Cookies on the DFA website

We use cookies to give the best experience on our site while also complying with Data Protection requirements. Continue without changing your settings, and you'll receive cookies, or change your cookie settings at any time.

Skip to main content

Ambassador Patrick Hennessy

Ambassador Patrick Hennessy has been Irish Ambassador to the United Arab Emirates since September 2013.

Message from the Ambassador:

It is a privilege to represent Ireland in the United Arab Emirates, and to see the significant strengthening of contacts between Ireland and the United Arab Emirates.  The visit by the Taoiseach (Prime Minister) Enda Kenny was followed by an intensive series of high-level ministerial visits, which has continued right up to the present.  These visits and accompanying trade missions provided opportunities to strengthen our relations in the political, diplomatic and of course commercial areas.  More and more Irish companies are doing business here in the UAE, and recording a 14% increase in exports according to the most recent figures. 

Against the backdrop in Ireland of the fastest rate of growth of any European Union country, and the exciting pace of development here in the region, Irish companies are developing partnerships and operating in the UAE with considerable success.  Whether in IT, environmental services, construction, health, education , aviation and many other sectors Irish companies are breaking new ground – the secret of their success is an unequivocal commitment to excellence and to the development of long-term relationships. 

The Irish community in the UAE is rapidly growing with over 7,000 Irish citizens now resident in the UAE, and with many more visiting the UAE for business or tourism purposes.  Many Emiratis are also taking advantage of the excellent connectivity to visit Ireland.  We are also delighted that an increasing number of young Emiratis, and their families, are opting for top-class Irish institutions when it comes to third-level education, or when choosing English language courses.  As the students have discovered Irish universities and Institutes of Technology offer a range of programmes in a great variety of disciplines.  Ireland also provides an attractive, safe living environment where the emphasis on family and community will be reassuring and familiar to those coming from the UAE.


Is mór an onóir agam é ionadaíocht a dhéanamh ar Éirinn in Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha, agus neartú mór a fheiceáil ar an teagmháil idir Éire agus Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha. Tar éis na cuairte a thug an Taoiseach Enda Kenny, cuireadh diansraith cuairteanna aireachta ardleibhéil ar bun, atá fós ar siúl anois. Leis na cuairteanna agus na misin trádála sin, cruthaíodh deiseanna chun an caidreamh eadrainn a threisiú i réimse na polaitíochta, réimse na taidhleoireachta agus ar ndóigh i réimse na tráchtála. Tá níos mó agus níos mó cuideachtaí Éireannacha i mbun gnó anseo in Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha, agus tá méadú 14% tagtha ar earraí onnmhairithe de réir na bhfigiúirí is déanaí.

Tráth gur in Éirinn atá an ráta is tapúla fáis i measc thíortha go léir an Aontais Eorpaigh, agus i gcomhthéacs luas spreagúil na forbartha anseo sa réigiún, tá ag éirí go geal le cuideachtaí Éireannacha agus iad i mbun comhpháirtíochtaí a chothú agus i mbun gnó in Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha. Cibé cén réimse atá i gceist, sa TF, seirbhísí comhshaoil, tógáil, sláinte, oideachas, eitlíocht agus go leor earnálacha eile, tá talamh úr á briseadh ag cuideachtaí Éireannacha – agus is amhlaidh atá a bhuíochas le tiomantas gan staonadh don fheabhas agus d'fhorbairt an chaidrimh fhadtéarmaigh.

Tá borradh faoin bpobal Éireannach in Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha, agus tá níos mó ná 7,000 saoránach Éireannach ina gcónaí ann anois, agus go leor daoine eile fós de mhuintir na hÉireann ag tabhairt cuairte ar Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha chun críocha gnó nó turasóireachta. Is iomaí duine de mhuintir Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha atá ag tapú deis na gceangal iomadúil taistil chun cuairt a thabhairt ar Éirinn. Táimid thar a bheith sásta go bhfuil méadú ag teacht ar líon aos óg Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha, in éineacht lena gcuid teaghlach, atá ag roghnú institiúidí Éireannacha den scoth i gcomhair oideachas tríú leibhéal nó i gcomhair cúrsaí Béarla. Mar atá faighte amach ag na mic léinn, cuireann ollscoileanna agus Institiúidí Teicneolaíochta na hÉireann raon clár ar fáil i réimse mór disciplíní. Thairis sin, tá timpeallacht mhaireachtála atá mealltach agus sábháilte againn in Éirinn, agus beidh an bhéim ar an teaghlach agus ar an bpobal ina gné dhearfach dóibh siúd a thagann ó Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha agus taithí acu ar an gcineál timpeallachta céanna sin.

About the Ambassador: 

Patrick Hennessy has been Ambassador to the UAE since September 2013. He was previously Ambassador in Rome, where he was also accredited to Libya and to the UN Food and Agriculture Organization, from 2009 to 2013.

Prior to that he was Director General of the Anglo-Irish Division of the Department of Foreign Affairs from 2005 to 2009, during which time he was closely involved in the Northern Ireland peace process.  

He previously served as Ambassador in Tel Aviv and as deputy Head of Mission in Washington. There were prior postings at the United Nations in New York, London and Luxembourg, as well as several periods at Headquarters in Dublin.

Patrick and wife Pauline have three children.