Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Cistiú daonnúil €3.9 milliún fógartha ag an Aire Flanagan agus an Aire Stáit McHugh

Aire Charles Flanagan, Minister Joe McHugh, Cúnamh Éireann, Maoiniú, Preas Ráiteas, An Afraic, 2016

Cistiú daonnúil €3.9 milliún fógartha ag an Aire Flanagan agus an Aire Stáit McHugh

Tá sé fógartha ag an Aire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, Charlie Flanagan T.D. agus ag an Aire Stáit um Ghnóthaí Diaspóra agus Forbairt Idirnáisiúnta, Joe McHugh T.D. go bhfuil an Rialtas chun cistiú daonnúil €3.9 milliún a thabhairt mar fhreagra ar ghéarchéimeanna móra atá fós ag tarlú i bPoblacht na hAfraice Láir, i Séad agus sa Nígir.

Is eol don saol mór go bhfuil fadhbanna daonnúla tromchúiseacha i réigiún na hAfraice Láir agus na hAfraice Thiar; fadhbanna a eascraíonn ó choinbhleachtaí agus ó neamhshlándáil an tsoláthair bhia a bheith chomh dona is atá. Cuireadh leis na fadhbanna sin le blianta beaga anuas mar gheall ar an ngéarchéim slándála níos leithne de bharr an ghrúpa mhíleata Boko Haram, atá leathnaithe isteach i roinnt tíortha eile. Tá 9.1 milliún duine faoi láthair a dteastaíonn cúnamh daonnúil go práinneach uathu i dtrí thír ina bhfuil coinbhleachtaí, easáitiú agus neamhshlándáil bia ag goilleadh ar dhaoine: Poblacht na hAfraice Láir, Sead agus an Nígir.

Dúirt an tAire Flanagan:

"Tá áthas orm an cistiú breise seo a fhógairt, cistiú a fhágann gur fiú os cionn €16 mhilliún tacaíocht dhaonnúil na hÉireann don Afraic Láir agus don Afraic Thiar in 2016. Is minic agus is ró-mhinic anois a bhíonn triomach, tuilte agus eipidéimí ina gcuid den saol ar fud an réigiúin sin, réigiún as arbh éigean do na milliúin daoine éalú ó choinbhleachtaí.

Leis an gcistiú seo, déantar dearbhú arís ar thiomantas na hÉireann, ag obair dúinn lenár gcomhpháirtithe seanbhunaithe sna Náisiúin Aontaithe, do leanúint ar aghaidh leis an gcistiú tacaíochta chun cúnamh a thabhairt i gcás géarchéimeanna a d'fhéadfadh a bheith ligthe i ndearmad ag daoine eile."

Tá tiomantas sonrach beartais ag Rialtas na hÉireann do dhíriú ar ghéarchéimeanna nach mbíonn súile an domhain dírithe orthu agus atá tearc-chistithe. I gcás na géarchéimeanna i bPoblacht na hAfraice Láir agus sna tíortha in aice láimhe; agus i Sead agus sa Nígir; cinnteofar leis an gcistiú seo go mbeidh fáil ag dídeanaithe agus teaghlaigh easáitithe ar sheirbhísí bunúsacha agus go dtabharfar cosaint dóibh.

Dúirt an tAire McHugh:

"Is olc an riocht ina bhfuil cúrsaí daonnúla ar fud na hAfraice Láir agus na hAfraice Thiar go háirithe, áit a bhfuil cúnamh de dhíth ar 20 milliún duine ar fud an réigiúin.

Cabhróidh an cistiú seo le comhpháirtithe na hÉireann sna Náisiúin Aontaithe, dream a bhfuil taithí acu ar an obair sin, ina bhfreagairt do dhaoine atá i ngátar, lena n-áirítear cúnamh daonnúil, cosaint, agus tacaíocht dá slí bheatha a thabhairt láithreach do dhídeanaithe leochaileacha, cothú tarrthála do mhná agus do leanaí a bhfuil míchothú dian ag gabháil dóibh, chomh maith le tacaíocht slí bheatha do na daoine atá easáitithe, chun cuidiú leo a saol a thógáil as an nua."

CRÍOCH
An Phreasoifig
11 Samhain 2016

Nótaí don Eagarthóir:

Is é Cúnamh Éireann clár cúnaimh an Rialtais thar lear. Tá sé á bhainistiú ag an Rannóg um Chomhar Forbartha sa Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála. Féadfar tuilleadh eolais a léamh ar www.irishaid.ie

I mBeartas na hÉireann um Chúnamh Daonnúil, leagtar amach conas a dhéanann Cúnamh Éireann beatha daoine a thabhairt slán agus a chosaint, an fhulaingt a mhaolú agus seasamh le dínit an duine roimh ghéarchéimeanna daonnúla, lena linn agus ina ndiaidh.

As an gcistiú a fógraíodh, tabharfaidh Éire €2,000,000 don UNHCR ar mhaithe le clár freagartha réigiúnach um dhídeanaithe, do dhídeanaithe atá buailte ag an gcoinbhleacht i bPoblacht na hAfraice Láir agus a theith chuig tíortha comharsanachta. Áirítear leis an bhfógra freisin €500,000 a thabharfar do UNHCR do dhídeanaithe i Sead agus €1,400,000 do UNICEF chun seirbhísí cothaithe agus cosanta a sholáthar do leanaí agus do mhná sa Nígir.

Go dtí seo in 2016, thug Éire breis agus €12 mhilliún do chomhpháirtithe neamhrialtasacha, do Ghluaiseacht na Croise Deirge, agus do ghníomhaireachtaí de chuid na Náisiún Aontaithe dá bhfreagairt ar ghéarchéimeanna sa réigiún sin, chomh maith le breis is €14 mhilliún tacaíochta a tugadh in 2015.

Go dtí seo in 2016, áiríodh leis an tacaíocht don réigiún sin níos mó ná €4.8 milliún a tugadh do chomhpháirtithe i ndáil le cláir i bPoblacht Dhaonlathach an Chongó; os cionn €4 mhilliún faoi chomhair clár i bPoblacht na hAfraice Láir; €2.3 milliún le haghaidh na Nigéire, €770,000 don Nígir, agus beagnach €250,000 do Mhailí.

Tá tiomantas sonrach beartais ag Rialtas na hÉireann do dhíriú ar ghéarchéimeanna nach mbíonn súile an domhain orthu, agus tugtar cistiú do chomhpháirtithe atá sa riocht ceart chun freagairt do riachtanais ar leith gach cáis ach a bhfuil an-easpa cistithe orthu.

Mar chuid de Thionscnamh Mearfhreagartha na hÉireann, coinníonn Cúnamh Éireann uainchlár de dhaoine ard-oilte a bhfuil go leor taithí acu, atá toilteanach dul ar gearrfhógra chun cúnamh a thabhairt le hiarrachtaí faoisimh éigeandála agus iarrachtaí daonnúla. Go dtí seo in 2016, tá 36 mearfhreagróir curtha chuig áiteanna ina bhfuil géarchéimeanna agus éigeandálaí ag tarlú ar fud an domhain.

In 2016, cuireadh beirt mhearfhreagróirí chuig oibríochtaí daonnúla an Chláir Dhomhanda Bia sa Nigéir chun tacaíocht lóistíochta agus innealtóireachta a thabhairt, agus cuireadh beirt eile chuig Oifig na Náisiún Aontaithe um Chomhordú Gnóthaí Daonnúla (OCHA), sa Nigéir freisin, chun tacaíocht a raibh géarghá léi a thabhairt maidir le bainistíocht faisnéise agus freagairt inscne.