Skip to main content

Welcome Message

Dear Friends,

It is a great honour to represent Ireland as Ambassador to the State of Israel. My key priorities are to broaden and deepen our engagement and connections in the political, economic and cultural spheres and to protect the interests of Irish citizens. I warmly welcome your ideas and proposals.

I am delighted to welcome you to the Embassy's website. It offers a range of ways to explore Ireland, learn about what we do here and explore facets of the Irish community in Israel.

If you are Irish born, an Irish citizen, of Irish heritage or an Israeli interested in Ireland, Irish culture and Irish-Israeli relations, I would encourage you to register with the Embassy. This will allow us to send you messages from time to time, ranging from travel advice and contingency planning to Irish events in Israel, news about bilateral relations and information about the history of Irish-Israeli and Irish-Jewish relationships.

Your support and encouragement is a vital ingredient in our efforts and we will be delighted to receive your input and your feedback.
I look forward to working with you.

Sincerely, le gach dea-ghuí,

Kyle O'Sullivan

A Chairde,

Is mór an onóir é ionadaíocht a dhéanamh ar Éirinn i gcáil an Ambasadóra chuig Stát Iosrael. Is iad na príomhthosaíochtaí atá agam leathnú agus doimhniú a dhéanamh ar ár gcuid rannpháirtíochta agus ár gcuid nasc i réimsí na polaitíochta, an gheilleagair agus an chultúir, agus leasanna shaoránaigh na hÉireann a chosaint. Cuirim fáilte ó chroí roimh smaointe agus moltaí uait.

Tá mé thar a bheith sásta fáilte a chur romhat chuig suíomh gréasáin na hAmbasáide. Tá réimse bealaí ar fáil anseo chun aithne a chur ar Éirinn, foghlaim faoin méid a dhéanaimid anseo, agus eolas a chur ar ghnéithe de shaol an phobail Éireannaigh in Iosrael.

Má rugadh in Éirinn thú, más saoránach Éireannach thú, más duine de bhunadh na hÉireann thú nó duine de mhuintir Iosrael a bhfuil spéis agat in Éirinn, i gcultúr na hÉireann agus sa chaidreamh idir Éire agus Iosrael, ba mhaith liom thú a spreagadh chun clárú leis an Ambasáid. Tabharfaidh sé sin an deis dúinn teachtaireachtaí a sheoladh chugat ó am go ham, faoi nithe amhail comhairle taistil agus pleanáil theagmhasach, imeachtaí Éireannacha in Iosrael, nuacht faoin gcaidreamh déthaobhach agus faisnéis faoi stair an chaidrimh idir Éire agus Iosrael agus idir na hÉireannaigh agus na Giúdaigh.

Tá an tacaíocht agus an spreagadh uait ina gcuid ríthábhachtach dár n-iarrachtaí agus beimid an-sásta ionchur agus aiseolas a fháil uait.
Táim ag tnúth le bheith ag obair in éineacht leat.

Kyle Ó Súilleabháin

Biography

About the Ambassador Ambassador O'Sullivan was educated at Trinity College Dublin and University College Dublin, and joined the Department of Foreign Affairs in 1993 after working for some years in Hong Kong. He is married to Carol and has three sons. His most recent assignment was as Consular Director at the Department of Foreign Affairs and Trade in Dublin. This followed two ambassadorial postings in Nigeria and Indonesia and a period as Director for EU Policy in the office of the Taoiseach (Prime Minister). He has held several other posts at home and abroad.