Cookies on the DFA website

We use cookies to give the best experience on our site while also complying with Data Protection requirements. Continue without changing your settings, and you'll receive cookies, or change your cookie settings at any time.

Skip to main content

Ambassador Hoy

H.E. Ambassador Seán Hoy became Ireland's Ambassador to Nigeria in September 2014. He is also Ireland's Ambassador to Ghana and the Economic Community of West African States, (ECOWAS) and the Ambassador-designate of Ireland to Senegal.

Sean Hoy, Ambassador of Ireland to Nigeria

Welcome message form the Ambassador

As Ireland's fifteenth Ambassador to Nigeria, I am very pleased to welcome you to our website which, I hope, contains all the information you need on our role and activities and the services we offer.

Nigeria was the location of Ireland's first Embassy in Africa and the Government of Ireland continues to attach great importance to the bilateral relations between our two states. Many Irish people will already be very familiar with Nigeria. Some 40,000 Nigerians live in Ireland where they make a vibrant contribution to our economy and society. People-to-people ties have always been strong and date back to the first half of the 19th century when Irish missionaries first came to Nigeria. While their numbers today are less, the Embassy is constantly reminded of the contribution which Irish missionaries made to the education of Nigerian men and women. Many prominent Nigerians, including the First Foreign minister, the Honourable Jaja Wachuku, were educated in Ireland.

Last September, I arrived in Nigeria and was delighted to present my credentials to H.E. President Goodluck Ebele Jonathan. The intervening months have been exceptionally busy and I have been fortunate to have already visited Adamawa, Enugu, Kogi, Lagos, Nasarawa, Niger and Plateau states and to have witnessed peaceful elections. Over the coming months and years I hope to visit as many states as possible and to meet our Irish citizens there.

I am also privileged to be Ireland's Ambassador to Ghana. Ireland and Ghana have a long history of friendship. One of our former Government ministers, the late Conor Cruise O'Brien, served as the Vice Chancellor at the University of Ghana in the early 1960s. I was very pleased to present my credentials to H.E. President John Mahama on 28 November and to visit again for the President's New Year Greetings to the diplomatic corps - though I am still recovering from watching Ghana lose on penalties in the AFCON semi-final.

Ireland's relationship with ECOWAS is more recent. I presented credentials to the President of the ECOWAS Commission, H.E. President Kadré Desiré Ouédraogo, on 28 October 2014 and look forward to developing that relationship. I hope to also have the opportunity to visit Senegal in the near future and present my credentials to H.E. President Macky Sall.

In the coming months, I look forward to engaging with Irish citizens in our countries of accreditation and to contributing to a closer relationship between Ireland and West Africa.

The Embassy staff join me in the hope that visitors to this website will find it useful. We intend to update the site regularly and provide additional content on our countries of accreditation, as well as the history and activities of the Embassy. You can also follow us on Twitter. We very much welcome your feedback - simply use the "Contact Us" section to email your suggestions for improvements.

Thank you for your visit.

Seán Hoy
Ambassador


Teachtaireacht fáilte ón Ambasadóir

I mo cháil mar chúigiú hAmbasadóir déag na hÉireann chun na Nigéire, tá áthas orm fáilte a chur romhat chuig ár suíomh gréasáin, ina bhfuil súil agam go bhfaighidh tú gach eolas atá uait faoin ról atá againn, na gníomhaíochtaí a dhéanaimid agus na seirbhísí a chuirimid ar fáil.

Is sa Nigéir a bhí an chéad Ambasáid de chuid na hÉireann san Afraic agus cuireann Rialtas na hÉireann tábhacht mhór go fóill leis an gcaidreamh déthaobhach idir an dá stát seo againne. Tá aithne mhaith ag a lán daoine de mhuintir na hÉireann ar an Nigéir cheana féin. Tá isteach is amach le 40,000 de mhuintir na Nigéire ina gcónaí in Éirinn, agus iad ag déanamh cion bríomhar ar son ár ngeilleagair agus ár sochaí. Ba láidir riamh iad na ceangail idir daoine aonair, agus téann siad siar chomh fada leis an chéad leath den 19ú haois nuair a tháinig misinéirí Éireannacha go dtí an Nigéir ar dtús. Cé nach bhfuil an oiread misinéirí Éireannacha sa tír anois, cuirtear i gcuimhne don Ambasáid go minic an cion mór a rinne siad maidir le hoideachas a chur ar fhir agus mná Nigéaracha. Tá a lán Nigéarach a bhfuil ainm in airde orthu, lena n-áirítear an Chéad Aire Gnóthaí Eachtracha, an tOnórach Jaja Wachuku, ar cuireadh oideachas orthu in Éirinn.

I mí Mheán Fómhair seo caite, tháinig mé chun na Nigéire agus ba chúis áthais dom mo chuid dintiúr a chur i láthair a Shoilse an tUachtarán Goodluck Ebele Jonathan. Bhí na míonna atá imithe tharainn ó shin thar a bheith gnóthach, agus ar an dea-uair bhí an deis agam cheana féin cuairt a thabhairt ar stáit Adamawa, Enugu, Kogi, Lagos, Nasarawa, Niger agus Plateau, agus toghcháin shíochánta a fheiceáil ar bun. Thar na míonna agus na blianta amach romhainn, tá súil agam cuairt a thabhairt ar an oiread stát is féidir agus bualadh leis na saoránaigh Éireannacha atá iontu.

Tá sé de phribhléid agam freisin a bheith ag fónamh mar Ambasadóir na hÉireann chuig Gána. Seanchairde is ea Éire agus Gána. Fear a bhí ina aire Rialtais dár gcuid tráth, Conor Cruise O'Brien, nach maireann, d'fhóin sé mar Leas-Seansailéir in Ollscoil Ghána go luath sna 1960í. Bhí áthas orm mo chuid dintiúr a chur faoi bhráid a Shoilse an tUachtarán John Mahama ar an 28 Samhain agus cuairt eile a thabhairt ar an tír i gcomhair Bheannachtaí na hAthbhliana ón Uachtarán don chór taidhleoireachta – cé nach bhfuilim tagtha chugam féin fós tar éis dom Gána a fheiceáil buailte ar bhonn ciceanna éirice i gcluiche leathcheannais AFCON.

Is le blianta beaga anuas atá caidreamh na hÉireann le ECOWAS faoi bhláth. Chuir mé mo chuid dintiúir faoi bhráid Uachtarán an Choimisiúin ECOWAS, a Shoilse an tUachtarán Kadré Desiré Ouédraogo, ar an 28 Deireadh Fómhair 2014 agus táim ag tnúth leis an gcaidreamh sin a threisiú. Tá súil agam go mbeidh an deis agam freisin cuairt a thabhairt ar an tSeineagáil go luath amach anseo agus mo chuid dintiúr a chur i láthair a Shoilse an tUachtarán Macky Sall.

Sna míonna amach romhainn, táim ag súil le dul i mbun rannpháirtíochta le saoránaigh Éireannacha inár dtíortha creidiúnaithe agus cur le caidreamh níos dlúithe idir Éire agus Iarthar na hAfraice.

Tá súil agam féin agus ag foireann na hAmbasáide go mbainfidh tú tairbhe as an suíomh gréasáin seo. Tá sé i gceist againn an suíomh a nuashonrú go rialta agus tuilleadh ábhair a chur ar fáil faoinár dtíortha creidiúnaithe, mar aon le stair agus gníomhaíochtaí na hAmbasáide. Is féidir leat muid a leanúint ar Twitter freisin. Ba bhreá linn aiseolas a fháil uait – níl le déanamh ach leas a bhaint as an rannóg 'Déan Teagmháil Linn' chun do chuid moltaí i dtaobh feabhsuithe a chur ar an ríomhphost chugainn.

Go raibh maith agat as do chuairt.

Seán Hoy
Ambasadóir

Ambassador's Biography

H.E. Ambassador Seán Hoy took up duty as Ireland's Ambassador to Nigeria, Ghana, Senegal and the Economic Community of West African States (ECOWAS) on 3 September 2014. He presented his credentials to the Nigerian President Goodluck Ebele Jonathan GCFR, on 30 September 2014; to the President of the ECOWAS, H.E. President Kadré Desiré Ouédraogo, on 28 October 2014; and to the President of Ghana, H.E. President John Mahama, on 28 November 2014.

Ambassador Hoy was born in County Fermanagh in 1964. He received a Bachelor of Agriculture degree from Queen's University Belfast, a Master degree from the University of East Anglia and entered the Department of Foreign Affairs & Trade in 1990. Ambassador Hoy has served in a number of interesting and challenging posts at home and abroad. He was instrumental in launching Ireland's Africa Strategy and in developing the annual Africa Ireland Economic Forum. His previous assignments have included: Head of Development at the Embassy of Ireland in Viet Nam, Chargé d'Affaires at the Embassy of Ireland in Mozambique and Deputy Head of Mission at the Embassy of Ireland in Uganda. Prior to joining the Department, he worked in Sudan with an Irish overseas development agency.

During his Abuja assignment, Ambassador Hoy is particularly keen to maintain the already strong relations between Ireland and Nigeria, develop stronger bilateral ties with Ghana and Senegal and to strengthen trade links. Irish companies in the agri-food telecommunications and financial services sector in particular have targeted emerging markets across West Africa. 

Ambassador Hoy is married to Susan and has three children. He speaks Portuguese and is learning French.