Cookies on the DFA website

We use cookies to give the best experience on our site while also complying with Data Protection requirements. Continue without changing your settings, and you'll receive cookies, or change your cookie settings at any time.

Skip to main content

Ambassador Colm Ó Floinn

Ambassador Colm Ó Floinn presented his credentials to President Sauli Niinistö on 3 September 2015.

Ambassador Colm Ó Floinn and President Sauli Niinistö

Message from Ambassador Ó Floinn

Fáilte go dtí suíomh gréasáin Ambasáid na hÉireann Heilsincí - Welcome to the Embassy of Ireland Helsinki website.

Tervetuloa Irlannin Helsingin suurlähetystön kotisivuille - Välkommen till Irlands ambassads hemsida i Helsingfors.

There are many well remarked parallels between Irish and Finnish history and both nations can take justifiable pride in what they have achieved as independent sovereign States over nearly one hundred years. In Ireland we will celebrate the 100th Anniversary of the Easter Rising in 2016 and a year later, in 2017, Finland will celebrate a century of independence.

Ireland and Finland both joined the United Nations in 1955 and have promoted similar values in the organisation ever since. They have frequently worked together on UN peacekeeping and peace support operations. Currently both countries contribute troops to UNIFIL in the Lebanon and rotate a command there.

Ireland and Finland are high tech advanced economies with a strong service sector. We have both successfully overcome economic difficulties in the past and there is much that we can share from our experiences of addressing the economic challenges and opportunities of today. As members of the European Union and the Eurozone the two countries have many common perspectives and we strongly support an EU approach that promotes job creation. We also work together on development issues and in the Nordic EU Battlegroup designed to support peacekeeping and humanitarian tasks.

The Embassy of Ireland in Helsinki liaises closely with Ireland’s other Embassies in the Nordic and Baltic region (Stockholm, Copenhagen, Oslo, Tallinn, Riga and Vilnius) and with our State Agencies (the IDA, Enterprise Ireland, Bord Bia and Tourism Ireland) on our priority task of promoting economic, business and trade activity between Ireland and this region and Finland in particular.

An essential part of the Embassy’s role is to provide a service to Irish citizens in Finland. Since arriving in Helsinki, I have already met with many members of the Irish community here, including Finnish-Irish families, and with other Finnish friends of Ireland. The cultural links between our two countries are strong and are celebrated in the annual Irish Festival in Finland, organised by the Finnish-Irish Society, and in the Irish Festival of Oulu. Irish sporting traditions have an active presence in the Helsinki Harps and Oulu Elks GAA clubs.

Many of you are already receiving our newsletter and if anyone would like to be added to the mailing please contact us. If we can assist you in any other way, please do not hesitate to contact us by email or by phone on +358 9 682 4240.

Colm Ó Floinn
Ambassadóir na Éireann – Ambassador of Ireland
Irlannin suurlähettiläs – Irlands ambassadör


Fáilte go dtí suíomh gréasáin Ambasáid na hÉireann i Heilsincí.

Tervetuloa Irlannin Helsingin suurlähetystön kotisivuille – Välkommen till Irlands ambassads hemsida i Helsingfors.

Is díol suntais é an oiread cosúlachtaí a bheith idir stair na hÉireann agus stair na Fionlainne agus is dual don dá náisiún a bheith bródúil as an méid atá bainte amach acu mar Stáit cheannasacha neamhspleácha le beagnach céad bliain anuas. In Éirinn, beidh Comóradh 100 bliain Éirí Amach na Cásca á cheiliúradh againn in 2016 agus, bliain ina dhiaidh sin, im 2017, beidh céad bliain den neamhspleáchas á cheiliúradh ag an bhFionlainn.

Ghlac Éire agus an Fhionlainn araon ballraíocht sna Náisiúin Aontaithe i 1955 agus tá luachanna den chineál céanna curtha chun cinn acu san eagraíocht sin ó shin i leith. Is iomaí uair a bhí siad i mbun oibre le chéile ar oibríochtaí síochánaíochta na Náisiún Aontaithe agus ar na hoibríochtaí de chuid na heagraíochta sin lena dtugtar tacaíocht don tsíocháin. Faoi láthair, cuireann an dá thír trúpaí ar fáil do UNIFIL sa Liobáin agus tá ceannasaíocht á rothlú eadrainn ansin.

Geilleagair ardteicneolaíochta is ea Éire agus an Fhionlainn, atá tagtha go mór chun cinn agus ina bhfuil earnáil láidir seirbhísí. D'éirigh linn araon deacrachtaí geilleagracha a shárú san am atá caite agus is mór an méid atá le comhroinnt againn ón taithí atá againn ar dhul i ngleic leis na dúshláin gheilleagracha agus ar aghaidh a thabhairt ar dheiseanna an lae inniu. Inár gcáil mar bhaill den Aontas Eorpach agus den limistéar euro, is iondúil go mbíonn an léargas céanna againn ar chúrsaí agus tacaímid go láidir le cur chuige AE a chuidíonn le cruthú post. Bímid ag obair as lámha a chéile freisin ar shaincheisteanna forbartha agus i gCathghrúpa Nordach an AE atá beartaithe chun tacú le cúraimí síochánaíochta agus cúraimí daonnúla.

Bíonn Ambasáid na hÉireann i Heilsincí i ndlúth-theagmháil le hAmbasáidí eile na hÉireann sa réigiún Nordach agus Baltach (Stócólm, Cóbanhávan, Osló, Taillinn, Ríge agus Vilnias) agus lenár gcuid Gníomhaireachtaí Stáit (GFT Éireann, Fiontraíocht Éireann, an Bord Bia agus Turasóireacht Éireann) i ndáil leis an bpríomhchúram atá orainn, is é sin cur chun cinn a dhéanamh ar ghníomhaíocht gheilleagrach, ghnó agus trádála idir Éirinn agus an réigiún seo, agus an Fhionlainn go háirithe.

Cuid riachtanach de ról na hAmbasáide is ea seirbhís a sholáthar do shaoránaigh na hÉireann san Fhionlainn. Ó tháinig mé go Heilsincí, casadh orm cheana féin go leor daoine den phobal Éireannach anseo, lena n-áirítear teaghlaigh Fhionlannacha/Éireannacha, agus cairde eile na hÉireann san Fhionlainn. Is láidir iad na naisc chultúrtha idir an dá thír agus déantar iad a cheiliúradh i bhFéile na hÉireann san Fhionlainn, féile bhliantúil arna heagrú ag Cumann na Fionlainne agus na hÉireann, agus i bhFéile na hÉireann i gcathair Oulu. Tá traidisiúin spóirt na hÉireann le sonrú sna cumainn ghníomhacha CLG, Cláirseacha Heilsincí agus Fianna Móra Oulu.

Tá go leor agaibh a fhaigheann an nuachtlitir uainn cheana féin agus más mian le duine ar bith eile a ainm nó a hainm a chur leis an liosta, déan teagmháil linn le do thoil. Más féidir linn cabhrú leat ar bhealach ar bith eile, ná bíodh drogall ar bith ort teagmháil a dhéanamh linn ar an ríomhphost nó ar an teileafón ar +358 9 682 4240.

Colm Ó Floinn
Ambasadóir na hÉireann

Ambassador's CV

Ambassador Colm Ó Floinn arrived in Finland on 19 August 2015 to take up the post of Ambassador of Ireland. He presented his credentials to President Sauli Niinistö on 3 September 2015.

Ambassador Ó Floinn previously served as Director General of the Trade and Promotion Division of the Department of Foreign Affairs and Trade and as a member of its Management Advisory Committee (Board) from 2010-2015. From 2008 to 2010 he was the Irish Joint Secretary of the British-Irish Intergovernmental Secretariat in Belfast.

Ambassador Ó Floinn joined the Department of Foreign Affairs (as it was then called) on 8 November 1976, having graduated from Trinity College Dublin with a First Class degree in History and Political Science. Much of his career has been concerned with relations between Ireland and the United Kingdom and he has served in a variety of roles in the Department’s Anglo-Irish Division in Dublin and Belfast and as Deputy Head of Mission in the Embassy of Ireland, London from 1999-2004. He was involved in the negotiation of both the Anglo-Irish Agreement 1985 and the Good Friday Agreement 1998.

Early in his career, Ambassador Ó Floinn was posted to the Embassy of Ireland to the Holy See and to the Permanent Representation of Ireland to the UN, Geneva. More recently he has also served as Deputy Political Director and Director for International Security Policy. He is married to Madeleine Ó Floinn and has five children.