Cookies on the DFA website

We use cookies to give the best experience on our site while also complying with Data Protection requirements. Continue without changing your settings, and you'll receive cookies, or change your cookie settings at any time.

Ambassador Glynn

Ambassador Glynn became Ambassador of Ireland to the Federative Republic of Brazil in August 2014.

Ambassador Glynn

  • Welcome Message
  • Ambassador's Biography

Welcome Message

Welcome message from Ambassador Glynn

I would like to welcome you to the website of the Embassy of Ireland to Brazil. We hope you will use it as a means of keeping in touch with what is happening in Ireland and with Ireland-related developments in Brazil. The Embassy uses its Twitter account @IrlEmbBrazil as the principal means of sharing information about Ireland-Brazil relations and I would encourage you all to follow us.

Relations between Ireland and Brazil are excellent and my role here is to ensure that the relationship continues to flourish. While the Irish community is small in number in Brazil, we are at your disposal whether you are a full-time resident or a visitor to this beautiful country. A new Consulate opened in São Paulo in 2015 and covers the seven southern states of São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina and Rio Grande do Sul. This reinforced presence reflects the importance Ireland attaches to Brazil as a partner for trade, tourism and investment and will help to raise the profile of Ireland in a key region of the country.

Ireland is well known in Brazil as a location for study; be it English language study or graduate and post-graduate study. We received more than 3,000 Brazilian students under the Science without Borders programme and we also welcome more than 10,000 English language students annually. Brazilians love the warmth, friendliness and openness of Ireland and its people, and their experience as visitors and students in Ireland has been overwhelmingly positive. Brazilians now comprise the sixth largest nationality resident in Ireland, according to the 2016 census, and their growing presence in our country is evidence of growing links between the two nations.

Ireland is a proud and active member of the European Union and we believe in core values of the Union, which have served the interests of Ireland and the rest of Europe so well. To succeed as an open economy and a welcoming society, we will remain at the heart of Europe and we look forward with optimism to the future development of the European Union, as an active member state helping to shape and influence it for the times ahead.

Please contact us at the address above if you have any queries.

Brian Glynn


Do chéad fáilte chuig suíomh gréasáin Ambasáid na hÉireann sa Bhrasaíl. Tá súil againn go mbainfidh tú leas as an suíomh seo chun coinneáil suas leis an méid atá ag tarlú in Éirinn agus le cúrsaí a bhaineann le hÉirinn sa Bhrasaíl.

Tá an-chaidreamh idir Éire agus an Bhrasaíl agus táimse anseo chun a chinntiú go leanfaidh an rath atá ar an gcaidreamh sin. Cé go bhfuil pobal na nÉireannach sa Bhrasaíl sách beag, táimid ar fáil duit cibé an bhfuil tú i do chónaí anseo nó ag tabhairt cuairte ar an tír álainn seo. Osclaíodh an Ard-Chonsalacht nua dár gcuid in São Paulo in 2015 agus tá sí ag cur lenár láithreacht in Oirdheisceart na tíre cheana féin. Le hoscailt na Consalachta, léirítear an tábhacht a leagann Éire ar an mBrasaíl mar chomhpháirtí trádála, turasóireachta agus infheistíochta agus beidh sí ina cabhair maidir le cur leis an iomrá atá ar Éirinn i réigiún lárnach den tír.

Sula ndeachaigh mé i mbun mo phoist in Brasília, bhuail mé le mic léinn ollscoile de chuid na Brasaíle atá i mbun staidéir i mBaile Átha Cliath faoin gclár 'Science without Borders'. Díol suntais dom arbh ea an t-eispéireas thar a bheith dearfach a bhí acu in Éirinn agus táim ag súil le tuilleadh comhpháirtíochtaí oideachais a chur ar bun idir Éire agus an Bhrasaíl sna blianta amach romhainn.

Tá 2015 ina bhliain thábhachtach inár gcaidreamh leis an mBrasaíl agus tréimhse 40 bliain den chaidreamh taidhleoireachta á ceiliúradh againn. Bhí áthas orainn freisin go raibh an tAire Oideachais agus Scileanna, Jan O'Sullivan TD, sa Bhrasaíl i gcomhair ócáidí Lá Fhéile Pádraig na bliana seo. In 2016, beidh na Cluichí Oilimpeacha agus na Cluichí Parailimpeacha ar siúl in Rio de Janeiro agus beimidne anseo san Ambasáid ag obair i ndlúthpháirt le Comhairle Oilimpeach na hÉireann agus le Cumann Parailimpeach na hÉireann chun gach cúnamh is féidir a thabhairt do na foirne agus dá lucht tacaíochta.

Tá míle fáilte romhat teagmháil a dhéanamh linn má tá aon cheist agat.

Brian Glynn

 

Ambassador's Biography

Ambassador Glynn’s biography

Mr. Brian Glynn

Curriculum Vitae


Education BA International in History & Spanish – University College Dublin and Universidad de Deusto, Bilbao, Spain
  Graduate Diploma in Cultural Tourism – St. Patrick’s College Maynooth

 

Entered The Department of Foreign Affairs as a Third Secretary on 4 November 1996.


November 1996 Third Secretary Headquarters (Archives)
January 1997 Third Secretary Headquarters (Consular Division)
July 1997   Seconded to the Department of Enterprise, Trade & Employment
July 1999 Third Secretary Embassy of Ireland, Madrid
September 2001  First Secretary Headquarters (Development Cooperation Division)
July 2003 First Secretary Permanent Representation of Ireland to the European Union, Brussels
January 2009   Transferred on promotion to the Law Reform Commission
January 2010 Counsellor Headquarters (Political Division) - Director for International Security Policy, International Terrorism, Illicit Drugs and Afghanistan