Skip to main content

Cookies on the DFA website

We use cookies to give the best experience on our site while also complying with Data Protection requirements. Continue without changing your settings, and you'll receive cookies, or change your cookie settings at any time.

Consul General Owen Feeney

Owen Feeney is the Consul General of Ireland in Sydney, with accreditation to the State of New South Wales.

Owen joined the Department of Foreign Affairs and Trade in 2001. During this time he has worked in the European Union and Development Co-operation Divisions and as a Press Officer. From 2009 to 2011, he served as Private Secretary to the Minister of State for Overseas Development.

Consul General Owen Feeney

He served overseas as Third Secretary in Ireland’s Embassy in Washington DC (from 2002 to 2005) and as First Secretary in Ireland’s Embassy in Paris (2011 to 2015). Returning from Paris, he was seconded to the Department of the Taoiseach (Prime Minister) to work on international affairs. In 2018, he was appointed Consul General of Ireland in Sydney.

From Dublin, Owen has a Bachelor of Arts from Trinity College Dublin which included a year studying European politics in Strasbourg, France. Passionate about diversity and equality, he co-chaired the working group that prepared the Department of Foreign Affairs and Trade’s first Action Plan on these issues. Outside of work, he enjoys running, walks with the dogs, gardening, sport and design. He is accompanied in Sydney by his husband, Juan Carlos Cordovez Mantilla.

An tArd-Chonsal Owen Feeney

Is é Owen Feeney Ard-Chonsal na hÉireann in Sydney agus é creidiúnaithe do stát New South Wales.

Thosaigh Owen leis an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála sa bhliain 2001. D’oibrigh sé i Rannáin an Aontais Eorpaigh agus an Chomhoibrithe Forbartha mar Phreasoifigeach le linn na tréimhse sin. Bhí sé ina Rúnaí Pearsanta don Aire Stáit um Chúnamh Forbartha Thar Sáile idir 2009 agus 2011.

D’fhóin sé thar lear mar Thríú Rúnaí in Ambasáid na hÉireann in Washington DC (idir 2002 agus 2005) agus mar Chéad Rúnaí in Ambasáid na hÉireann i bPáras (idir 2011 agus 2015). Ar fhilleadh dó ó Pháras, cuireadh ar iasacht é do Roinn an Taoisigh le hoibriú ar ghnóthaí idirnáisiúnta. Ceapadh Owen mar Ard-Chonsal na hÉireann in Sydney in 2018.

Is as Baile Átha Cliath do Owen agus bhain sé Baitsiléir Ealaíon amach ó Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath. Chaith sé bliain in Strasbourg na Fraince, i mbun staidéir ar pholaitíocht na hEorpa, mar chuid den chúrsa sin. Agus é tiomanta d’éagsúlacht agus don chomhionannas, bhí sé ina chomh-chathaoirleach ar an ngrúpa oibre a d’ullmhaigh an chéad Phlean Gníomhaíochta de chuid na Roinne Gnóthaí Eachtracha agus Trádála ar na saincheisteanna seo. Taobh amuigh den oifig is breá leis dul ag rith, ar siúlóidí leis na madraí, ag garraíodóireacht agus is maith leis spórt agus dearadh chomh maith. Tá a fhear céile, Juan Carlos Cordovez Mantilla, in Sydney in éineacht leis.