Cookies on the DFA website

We use cookies to give the best experience on our site while also complying with Data Protection requirements. Continue without changing your settings, and you'll receive cookies, or change your cookie settings at any time.

Ambassador Frank Flood

Ambassador Frank Flood became the Ambassador of Ireland accredited to Estonia in September 2014. He presented his credentials to President Toomas Hendrik Ilves on 18 September 2014.

Ambassador Flood presents his credentials to President Toomas Hendrik Ilves

  • Message from Ambassador
  • Ambassador's C.V.

Message from Ambassador

Message from Ambassador Frank Flood

As the current Irish Ambassador to Estonia since, it gives me great pleasure to welcome you to the website of the Irish Embassy in Tallinn.

Estonia and Ireland have a great deal in common including our love of music, the arts, traditional song and dance, and sport. While we are both relatively small countries at opposite sides of Europe, we have shared interests in such areas as agriculture, education and information technology.

The role of the Embassy is to help build on our shared cultural interests, values and the excellent relations between Estonia and Ireland, particularly as two active and committed members of the European Union and the international community.

The Embassy also works to promote trade, tourism and investment between Ireland and Estonia. In this context, the facilities of the Embassy are available to Irish individuals and companies working under the aegis of our semi-state institutions including Enterprise Ireland, Bord Bia and Tourism Ireland.

While the Irish community in Estonia is relatively small, it is a very friendly and active community. The Embassy also works to support the cultural activities of the Irish community in Estonia and to provide consular assistance as required. The provision of Irish visas to Estonian residents, as appropriate, is a central part of our work.

I hope you find this website interesting and helpful. Should you have any queries please do not hesitate to Contact Us

With best wishes

Frank Flood
Ambassador of Ireland to Estonia


Teachtaireacht ón Ambasadóir Frank Flood

I mo cháil mar Ambasadóir atá creidiúnaithe le déanaí chun na hEastóine ó Éirinn, is cúis áthais dom é fáilte a chur romhat chuig suíomh gréasáin Ambasáid na hÉireann i dTaillinn.

Is mór an méid cosúlachtaí atá idir an Eastóin agus Éire, lena n-áirítear an grá atá againn don cheol, do na healaíona, don amhránaíocht agus damhsa traidisiúnta, agus don spórt. Cé gur dá thír réasúnta beag is ea muid in dhá chearn den Eoraip, tá leasanna comhroinnte againn i réimsí amhail an talmhaíocht, an t-oideachas agus teicneolaíocht na faisnéise.

Is é an ról atá ag an Ambasáid cabhrú le tógáil ar na leasanna cultúrtha agus na luachanna atá againn araon agus ar an gcaidreamh den scoth idir an Eastóin agus Éire, go háirithe inár gcáil mar dhá bhall ghníomhacha, thiomanta den Aontas Eorpach agus den phobal idirnáisiúnta.

Bíonn an Ambasáid i mbun oibre freisin chun an trádáil, an turasóireacht agus an infheistíocht idir Éire agus an Eastóin a chur chun cinn. Sa chomhthéacs sin, bíonn áiseanna na hAmbasáide ar fáil d'Éireannaigh agus do chuideachtaí Éireannacha atá ag obair faoi choimirce ár n-institiúidí leathstáit, lena n-áirítear Fiontraíocht Éireann, an Bord Bia agus Turasóireacht Éireann.

Cé go bhfuil an pobal Éireannach san Eastóin réasúnta beag, is cairdiúil agus is gníomhach an pobal é. Bíonn an Ambasáid ag obair freisin chun tacú le gníomhaíochtaí cultúrtha an phobail Éireannaigh san Eastóin agus chun cúnamh consalachta a sholáthar de réir mar is gá. Tá soláthar víosaí Éireannacha dóibh siúd a bhfuil cónaí orthu san Eastóin, mar is iomchuí, ina chuid lárnach den obair a dhéanaimid.

Tá súil agam go mbeidh an t-eolas atá sa suíomh seo úsáideach duit agus go mbeidh suim agat ann. Má tá ceist ar bith agat, ná bíodh drogall ar bith ort Teagmháil a Dhéanamh Linn

Le gach dea-ghuí,

Frank Flood
Ambasadóir na hÉireann chuig an Eastóin

 

Ambassador's C.V.

Born 23 July 1957
Education  
2011 - 2013 M. Ed. (Career Guidance and Counselling), Trinity College Dublin
1991 - 1993  M. Appl. Sc. (Environmental), University College Dublin 
1980 - 1981 H. Dip. Education, Trinity College Dublin 
1976 - 1980  B.A. (Mod.) Chemistry, Trinity College Dublin 
Employment    
1980 - 1995 Science Teacher Dublin
Entered the Department of Foreign Affairs as a Third Secretary on 31 October 1995
October 1995 Third Secretary Headquarters (Anglo-Irish Division)
October 1996 Third Secretary Headquarters (Accommodation Section)
January 1997 Third Secretary Headquarters (Economic Division)
October 1998 Seconded to UNDP Ethiopia
September 2000 Third Secretary Consulate General of Ireland, Boston
September 2001 Deputy Director Headquarters (Irish Aid, Development Cooperation Division)
September 2003 Deputy Director British-Irish Intergovernmental Secretariat, Belfast
September 2004 Deputy Director Headquarters (Irish Aid, Development Cooperation Division)
August 2012 Deputy Director  British-Irish Intergovernmental Secretariat, Belfast 
September 2014  Ambassador  Embassy of Ireland, Tallinn, Estonia