Skip to main content

Ambassador Deirdre Ní Fhallúin

Ambassador Deirdre Ní Fhallúin

Welcome Message

Welcome to the website of the Embassy of Ireland in Cyprus. If you need further information about Ireland, Ireland in Cyprus or our services please contact us here.

I am delighted to have the honour of serving as Ireland’s Ambassador to the Republic of Cyprus. The historical parallels between Cyprus and Ireland, two beautiful islands at opposite ends of Europe, facilitate a distinct mutual empathy. Our warm and friendly relations at political level are underpinned by positive people-to-people contacts, including in the areas of tourism, education and culture. The Embassy is working to develop enhanced, mutually beneficial trade links across a range of sectors, including through greater air connectivity between Ireland and Cyprus. As well as our bi-lateral friendship, we work together closely as fellow members of the European Union.

Ireland - like Cyprus - has a strong connection to its diaspora, and one of the most important functions of the team at the Embassy is to provide services to the Irish community in Cyprus, both those who reside here and those who are visiting. As our two countries continue to rebound from challenging economic times, I am proud to lead the team at the Embassy as we work to strengthen and deepen relations in the years ahead.

Teachtaireacht ón Ambasadóir

Fáilte go suíomh gréasáin Ambasáid na hÉireann sa Chipir. Má tá tuilleadh eolais uait faoi Éire, Éire sa Chipir nó faoinár seirbhísí, bí i dteagmháil linn anseo.

Is mór an onóir dom a bheith mar Ambasadóir na hÉireann i bPoblacht na Cipire. Tá stair chomparáideach ag Éire agus an Chipir, dá oileáin áilinn suite ar dá imill na hEorpa, a éascaíonn bá faoi leith eadrainn. Mar bhonn ar ár ngaol chairdiúil ag leibhéal polaitiúil, tá caidreamh dearfach idir muintir na dtíortha, bíodh sé i mbun turasóireachta, oideachais nó cultúir. Tá an Ambasáid ag obair le nascanna trádála a fhorbairt i réimse leathan earnáil, ina measc nascanna aer níos fearr idir Éire agus an Chipir. Chomh maith lenár gcairdeas déthaobhach, bímis ag obair go dlúth lena chéile mar chomh-bhall den Aontas Eorpach.

Maraon leis an gCipir, tá nasc láidir ag Éire lena diaspóra, agus is é soláthar seirbhísí don phobal Éireannach – idir iad siúd atá ina gcónaí sa Chipir agus cuairteoirí – ceann de na feidhmeanna is tábhachtaí atá ag an bhfoireann san Ambasáid. De réir mar a leanann an dá tír ar aghaidh ag teacht chucu féin i ndiadh laethanta dúshlánacha eacnamaíochta, tá bród orm an fhoireann san Ambasáid a threorú de réir mar a oibrímid leis an gcairdeas a láidriú agus a dhaingnú sna blianta amach romhainn.

Biography

Ambassador Deirdre Ní Fhallúin joined the Department of Foreign Affairs and Trade in 2001. She has previously served at the Permanent Representation of Ireland to the EU in Brussels, the Consulate General of Ireland in Boston, the Embassy of Ireland in Beijing, and the British-Irish Council Secretariat in Edinburgh. She has also served in various divisions of the Department of Foreign Affairs and Trade in Dublin including Political, Consular, EU and Anglo-Irish.