Skip to main content

Cookies on the DFA website

We use cookies to give the best experience on our site while also complying with Data Protection requirements. Continue without changing your settings, and you'll receive cookies, or change your cookie settings at any time.

Ambassador Charles Sheehan

Ambassador Sheehan has been Ambassador of Ireland to the Czech Republic and to Ukraine since 2015. He presented credentials to President Miloš Zeman on 26 August 2015 and to President Petro Poroshenko on 9 December 2015.

Charles Sheehan Web Use

Welcome to the website of the Irish Embassy in Prague.

The Embassy’s mission is to promote Ireland’s values and interests by developing our relations with the Czech Republic and Ukraine. As Ambassador, I have the honour to lead this work and to represent Ireland in contacts with both these governments.

Ireland’s vibrant links with the Czech Republic are based on our partnership in the European Union but there has been an unbroken history of contacts, dating back to our shared Celtic heritage, which endured even in the most turbulent periods of European history.

In these difficult and challenging times for Ukraine, Ireland has consistently demonstrated solidarity with the government and people of Ukraine. Ireland has ratified Ukraine’s EU Association Agreement which will provide a new framework for Ukraine’s relationship with the EU and its member States.

Our website provides information about the Embassy’s work and the services we offer to Irish citizens, including passport and consular assistance. We work closely with our Honorary Consul in Kiev (www.irishconsulate.kiev.ua) in providing services to our citizens in Ukraine. Team Ireland includes our colleagues in Enterprise Ireland who provide a range of business services from their offices in Prague.

We hope you will follow us on Twitter and Facebook  to receive our latest news.

I hope this website provides the information you need and I would warmly welcome any suggestions you might have to improve our site. Your comments can be submitted to our Contact Us.

Sincerely,

Charles Sheehan

Ambassador of Ireland, Prague


Fáilte chuig suíomh gréasáin Ambasáid na hÉireann i bPrág.

Is é misean na hAmbasáide é luachanna agus leasanna na hÉireann a chur chun cinn trí fhorbairt a dhéanamh ar an gcaidreamh atá againn le Poblacht na Seice agus leis an Úcráin. I mo cháil mar Ambasadóir, is mór an onóir dom é a bheith i gceannas ar an obair seo agus ionadaíocht a dhéanamh ar Éirinn sna teagmhálacha leis an dá rialtas sin.

Tá na naisc bhríomhara idir Éire agus Poblacht na Seice bunaithe ar ár gcomhpháirtíocht san Aontas Eorpach, ach síneann an teagmháil eadrainn siar chomh fada lenár n-oidhreacht Cheilteach chomhroinnte, a tháinig slán fiú trí na tréimhsí ba shuaite i stair na hEorpa.

Anois nuair atá deacrachtaí le sárú ag an Úcráin agus a dúshlán á cur, tá dlúthpháirtíocht na hÉireann le rialtas agus muintir na hÚcráine léirithe go seasta aici. Tá daingniú déanta ag Éirinn ar Chomhaontú Comhlachais an AE agus na hÚcráine, lena gcuirfear creat nua ar fáil le haghaidh caidreamh na hÚcráine leis an AE agus a chuid Ballstát.

Tugann ár suíomh gréasáin eolas faoi obair na hAmbasáide agus na seirbhísí a chuirimid ar fáil do shaoránaigh Éireannacha, lena n-áirítear seirbhísí pas agus cúnamh consalachta. Bímid ag obair i ndlúthpháirt lenár gConsal Oinigh i gCív (www.irishconsulate.kiev.ua) chun seirbhísí a sholáthar dár gcuid saoránach san Úcráin. Áirítear ar Fhoireann na hÉireann ár gcomhghleacaithe i bhFiontraíocht Éireann, a chuireann raon seirbhísí gnó ar fáil óna gcuid oifigí i bPrág.

Tá súil againn go leanfaidh tú muid ar Twitter  agus ar Facebook  chun an scéala is déanaí uainn a fháil.

Tá súil agam go bhfaighidh tú an fhaisnéis atá uait ar an suíomh gréasáin seo agus cuirim fáilte mhór roimh aon mholtaí atá agat chun feabhas a chur ar ár suíomh Déan Teagmháil Linn


Is mise, le meas,

Charles Sheehan, Ambasadóir na hÉireann 

Born: Cork

Educated: University College, Cork (B.C.L. 1979)
University College Cork, (Ll. B. 1982)
Kings Inns Dublin (B.L. 2002)

Entered the Irish Diplomatic Service in 1981

1981 – 85 Third Secretary, Department of Foreign Affairs

1985 – 88 Second Secretary, Embassy of Ireland, Copenhagen

1988 – 90 Development Cooperation Division, Dublin

1990 – 91 Vice Consul, Consulate General of Ireland, New York

1991 – 94 Deputy Chief of Protocol, Dublin

1994 – 98 Political Officer, Embassy of Ireland, Rome

1998 - 2002 International Security Policy Section, Dublin

2002: Acting Deputy Legal Advisor, Dublin

2002 - 06 Consul General, Chicago

2006 - 07 Head of Finance, Department of Foreign Affairs, Dublin

2007 - 09 Director, National Forum on Europe

2009 - 10 Director, EU Secretariat & Communication,
Department of Foreign Affairs, Dublin

2010 - 14 Ambassador of Ireland to the Hellenic Republic
(& non-Resident Ambassador to the Republic of Serbia
& non-Resident Ambassador to the Republic of Albania)

2014 - 15 Director, Europe Division,
Department of Foreign Affairs and Trade, Dublin

2015 - Ambassador of Ireland to the Czech Republic
(& non-Resident Ambassador to Ukraine)