Skip to main content

Cookies on the DFA website

We use cookies to give the best experience on our site while also complying with Data Protection requirements. Continue without changing your settings, and you'll receive cookies, or change your cookie settings at any time.

A Message from the Consul General, Adrian Farrell

Adrian Farrell was appointed as Ireland's Consul General in Austin in September 2014. The Consulate, which opened in March 2015, is Ireland's first in Texas and the US Southwest.

Welcome!

I am honoured to serve as Ireland's first Consul General to the US southwest promoting Irish interests in Texas, Colorado, Arkansas, New Mexico, Oklahoma, Kansas (and Kansas City, MO) and Louisiana.

The Consulate's priorities include building stronger links between Ireland and the US southwest through engaging with the Irish community, advancing Irish economic initiatives and promoting partnerships at all levels between Ireland and the states of the southwest US. The Consulate works closely with our partners IDA Ireland and Enterprise Ireland who are based in Ireland House Austin.

Ireland's relationship with Texas and southwest dates back to the 18th century. Since then Irish and Irish-Americans have contributed enormously to the development of the US southwest, and this proud legacy continues today. The opening of the Consulate General in Austin in march 2015 is the latest chapter in this long and fruitful history between our peoples. I look forward to working to further develop the close ties that exist between Ireland, Texas and the southwest by forging new business, trade and economic links and by encouraging more US friends to visit or study in Ireland or to enjoy our rich culture, heritage and our unique language and sports.

I welcome your engagement with the Consulate whatever your area of interest in Ireland. I hope that you will find this website, and the Consulates, Twitter feed @IrelandCGAustin informative and useful.

If you have any comments on this website or queries, please contact us.

Thank you for visiting this site.

Adrian Farrell
Consul General of Ireland


Fáilte!

Is mór an onóir dom é a bheith ag fónamh mar chéad Ard-Chonsal na hÉireann chuig iardheisceart na Stát Aontaithe, agus mé ag cur chun cinn leasanna na hÉireann in Texas, Colorado, Arkansas, Nua-Mheicsiceo, Oklahoma, Kansas (agus Cathair Kansas, MO) agus Louisiana.

I measc thosaíochtaí na Consalachta tá ceangal níos láidre a chothú idir Éire agus iardheisceart na Stát Aontaithe trí dhul i mbun rannpháirtíochta leis an bpobal Éireannach, trí chuidiú le tionscnaimh gheilleagracha Éireannacha agus trí chomhpháirtíochtaí a chur chun cinn ar gach leibhéal idir Éire agus na stáit atá in iardheisceart na Stát Aontaithe. Bíonn an Chonsalacht ag obair i ndlúthpháirt lenár gcomhpháirtithe, GFT Éireann agus Fiontraíocht Éireann, atá lonnaithe in Áras na hÉireann in Austin.

Téann caidreamh na hÉireann le Texas agus leis an iardheisceart siar chomh fada leis an 18ú haois. Ó shin i leith, is mór an méid atá déanta ag Éireannaigh agus Gael-Mheiriceánaigh ar mhaithe le forbairt iardheisceart na Stát Aontaithe, agus tá an traidisiún bródúil sin fós beo sa lá atá inniu ann. Tá oscailt na hArd-Chonsalachta in Austin i mí an Mhárta 2015 ar an gcaibidil is déanaí i stair fhada thorthúil seo an cheangail idir ár gcuid pobal. Táim ag tnúth le bheith ag obair chun tuilleadh forbartha a dhéanamh ar an dlúthcheangal atá ann idir Éire, Texas agus an t-iardheisceart trí naisc ghnó, naisc thrádála agus naisc gheilleagrach nua a chruthú agus trí níos mó de chairde na Stát Aontaithe a spreagadh chun cuairt a thabhairt ar Éirinn nó dul i mbun staidéar inti, nó chun sult a bhaint as ár gcultúr saibhir, ár n-oidhreacht agus as an teanga agus na spóirt ar leith atá againn.

Cuirim fáilte roimh do rannpháirtíocht leis an gConsalacht cibé cén ghné de thír na hÉireann a bhfuil spéis agat inti. Tá súil agam go mbainfidh tú leas as an eolas atá sa suíomh gréasáin seo agus ar fhotha Twitter na Consalachta, @IrelandCGAustin.

Má tá aon tuairimí agat faoin suíomh gréasáin seo nó má tá ceist ar bith agat, déan teagmháil linn le do thoil.
Go raibh maith agat as cuairt a thabhairt ar an suíomh seo.

Go n-éirí an bóthar leat.

Adrian Farrell
Ard-Chonsal na hÉireann