Skip to main content

Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Seolann an tAire Byrne comhairliúchán poiblí

Sheol Thomas Byrne T.D., an tAire Stáit do Ghnóthaí Eorpacha, comhairliúchán poiblí inniu maidir le straitéis nua an Rialtais le haghaidh post san Aontas Eorpach.

Dúirt an tAire:

Is rud ríthábhachtach é forbairt na straitéise nua le haghaidh post san Aontas Eorpach chun a chinntiú go n-éireoidh le hÉirinn an tionchar atá aici laistigh d’institiúidí an Aontais a choinneáil ar bun. Tá sé bunriachtanach go leanann saoránaigh na hÉireann ar aghaidh ag freastal ar Institiúidí an Aontais. Má dhéanaimid é sin, beidh muintir na hÉireann i gcroílár na hEorpa agus beidh tionchar acu ar an gcúrsa a ghlacfaidh sí sna blianta atá le teacht.

Úsáidfear na haighneachtaí ón bpobal san fhorbairt ar an straitéis nua, straitéis ina bhféachfar ar na bealaí éagsúla ar féidir linn tacaíocht a thabhairt d’Éireannaigh post a fháil laistigh de na hInstitiúidí agus conas ar féidir linn iad a spreagadh sin a dhéanamh.

Tá an glao ar aighneachtaí á sheoladh ag am a bhfuil ionadaíocht na hÉireann i measc fhoirne na nInstitiúidí Eorpach faoi bhagairt toisc “aill dhéimeagrafach”, i bhfianaise go rachaidh cuid mhaith d’oifigigh shinsearacha na hÉireann ar scor roimh i bhfad.

Seo mar a labhair an tAire Byrne:

I láthair na huaire, tá ionadaíocht na hÉireann leordhóthanach ar fud na bhfoirne in Institiúidí an Aontais. Mar sin féin, tá líon ár n-oifigeach atá tar éis tosú sna hInstitiúidí agus iad siúd a bhfuil ról meánbhainistíochta acu níos lú ná mar ba ghnách. Beidh tionchar aige sin ar ár n-ionadaíocht sna blianta amach romhainn mura dtéitear i mbun oibre láithreach chun an fhadhb a réiteach, agus is é sin an fáth a bhfuilimid tiomanta d’fhorbairt na straitéise nua atá mar chuid de Chlár an Rialtais.

Faoin straitéis nua, breathnófar ar bhealaí le feasacht a ardú in Éirinn maidir le gairmréimeanna an Aontais Eorpaigh (AE), ar líon na nÉireannach atá ag cur isteach ar na poist in Institiúidí AE a ardú agus ar thacaíocht fheabhsaithe agus spriocdhírithe a thabhairt d’iarrthóirí Éireannacha atá ag ullmhú le haghaidh comórtas do phoist AE.

Tá ionchur ag teastáil go háirithe uathu siúd a bhfuil suim acu a bheith ag obair don Aontas, uathu siúd a bhí rannpháirteach roimhe seo i gcomórtais do phoist AE, agus uathu siúd a raibh nó a bhfuil lámh acu i gcur chun cinn ghairmréimeanna an Aontais.

Faoin straitéis nua, sainaithneofar na bealaí ar féidir leibhéil rannpháirtíochta na hÉireann i gcomórtais do phoist AE a fheabhsú agus conas ar féidir cabhrú le hÉireannaigh róil a fháil in Institiúidí AE. Cuirfear san áireamh faoin straitéis freisin na gnéithe a mbíonn tionchar acu ar rátaí rathúlachta, lena n-áirítear an córas teanga lena rialaítear an próiseas earcaíochta agus an t-ardleibhéal iomaíochais i measc na n-iarrthóirí ar fud an Aontais a chuireann isteach ar na poist sin.

Cuirtear fáilte roimh aighneachtaí scríofa ina dtugtar tuairimí ar phróisis earcaíochta an Aontais, ina dtugtar léargas ar na dúshláin roimh iarratasóirí Éireannacha, agus ina dtugtar moltaí faoi na bealaí ar féidir cabhrú leis na daoine sin poist a fháil san Aontas.

Ba cheart aighneachtaí a chur ar ríomhphost chuig: eujobs@dfa.ie

Is é an 5 Samhain 2020 ag a 5.00 pm an dáta deiridh d’aighneachtaí.

Má tá suim agat tuilleadh eolais a fháil faoi na gairmréimeanna atá ar fáil san Aontas Eorpach agus faoi na tacaíochtaí a sholáthraíonn an Roinn Gnóthaí Eachtracha faoi láthair d’iarrthóirí Éireannacha ar phoist AE, is féidir níos mó a fhoghlaim ag: DFA.ie

CRÍOCH

An Phreasoifig

8 Deireadh Fómhair 2020

Nóta d'eagarthóirí:

Feachtas faisnéise faoi phoist leis an Aontas Eorpach

Bunaíodh an Feachtas Faisnéise faoi Phoist leis an Aontas Eorpach in 2013 agus tá sé á bhainistiú ag an Roinn Gnóthaí Eachtracha. Is é an misean atá aige faisnéis a sholáthar do shaoránaigh de chuid na hÉireann maidir leis na cineálacha post atá ar fáil san Aontas agus moltaí a thabhairt do na daoine sin conas tabhairt faoi phost AE a fháil.

Tugtar tacaíocht spriocdhírithe san fheachtas freisin d’iarratasóirí Éireannacha ar na comórtais, lena n-áirítear oiliúint sna Trialacha ar Ríomhaire agus treoracha maidir le hullmhúchán le haghaidh chéimeanna deiridh an phróisis earcaíochta.

Tá tuilleadh eolais faoin bhfeachtas le fáil ag: DFA.ie 

An Oifig Eorpach um Roghnú Foirne (EPSO)

Go ginearálta, déantar daoine a earcú sna hInstitiúidí Eorpacha trí chomórtais bhliantúla (ar a dtugtar ‘concours) a reáchtáiltear chun painéal d’iarrthóirí cáilithe a chruthú, agus ansin is féidir na hiarrthóirí cáilithe ón bpainéal a earcú sna hInstitiúidí má tá gá leis sin.

« Previous Item | Next Item »