Skip to main content

Cookies on the DFA website

We use cookies to give the best experience on our site while also complying with Data Protection requirements. Continue without changing your settings, and you'll receive cookies, or change your cookie settings at any time.

A message from Consul General, Barry Tumelty

Welcome to the Website of the Consulate General in São Paulo. We hope that this site and our Twitter account provide a useful source of information about our activities and about Ireland.

The Consulate has responsibility for seven states in the South and Southeast of Brazil – São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná and Espírito Santo.

At the start of 2018 we moved to our permanent offices on Alameda Santos. The opening of the new Consulate General demonstrates the deepening of the relationship between Brazil and Ireland and our commitment to the future of this partnership. Through trade and investment, educational exchange, cultural events and tourism, new connections are being made between our two countries, which benefit both our peoples.

It is the role of the Consulate to further develop these connections, old and new, as well as providing services to Irish citizens in the region.

It is a privilege to have been chosen to represent Ireland in São Paulo as Consul General. I am joined by Deputy Consul General, Jill Henneberry and we look forward to working with you.

If you have any comments or queries, please feel free to contact us.

Barry Tumelty

Consul General of Ireland, São Paulo.


Teachtaireacht ón Ard-Chonsal, Barry Tumelty

Fáilte go dtí suíomh gréasáin na hArd-Chonsalachta i São Paulo. Tá súil againn go mbeidh an suíomh seo agus ár gcuntas Twitter ina bhfoinsí úsáideacha faisnéise faoinár gcuid gníomhaíochtaí agus faoi Éirinn.

Tá an Chonsalacht freagrach as seacht stát i nDeisceart agus Oirdheisceart na Brasaíle – São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná agus Espírito Santo.

Ag tús 2018 d'athlonnaíomar chuig ár n-oifigí buan ar Alameda Santos. Le bunú na hArd-Chonsalachta nua, léirítear an treisiú ar an gcaidreamh idir an Bhrasaíl agus Éire agus ár dtiomantas do sheasamh leis an gcomhpháirtíocht seo. Trí thrádáil agus infheistíocht, trí mhalartú oideachasúil, trí imeachtaí cultúrtha agus tríd an turasóireacht, tá naisc nua á ndéanamh idir an dá thír seo againne, chun tairbhe ár bpobail araon.

Is é an ról atá ag an gConsalacht na naisc sin, idir shean agus nua, a fhorbairt a thuilleadh, mar aon le seirbhísí a chur ar fáil do shaoránaigh na hÉireann sa réigiún.

Is mór an phribhléid dom é gur roghnaíodh mé chun ionadaíocht a dhéanamh ar son na hÉireann i São Paulo mar Ard-Chonsal. Tá mé féin agus an Leas-Chonsal, Jill Henneberry, ag tnúth le bheith ag obair in éineacht leat.

Má tá tuairim nó ceist ar bith agat, déan teagmháil linn le do thoil.

Barry Tumelty

Ard-Chonsalacht na hÉireann, São Paulo