Skip to main content

Cookies on the DFA website

We use cookies to give the best experience on our site while also complying with Data Protection requirements. Continue without changing your settings, and you'll receive cookies, or change your cookie settings at any time.

Ambassador Ward

Ambassador Ward arrived in Turkey in February 2015. He presented his credentials to President Erdo─čan on March 5th 2015. 

Ambassador Ward presenting credentials to President Erdoğan

  • Ambassador Brendan Ward
  • Welcome Message from Ambassador Ward

Ambassador Brendan Ward

Ambassador Brendan Ward

Ambassador Brendan Ward took up duty as Ambassador in Ankara in February 2015. He joined the diplomatic service in 1985 after studies in law at Trinity College, the University of Dublin. He is a native of Dublin. His diplomatic career has included postings at the Irish Embassies in Beijing, Buenos Aires and Cairo. In addition he has served as Political Adviser to the first EU Monitor Mission in the former Yugoslavia in the 1990s and has served at Ireland's Permanent Mission to the OSCE in Vienna. In Dublin he has worked in the Political Division, EU Division and Irish Aid.

Welcome Message from Ambassador Ward

Welcome Message from Ambassador Ward

It is a pleasure and an honour to represent Ireland in Turkey. Though located somewhat distant to each other, our two countries share many historical experiences and a commitment to common European values. Ireland and Turkey are active members of the United Nations, the Council of Europe and the Organisation for Security and Cooperation in Europe and through these bodies we promote our shared vision of peace, security and prosperity globally and regionally. Turkey is a candidate for membership of the European Union and is engaged in negotiations to accede. Ireland strongly supports Turkey's aspirations and looks forward to welcoming Turkey as a full Member State of the Union.

Contacts between people are the foundation of contacts between States and contacts between the people of Ireland and Turkey are increasing and developing. The rapid development of direct air links between the two countries is promoting tourism, but also facilitating trade and investment in both directions. Over one hundred and fifty thousand Irish visit Turkey each year and the number of Turkish students in the Erasmus Programme of the EU means that large numbers will have the opportunity to live in Ireland for a while, perfect their English, expand their educational experience and get to know the country. A small, but dedicated, number of Irish students also choose Turkey as a base for studies to expand their knowledge of this country and its region.

Cultural programmes and exchanges are also an important means of raising awareness of our two countries. The literature of Ireland and Turkey are appreciated in each country and Turkish film, music and cuisine are increasingly enjoyed in Ireland. Exchanges of cultural exhibitions and visits by artists and performers are important channels of communication and the Embassy is keen to promote such events.

Ireland's representation in Turkey is also developing. In addition to the Embassy in Ankara there is now an Irish Trade Office in Istanbul and Honorary Consulates representing Ireland in Antalya, Istanbul and Izmir. Of course the work of representing Ireland in Turkey is also complemented by the Irish community and by our many Turkish friends who have strong connections with Ireland through education, business or family links. The Irish social and cultural events organised around Turkey, particularly to mark St. Patrick's Day are an important means of raising awareness of Ireland and I look forward to participating in many of them during my time in Turkey.


Is mór an chúis sásaimh agus an onóir dom ionadaíocht a dhéanamh ar son na hÉireann sa Tuirc. Cé go bhfuilimid achar sách fada óna chéile, tá cosúlachtaí idir stair an dá thír seo agus tá an tiomantas céanna againn do na luachanna Eorpacha atá againn araon. Tá Éire agus an Tuirc ina mbaill ghníomhacha de na Náisiúin Aontaithe, de Chomhairle na hEorpa agus den Eagraíocht um Shlándáil agus Comhar san Eoraip, agus trí mheán na gcomhlachtaí sin cuirimid chun cinn an fhís chomhroinnte atá againn i leith na síochána, na slándála agus an rathúnais, ar fud an domhain agus ar bhonn réigiúnach. Tír is iarrthóir ar bhallraíocht san Aontas Eorpach is ea an Tuirc, agus tá sí i mbun caibidlíochta chuige sin. Tacaíonn Éire go láidir le mianta na Tuirce agus tá sí ag tnúth le fáilte a chur roimh an Tuirc mar Bhallstát iomlán de chuid an Aontais.

Is iad na teagmhálacha idir daoine is bonn leis na teagmhálacha idir Stáit agus tá na teagmhálacha idir muintir na hÉireann agus muintir na Tuirce ag dul i méid agus i dtreise. Tá an fhorbairt thapa ar na naisc dhíreacha aeir idir an dá thír ag cur borradh faoin turasóireacht, ach tá siad ag éascú don trádáil agus don infheistíocht eadrainn freisin. Tugann thart ar aon mhíle cúig chéad Éireannach cuairt ar an Tuirc gach bliain agus fágann líon na mac léinn Turcach sa Chlár Erasmus de chuid an AE go mbeidh an deis ag líon mór díobh dul chun cónaí in Éirinn ar feadh tamaill, snas a chur ar a gcuid Béarla, a n-eispéireas oideachais a leathnú agus aithne a chur ar an tír. Tá líon beag mac léinn Éireannach tiomanta ann freisin a roghnaíonn an Tuirc dá gcuid staidéir d'fhonn cur leis an eolas atá acu ar an tír seo agus a comharsanacht.

Bealaí tábhachtacha is ea cláir chultúrtha agus cláir malartuithe freisin chun feasacht a mhúscailt ar an dá thír seo. Tá meas ar litríocht na hÉireann agus na Tuirce sa dá thír, agus tá níos mó agus níos mó éilimh anois in Éirinn ar scannáin, ceol agus bia na Tuirce. Bealaí tábhachtacha cumarsáide is ea malartuithe taispeántas cultúrtha agus cuairteanna a thugann ealaíontóirí agus taibheoirí, agus tá an-fhonn ar an Ambasáid imeachtaí den sórt sin a chur chun cinn.

Tá ionadaíocht na hÉireann sa Tuirc á forbairt chomh maith. Chomh maith leis an Ambasáid in Ankara, tá Oifig Trádála Éireannaí lonnaithe in Iostanbúl anois agus tá Consalachtaí Oinigh i mbun ionadaíochta ar son na hÉireann in Antalya, Iostanbúl agus Izmir. Ar ndóigh, tá an obair ionadaíochta sin á comhlánú ag an bpobal Éireannach agus ag an líon mór cairde atá againn sa Tuirc, a bhfuil naisc láidre le hÉirinn acu trí mheán an oideachais agus an ghnó, nó trí cheangal teaghlaigh. Bíonn na himeachtaí Éireannacha, idir shóisialta agus chultúrtha, a bhíonn ar bun ar fud na Tuirce, go háirithe iad siúd lena ndéantar Lá Fhéile Pádraig a cheiliúradh, ina ndeis thábhachtach chun feasacht ar Éirinn a mhúscailt, agus táim ag súil le páirt a ghlacadh i gcuid mhór de na himeachtaí sin le linn dom a bheith sa Tuirc.