas Ráiteas, Éireann, An Afraic, 2016

Tugann an tAire Flanagan cuireadh don phobal freastal ar imeachtaí Lá na hAfraice i mBaile Átha Cliath, i gCorcaigh, i nGaillimh, i Luimneach agus i bPort Láirge
Clár Lá na hAfraice 2016 á sheoladh ag an Aire
Imeachtaí Saor in Aisce do Theaghlaigh lena ndírítear aird ar an gceangal idir Éire agus an Afraic

Inniu (Dé Céadaoin), d'fhógair an tAire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, an tUasal Charlie Flanagan TD, clár imeachtaí na bliana seo i gcomhair Lá na hAfraice 2016, a bhfuil Cúnamh Éireann ag tacú leis. I measc na n-imeachtaí beidh lá mór teaghlaigh do 30,000 duine i bhfearann Eastát Farmleigh i bPáirc an Fhionnuisce i mBaile Átha Cliath ar an Domhnach an 29 Bealtaine, agus imeachtaí réigiúnacha i gCorcaigh, i nGaillimh, i Luimneach agus i bPort Láirge.

Ar chlár Lá na hAfraice i mbliana, tá ceolchoirm shaor in aisce agus ceoltóirí cáiliúla ón Afraic agus ó Éirinn ar an stáitse, siamsaíocht do pháistí, tionscadail oideachais ó ghlúin go glúin, scannáin, ceardlanna drumadóireachta agus damhsa thraidisiúnta na hAfraice agus léirithe cultúrtha. I mBaile Átha Cliath, cuirfidh Bus Átha Cliath seirbhís tointeála bus shaor in aisce ar bun idir Droichead Heuston/Sráid Gheata na Páirce agus Farmleigh, ionas go mbeidh an lucht freastail in ann sult a bhaint as bannaí ceoil ar nós Kíla, grúpa clúiteach ceoil tíre na hÉireann, agus an grúpa ilchultúrtha todhchaíoch Ájo Arkestra, chomh maith le basár i stíl na hAfraice ag a mbeidh bia, drumadóireacht, damhsa, déanamh trilseán, péinteáil lámh le hine agus dearaí traidisiúnta faisin ó thíortha éagsúla san Afraic.

Ag seoladh Lá na hAfraice 2016 dó, dúirt an tAire Flanagan:

"Tá áthas orm leanúint ar aghaidh leis an traidisiún atá againn i dtaobh aird a dhíriú ar an dlúthcheangal idir Éire agus tíortha na hAfraice ar Lá na hAfraice, lá oifigiúil an Aontais Afracaigh. Is láidir an ceangal atá idir Éire agus mór-roinn na hAfraice – san am atá caite, bhí a lán misinéirí Éireannacha ag obair san Afraic, rud a spreag cuid mhór d'oibrithe cabhrach Éireannacha an lae inniu. Na naisc idir ár gcuid rialtas, naisc a bhfuil borradh fúthu, is iad is bonn lena lán comhpháirtíochtaí ceannródaíocha i dtaobh comhoibriú forbartha.

"Le tacaíocht ó Chúnamh Éireann, tugann ceiliúradh Lá na hAfraice in Éirinn deis thábhachtach dúinn chun léargas a thabhairt ar fheidhmiú na nasc sin idir Éire agus an Afraic ar an iomaí bealach dearfach spreagúil. Léiríonn an ócáid seo an tábhacht a chuirim le Straitéis mo Roinne i leith na hAfraice, ina leagtar amach tosaíochtaí na hÉireann san Afraic i dtaobh na polaitíochta, na forbartha agus an gheilleagair, agus a chuidíonn linn cur leis an idirphlé faoi chúrsaí beartais eachtraigh le tíortha san Afraic maidir le dúshláin dhomhanda agus saincheisteanna amhail rialachas, síocháin agus slándáil agus cearta an duine.

"Ina theannta sin, ardán is ea Lá na hAfraice chun éachtaí náisiúin na hAfraice a cheiliúradh, mar aon lena gcultúir éagsúla agus a n-oidhreacht éagsúil. Trí thacú le Lá na hAfraice in 2016, tá sé á léiriú againn arís eile go bhfuil muinín agus dóchas againn i leith na mór-roinne sin thar na blianta atá le teacht.

"I mbliana beidh Cúnamh Éireann ag cur mór-ocáid náisiúnta Lá na hAfraice do theaghlaigh ar bun ar fhearann Eastát Farmleigh i bPáirc an Fhionnuisce i mBaile Átha Cliath, chomh maith le dul i gcomhpháirtíocht le Comhairlí Cathrach áitiúla chun Lá na hAfraice a cheiliúradh i gCorcaigh, i Luimneach, i nGaillimh agus i bPort Láirge. Is deis iontach é seo do mhuintir na hÉireann agus na hAfraice chun léargas a fháil ar chultúir a chéile agus tá súil againn go mbeidh na mílte daoine inár gcuideachta chun blaiseadh a fháil de chultúr agus traidisiúin na hAfraice ag imeachtaí na seachtaine."

CRÍOCH
An Phreasoifig
An 11 Bealtaine 2016

Nótaí d'Eagarthóirí:

Beidh an tAire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, an tUasal Charlie Flanagan TD, ag déanamh seoladh oifigiúil ar Lá na hAfraice 2016 le gairm ghrianghraf i bhfearann Eastát Farmleigh i bPáirc an Fhionnuisce i mBaile Átha Cliath inniu, Dé Céadaoin an 11 Bealtaine ag 2.30in. Más mian leat a bheith i láthair, déan teagmháil le Sebastian Enke nó Louise Archbold, DHR Communications: Teil: 01-4200580 / 087-3239496 / 087-2601145.

Is é Cúnamh Éireann clár an Rialtais i dtaobh forbairt thar lear. Tá sé á bhainistiú ag an Rannóg um Chomhar Forbartha sa Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála. Tá tuilleadh eolais ar www.irishaid.ie.

Is é Lá na hAfraice, a thiteann ar an 25 Bealtaine gach bliain, lá oifigiúil Aontas na hAfraice agus déantar comóradh an lá sin ar aontacht na hAfraice. In Éirinn, dírítear aird trí imeachtaí Lá na hAfraice ar raon feidhme agus buntáistí rannpháirtíocht na hÉireann leis an Afraic mar seo a leanas:

• Spreagtar feasacht ar an gclár oifigiúil cúnaimh thar lear atá faoi bhainistíocht Chúnamh Éireann agus ar an mbéim a leagtar faoin gclár sin ar an Afraic fho-Shahárach;
• Cuirtear le tuiscint an phobail ar an Afraic trí aird a dhíriú ar éagsúlacht agus acmhainn na mór-roinne; agus
• Spreagtar feasacht ar an acmhainneacht le haghaidh naisc thrádála agus infheistíochta dhéthaobhacha idir Éire agus tíortha na hAfraice.

Tá tuilleadh sonraí thíos faoi sceideal iomlán gníomhaíochtaí Lá na hAfraice agus tá siad le feiceáil freisin ar shuíomh gréasáin nua Lá na hAfraice, a oireann do ghléasanna móibíleacha, ag www.africaday.ie. Tá léarscáil idirghníomhach d'ócáid Bhaile Átha Cliath ar an suíomh gréasáin mar aon le sceideal iomlán na ngníomhaíochtaí go léir a bheidh ar siúl i mBaile Átha Cliath agus ar fud na tíre.

Ina theannta sin, tá Lá na hAfraice ar Twitter @AfricaDay, ar Facebook ag www.facebook.com/africadayireland agus ar Instagram @africadayireland – Haischlib: #africaday2016.

Tá roinnt daoine gradamacha a bhfuil baint acu le Lá na hAfraice ar fáil le haghaidh agallamh a chur orthu ach é sin a iarraidh:

• Timi Ogunyemi, grianghrafadóir neamhspleách, blagaire agus bunaitheoir agus eagarthóir na comh-acmhainne cruthaithí Picture This!. Rugadh Timi in Lagos, sa Nigéir agus tháinig sé go Baile Átha Cliath in 2002 agus é 15 bliana d'aois.
• Salome Mbugua, bunaitheoir, iar-Phríomhfheidhmeannach agus uachtarán AkiDwA, líonra náisiúnta na mban imirceach a bhfuil cónaí orthu in Éirinn. Is ón gCéinia í Salome ó dhúchas agus tá cónaí uirthi in Éirinn ó 1994.
• Zane Kirchner, imreoir rugbaí idirnáisiúnta ó Chúige na Rinne Thiar san Afraic Theas. Imríonn Zane anois le Rugbaí Laighean agus tá cónaí air in Éirinn ón mbliain 2013.

Teagmháil:

• Le haghaidh tuilleadh eolais ar Chúnamh Éireann agus ar chaidreamh na hÉireann leis an Afraic: Aileen Murray, Preasoifig na Roinne Gnóthaí Eachtracha agus Trádála: Teil. 01 408 2031 /087 243 8291
• I gcomhair tuilleadh eolais ar imeachtaí Lá na hAfraice 2016 agus agallaimh leis an triúr thuasluaite: Sebastian Enke nó Louise Archbold, DHR Communications: Teil: 01-4200580 / 087-3239496 / 087-2601145.

Imeachtaí Lá na hAfraice 2016:

Baile Átha Cliath: Beidh an mhór-ócáid náisiúnta i gcomhair Lá na hAfraice ar siúl ó 11rn go dtí 6in ar an Domhnach an 29 Bealtaine i bhfearann Eastát Farmleigh i bPáirc an Fhionnuisce i mBaile Átha Cliath. Is ar theaghlaigh a bheith an ócáid sin dírithe, agus ní ghearrfar aon táille isteach. I measc na mbuaicphointí beidh siad seo a leanas:

• Trí ardán ceoil ar a mbeidh grúpaí idirnáisiúnta agus grúpaí Éireannacha: beidh príomhimeachtaí Lá na hAfraice i mbliana ar siúl ar stáitse níos mó agus níos fearr. Is iad na príomhaíonna an grúpa Éireannach Kíla, dream a bhfuil cáil orthu ar fud an domhain as ucht a gcuid ceoil tíre/dhomhanda; grúpa ilchultúrtha todhchaíoch na hAfraice Ájo Arkestra; an banna ceoil Feather ón Afraic, ochtar a bhíonn ag gabháil don cheol soul; Jafaris, ceoltóir rap agus file ó Bhaile Átha Cliath; agus an Sidiki Dembele Sextet, comhar idir Sidiki Dembélé, Máistirdhrumadóir Griot ó Côte d'Ivoire agus roinnt de na hionstraimithe Afracacha agus snagcheoil is fearr in Éirinn. Beidh ardán ar leith ann freisin don cheol rap agus hip-hop.
• Basár Afracach: stallaí ó thíortha éagsúla san Afraic ag a mbeidh bia, drumadóireacht, damhsa, déanamh trilseán, péinteáil lámh le hine agus dearaí traidisiúnta faisin ó thíortha éagsúla san Afraic, mar aon lena lán gníomhaíochtaí eile. Chomh maith le grúpaí pobail Afracacha, beidh eagraíochtaí neamhrialtasacha éagsúla a bhíonn ag obair i réimse na forbartha i láthair ag an mbasár agus gníomhaíochtaí spraoi á dtairiscint acu, agus déanfar ionadaíocht ar ambasáidí na hAfraice in Éirinn ag an ócáid freisin.
• I measc na ngníomhaíochtaí nua a bheidh ar chlár na bliana seo beidh ceardlanna ina múinfear conas turban agus ceannbheart na hAfraice a chaitheamh; ceardlanna scríbhneoireachta cruthaithí do pháistí; scéalaithe ó Éirinn agus ón Afraic agus léirithe labhartha; agus roinnt preabléirithe speisialta a bheidh ar siúl i rith an lae.

Cuirfidh Bus Átha Cliath seirbhís tointeála bus shaor in aisce ar bun ó stad bus Dhroichead Heuston/Sráid Gheata na Páirce chomh fada le Páirc an Fhionnuisce. Beidh líon teoranta spásanna páirceála saor in aisce ar fáil ag Farmleigh chomh maith. Mar sin féin, toisc gur dócha go mbeidh an carrchlós lán go luath, tá lucht eagraithe na hócáide ag iarraidh ar dhaoine leas a bhaint as iompar poiblí agus as an mbus tointeála saor in aisce.

Déanfaidh Ethiopian Airlines urraíocht ar limistéar 'Mount Kiddimanjaro' ina mbeidh marcaíocht siamsaíochta, ceardlanna drumadóireachta, sórbáil agus péinteáil aghaidhe.

Arís eile beidh The Irish Times ag obair i gcomhpháirt le Cúnamh Éireann ar chomórtas scríbhneoireachta ar théama na hAfraice le haghaidh Lá na hAfraice 2016. Ceapadh an comórtas náisiúnta sin chun aird a dhíriú ar thallann atá ag teacht chun cinn, agus ar scríbhneoirí bunaithe. Tá tuilleadh eolais faoin gcomórtas anseo.

Imeachtaí Réigiúnacha

I gCorcaigh, tá an Chomhairle Cathrach, i gcomhar le pobail na hAfraice, ag eagrú raon imeachtaí i gcomhair Lá na hAfraice, idir an 21 Bealtaine agus an 28 Bealtaine. Ina measc siúd beidh seoladh fhéile Lá na hAfraice ag an Ard-Mhéara, an Comhairleoir Chris O'Leary, ar aghaidh Brown Thomas, Sráid Phádraig, Corcaigh ar an 21 Bealtaine. Beidh ceol agus damhsa Afracach á gcur i láthair ar an lá. I measc imeachtaí eile Lá na hAfraice i gCorcaigh beidh comórtas comhtháite sacair ag Ionad Acmhainne an Ghleanna, ina mbeidh ocht bhfoireann ó thíortha éagsúla páirteach; comhdháil ina ndíreofar aird ar an gcomhtháthú; agus comórtas 'An Té is Dea-Ghléasta', a léireoidh áilleacht chultúr na hAfraice, agus ina mbeidh mná óga de bhunadh na hAfraice ag teacht le chéile chun ionadaíocht a dhéanamh ar a dtíortha. Cuirfear deireadh le ceiliúradh Lá na hAfraice ar an 28 Bealtaine le paráid ina mbeidh ceoltóirí agus damhsóirí ó thíortha na hAfraice, mar aon le banna máirseála agus damhsóirí céilí. Tosóidh an pharáid ar Shráid Phádraig agus rachaidh sí suas Sráid Winthrop agus Sráid Oilibhéir Phluincéid, agus cuirfear clabhsúr uirthi le himeacht amuigh faoin spéir i bPáirc an Easpaig Lucey. Beidh an t-imeacht saor in aisce sin ag díriú go mór ar léirithe cultúrtha, ceol, damhsa agus siamsaíocht do pháistí. Le haghaidh tuilleadh eolais, tabhair cuairt ar: www.africaday.ie/cork.

I nGaillimh, beidh féile Lá na hAfraice ar siúl ón 25 go dtí an 29 Bealtaine agus mar chuid di reáchtálfar ceardlann idirghníomhach cheoil, trína ndéanfar cultúr na hAfraice a cheiliúradh trí cheol agus amhránaíocht ag an Eaglais Aontaithe Phreispitéireach agus Mheitidisteach, Plás Victoria. Is iad Helen Webb agus Cór Ilchultúrtha SONKE a éascóidh don cheardlann agus beidh fáilte roimh an bpobal. Beidh cluiche peile ar siúl ag Páirc Astro an Taoibh Thiar ina mbeidh ocht mbunscoil ó Chathair na Gaillimhe páirteach. Beidh 9ú Féile Scannán na hAfraice i nGaillimh ar siúl i Scoil Huston na Scannán agus na Meán Digiteach in OÉ Gaillimh. Díreofar aird san fhéile scannán ar éagsúlacht na taithí saoil ar mhór-roinn na hAfraice trí ghearrscannáin, príomhscannáin agus cláir faisnéise a chur ar scáileán. Beidh an tIonad Acmhainne Teaghlaigh ARD ag reáchtáil ócáid Lá na hAfraice ag Dabhach Uisce, ag a mbeidh damhsa, ceol, agus bia ó thíortha éagsúla san Afraic. Tá sé ina aidhm ag Lá na hAfraice Dhabhach Uisce ceiliúradh a dhéanamh ar éagsúlacht shaibhir chultúr na hAfraice sa limistéar sin den chathair, inar de bhunadh na hAfraice iad thart ar 20 faoin gcéad de phobal Dhabhach Uisce, Ros Cam agus na nArdán. Le haghaidh tuilleadh eolais, tabhair cuairt ar: www.africaday.ie/galway.

Beidh imeachtaí Lá na hAfraice ar siúl i Luimneach idir an 23 Bealtaine agus an 26 Bealtaine. Ina measc beidh ócáid seolta agus seimineár idirghníomhach ar an 23 Bealtaine ag Óstán an Strand; clár drumadóireachta, scéalaíochta agus ealaíne, a bheidh dírithe ar pháistí agus ar dhaoine fásta óga, ag Leabharlann Chathair Luimnigh; agus taispeánfar an scannán Afracach ‘Invasion 1897’ i gColáiste Mhuire gan Smál. Cuirfear clabhsúr ar an bhféile le lá spraoi teaghlaigh ina mbeidh ceol, damhsa, amhránaíocht, bia na hAfraice agus seó faisin ag an Margadh Bainne ar Shráid Mhungairit. Le haghaidh tuilleadh eolais, tabhair cuairt ar: www.africaday.ie/limerick.

Beidh Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge ag déanamh macasamhlú ar shráidbhaile Afracach ar Fhaiche Bhaile Bhricín ar an 25 Bealtaine. Beidh struchtúr beo cruinn sa sráidbhaile, agus é timpeallaithe ag trádálaithe éagsúla agus iad ag taispeáint bia, scileanna agus earraí Afracacha, lena n-áirítear earraí seaspair, snoiteáin d'ainmhithe, priontaí fabraice, agus éadaí. Déanfar filíocht de chuid na hAfraice a aithris freisin agus cuirfear i láthair ceol agus damhsa traidisiúnta ó roinnt tíortha san Afraic, an Aetóip agus Gána ina measc. Ina theannta sin, cuirfidh Aonad Comhtháthaithe agus Tacaíochta na Comhairle clár oideachais ar bun do na scoileanna, ina ndíreofar aird ar an obair a dhéanann Cúnamh Éireann trí mheán seisiúin faisnéise agus phlé. Le haghaidh tuilleadh eolais, tabhair cuairt ar: www.africaday.ie/waterford.