Cookies on the DFA website

We use cookies to give the best experience on our site while also complying with Data Protection requirements. Continue without changing your settings, and you'll receive cookies, or change your cookie settings at any time.

Ambassador Keating

Ambassador Keating was nominated as Ambassador of Ireland to Singapore in April 2014. He presented his credentials to President Tony Tan Kem Yang on 28 August 2014. Ambassador Keating is also accredited to the Philippines, Timor-Leste and Brunei Darussalam. 

Ambassador Keating presenting credentials.

  • Message from the Ambassador
  • Ambassador's CV

Message from the Ambassador

Message from Ambassador

Ireland’s links with Singapore are long and deep, reflected in the very names of the oldest streets, such as Dublin or Killiney, or in the schools such as Saint Patrick’s, Saint Joseph’s or the Convent of the Holy Infant Jesus where, over the decades, Irish teachers helped to educate young Singaporeans.  The most famous of these educators was Brother Joseph McNally, Principal of St Patrick’s and founder of LASALLE College of the Arts, and the most recent Irish person to give his name to a street in Singapore. 

Based in Singapore, the Embassy also covers the Philippines, Timor-Leste and Brunei Darussalam. We work closely with our colleagues in Enterprise Ireland and IDA Ireland. As a team we are focused on serving the Irish community and promoting Ireland’s interests in the region.  Since taking up my post, I have had the privilege of meeting Irish communities, companies and organisations working throughout the region – people in search of opportunity across vast distances. Our objective is to help to make those distances shorter and to tell our story, to increase the frequency and quality of our contacts and, in so doing, to build good working relationships.

Geoffrey Keating


Is fadbhunaithe agus is domhain é ceangal na hÉireann le Singeapór, mar atá le sonrú fiú sna hainmneacha atá ar na sráideanna is sine, ar nós Dublin Road nó Killiney Road, nó sna scoileanna atá ainmnithe in onóir Naomh Pádraig agus Naomh Iósaf, nó i gClochar an Linbh Íosa, áit ar chuidigh múinteoirí Éireannach chun oideachas a chur ar aos óg Shingeapór thar na blianta fada. Ar an té ba cháiliúla de na hoidí sin bhí an Bráthair Joseph McNally, Príomhoide Scoil Phádraig agus bunaitheoir Choláiste LASALLE na nEalaíon. Is é sin an tÉireannach is déanaí ar ainmníodh sráid i Singeapór ar a shon.

Is i Singeapór féin atá an Ambasáid, agus clúdaíonn sí na hOileáin Fhilipíneacha, Timor-Leste agus Brúiné Dárasalám chomh maith. Bímid ag obair i ndlúthpháirt lenár gcomhghleacaithe i bhFiontraíocht Éireann agus i GFT Éireann. Mar fhoireann, táimid dírithe ar fhreastal ar an bpobal Éireannach agus leasanna na hÉireann a chur chun cinn sa réigiún. Ó ghlac mise mo phost, bhí sé de phribhléid agam bualadh le pobail Éireannacha, cuideachtaí Éireannacha agus eagraíochtaí Éireannacha atá i mbun oibre ar fud an réigiúin – daoine a bhfuil deiseanna á gcuardach acu i bhfad i gcéin. Is é an cuspóir atá againn an t-achar slí sin a ghiorrú agus ár scéal féin a insint, cur le minicíocht agus cáilíocht ár gcuid teagmhálacha agus, ar an tslí sin, dea-chaidreamh oibre a chothú.

Geoffrey Keating

Ambassador's CV

Ambassador's CV

BORN: 19 December 1957, New York, USA
EDUCATION:

1975-1979 B.A. (Mod.) 1st Class, Classics, Trinity College Dublin.

1993-1995 MSc. (Econ.) in Policy Studies, Institute of Public Administration/Trinity College Dublin.

CAREER:
22 June 1981 Joined Department of Foreign Affairs and Trade
July 1985 Third Secretary, Embassy of Ireland, Holy See
July 1998 Information Section, Department of Foreign Affairs and Trade
July 1990 Vice Consul, Consulate General of Ireland, Boston
July 1992

First Secretary, Cultural Section, Department of Foreign Affairs and concurrently

Secretary, Cultural Relations Committee, Executive Secretary, Scholarship Exchange Board.

Sept 1994 Head of Inspection and Internal Audit Unit 
Aug 1995 Embassy of Ireland, London, Foreign Press and Cultural Officer 
May 2000 Consul General of Ireland, Shanghai (including Anhui, Jiangsu, Jianxi and Zhejiang Provinces) 
Aug 2004 Director, Bilateral Economic Relations Division, Department of Foreign Affairs 
Jul 2005 Ambassador of Ireland to Bulgaria (with secondary accreditations to Armenia and Georgia) 
Aug 2010 Deputy Director General, EU Division, Department of Foreign Affairs 
Jan 2012 Secondment to the EU Affairs Division of the Department of the Taoiseach (Prime Minister)
Aug 2014 Ambassador of Ireland to Singapore