Skip to main content

Cookies on the DFA website

We use cookies to give the best experience on our site while also complying with Data Protection requirements. Continue without changing your settings, and you'll receive cookies, or change your cookie settings at any time.

Ambassador Jackie O'Halloran

Amb O Halloran DFA Argentina

Welcome Message

On behalf of the Embassy in Buenos Aires, I would like to welcome you to our website and hope that you will find it useful.

This Embassy represents Ireland in Argentina, Bolivia, Paraguay and Uruguay and works to promote cordial relations and foster mutual understanding between the government and people of Ireland and each of these five countries. The Embassy also has consular responsibilities for Ecuador. Our work is made easy by the fact that there is a long tradition of friendship and partnership between our peoples, exemplified in particular by the important Irish community in Argentina, the largest in the non-English speaking world. In recent times, these relations have been enriched by commercial, cultural and educational links, information on which is available in these pages.

The Consulates of Ireland in Asunción (Paraguay), La Paz (Bolivia) and Quito (Ecuador) are headed by Honorary Consuls who maintain close contact with the Embassy and who assists Irish citizens and others in consular matters.

While the Embassy is located in Buenos Aires, we want to be accessible to all of the Southern Cone, so wherever you are, we are here to assist you with any queries you may have.

Finally, if you have any suggestions for ways in which we can improve our website, please tell us and play your part in improving our service.

Go n-éirí an bothar leat

Jackie O'Halloran
Ambassador


Thar ceann na hAmbasáide i mBuenos Aires, ba mhaith liom fáilte a chur romhat chuig ár suíomh gréasáin. Tá súil agam go mbeidh sé ina chúnamh duit.

Déanann an Ambasáid seo ionadaíocht ar Éirinn san Airgintín, sa Bholaiv, i bParagua agus in Uragua agus bíonn sí i mbun oibre chun caidreamh croíúil agus comhthuiscint a chothú idir rialtas agus muintir na hÉireann agus gach ceann de na cúig thír sin. Tá freagrachtaí consalachta ar an Ambasáid le haghaidh Eacuadór chomh maith. Fágtar ár gcuid oibre níos éasca de bharr go bhfuil traidisiún fada cairdis agus comhpháirtíochta idir ár muintireacha, atá léirithe go háirithe ag an bpobal tábhachtach Éireannach san Airgintín, an pobal Éireannach is mó lasmuigh de na réigiúin ina labhraítear Béarla go coitianta. Le blianta beaga anuas, is saibhre é an caidreamh sin de bharr naisc thráchtála, naisc chultúrtha agus naisc oideachais, a bhfuil faisnéis ina dtaobh ar fáil sna leathanaigh seo.

Tá Consalachtaí na hÉireanni i Asunción (Paragua), La Paz (an Bholaiv) agus Quito (Eacuadór) faoi cheannas Consail Oinigh a choinníonn dlúth-theagmháil ar bun leis an Ambasáid agus a chuidíonn le saoránaigh Éireannacha agus le daoine eile maidir le cúrsaí consalachta.
Cé gur i mBuenos Aires atá an Ambasáid suite, ba mhaith linn fáil éasca a bheith ag gach cearn de Chón an Deiscirt orainn, mar sin, cibé áit ina bhfuil tú, táimidne anseo chun cabhrú leat le ceist ar bith atá agat.

Mar fhocal scoir, má tá aon mholtaí agat faoi bhealaí inar féidir linn an suíomh gréasáin seo a fheabhsú, inis dúinn iad le do thoil agus déan do chuid maidir le feabhas a chur ar an tseirbhís uainn.

Go n-éirí an bothar leat

Jackie O'Halloran
Ambasadóir