Skip to main content

Ambassador O'Brien

Ambassador O'Brien presents Credentials

Ambassador Patricia O’Brien became Ambassador of Ireland to France in August 2017.

Welcome Message

Welcome to the official website of the Embassy of Ireland in France.

It is a privilege for me to represent Ireland in France. France is one of Ireland’s closest neighbours in Europe, and the Government attaches a great deal of importance to relations between the two countries. We are not only geographically close, but are close partners in Europe, and we share the same deeply-help belief in and commitment to the EU. I believe that our common values and commitment to peace, democracy and human rights make us natural partners on the international stage.

The significant trade and investment exchanges between France and Ireland create opportunities for economic development and jobs, as well as further developing the many links between our two countries.

The Irish and French people share a historically close relationship that lasts to this day. Cultural and sporting ties abound and are continuously increasing. Our work here at the Embassy aims to foster these exchanges. There is a genuine interest and passion for Irish culture in France. Over 500,000 French visitors came to the island of Ireland in 2016.

The Centre Culturel Irlandais in Paris is the foremost Irish Cultural Centre in the world, and the Alliance Française in Dublin the third most frequented in all of Europe.

There is also a thriving Irish community in France, which we support and cooperate with through a number of groups such as the Franco-Irish business group Network Irlande, the network Irish in France, as well as alumni associations and sporting groups.

The Embassy is located at number 12 Avenue Foch, the former Hôtel de Breteuil, which was acquired by the Irish Government in 1954. The premises are used continually in support of the work of the State Agencies in France as well as the Irish Community.

In extending consular services to the public, the Embassy is ably and actively supported by three Honorary Consulates - in Lyon, Cherbourg and Cannes.

As well as being Ambassador to France, I also work to fulfil a non-resident accreditation to Monaco. Monaco is a country with which Ireland has historic associations and enjoys warm and close relations. The Irish Honorary Consulate in Monaco provides consular and other services in the Principality.

The entire staff of the Embassy joins me in the hope that visitors will find the website to be both up-to-date and easy to use. Please do let us know if you have proposals about how we might make it more useful to you.

Thank you for your visit.

Patricia O’Brien

Ambassador


Fáilte chuig suíomh gréasáin oifigiúil Ambasáid na hÉireann sa Fhrainc.

Is mór an phribhléid dom é a bheith i m'ionadaí ar son na hÉireann sa Fhrainc. Tá an Fhrainc ar cheann de na comharsana is gaire d’Éirinn san Eoraip, agus is mór ag an Rialtas an caidreamh idir an dá thír. Ní hamháin go bhfuil muid gar dá chéile ó thaobh achair, ach is dlúth-chomhpháirtithe san Eoraip muid, creidimid araon go tréan san Aontas Eorpach agus táimid dúthrachtach díograiseach inár dtiomantas dó. Creidim go bhfágann na luachanna atá ag an dá thír seo agus ár dtiomantas do shíocháin, daonlathas agus do chearta an duine gur dual dúinn a bheith inár gcomhpháirtithe ar ardán an domhain.

A bhuí leis an trádáil agus an infheistíocht shuntasach idir an Fhrainc agus Éire, bíonn deiseanna le tapú i dtaobh forbairt gheilleagrach agus post agus cuirtear leis na naisc iomadúla idir an dá thír.

Is mór an cairdeas atá idir muintir na hÉireann agus muintir na Fraince le fada an lá, agus tá sé chomh láidir is a bhí riamh. Is iomaí ceangal cultúir agus spóirt atá eadrainn, agus iad seasta ag dul i méid. Is aidhm linne anseo san Ambasáid na malartuithe sin a chothú. Cuireann muintir na Fraince fíor-spéis i gcultúr na hÉireann agus tá an-chion acu air. Tháinig breis is 500,000 cuairteoir ón Fhrainc chuig oileán na hÉireann in 2016.

Tá an Centre Culturel Irlandais ar an Ionad Cultúir Éireannaigh is mó cáil ar domhan, agus tá an Alliance Française i mBaile Átha Cliath ar an tríú ceann is minice a dtugtar cuairt air ar fud na hEorpa.

Tá pobal Éireannach faoi bhláth sa Fhrainc freisin, agus tacaímid agus comhoibríonn leis an bpobal sin trí ghrúpaí éagsúla ar nós Network Irlande, an grúpa gnó Francach-Éireannach, an líonra Irish in France, chomh maith le cumainn alumnas agus grúpaí spóirt.

Tá an Ambasáid ag uimhir 12 Avenue Foch, áit a mbíodh an Hôtel de Breteuil, ar cheannaigh Rialtas na hÉireann é i 1954. Bíonn an t-áitreabh seasta in úsáid chun tacú leis an obair a dhéanann na Gníomhaireachtaí Stáit sa Fhrainc agus an Pobal Éireannach.

Agus seirbhísí consalachta á gcur ar fáil aici don phobal, faigheann an Ambasáid tacaíocht chumasach, ghníomhach ó thrí cinn de Chonsalachtaí Oinigh – in Lyon, Cherbourg agus Cannes.

Chomh maith le bheith i m'Ambasadóir chun na Fraince, bím i mbun oibre freisin i dtaobh creidiúnú neamhchónaitheach i leith Mhonacó. Tá gaol ag Éirinn agus Monacó le chéile ó thaobh na staire, agus is croíúil an cairdeas atá idir an dá thír. Cuireann Consalacht Oinigh na hÉireann i Monacó seirbhísí consalachta agus seirbhísí eile ar fáil sa Phrionsacht.

Tá súil agam féin agus ag foireann uile na hAmbasáide go measfaidh cuairteoirí ar an suíomh gréasáin seo go bhfuil sé cothrom le dáta agus gur furasta é a úsáid. Cuir in iúl dúinn é le do thoil má tá aon mholtaí agat a d'fhágfadh go mbeadh an suíomh ní b'úsáidí duit.

Go raibh maith agat as do chuairt.

Patricia O'Brien

Ambasadóir

Biography

Patricia O’Brien took up duty as Ambassador of Ireland to France and to Monaco in August 2017. From September 2013 to August 2017, she was the Ambassador of Ireland to the United Nations and other International Organisations in Geneva. From August 2008 to September 2013, she was Legal Counsel and Under-Secretary-General for Legal Affairs of the United Nations.

She previously served as Legal Adviser to the Department of Foreign Affairs of Ireland, Senior Legal Adviser to the Attorney General of Ireland and Ireland’s Legal Counsellor to the European Union in Brussels.

Earlier in her career Ms. O’Brien practiced law at the Irish Bar and at the Bar of British Columbia, Canada. She held academic positions at the University of British Columbia, Canada.

Ms. O’Brien earned her law degrees in Trinity College, Dublin, the Kings Inns, Dublin, and the University of Ottawa, Canada. She is a member of the Irish Bar and of the Bar of England and Wales. She is a Fellow of the Society for Advanced Legal Studies, London and a Fellow of the Foreign Policy Association (US). She is Vice-President of the Dublin University Law Society, a Master of the Bench of the Middle Temple, London and an Honorary Bencher of the Kings Inns, Dublin.