Cookies on the DFA website

We use cookies to give the best experience on our site while also complying with Data Protection requirements. Continue without changing your settings, and you'll receive cookies, or change your cookie settings at any time.

Skip to main content

Ambassador Mulhall

Ambassador Mulhall became Ambassador of Ireland to Great Britain in September 2013. He presented his credentials to Her Majesty Queen Elizabeth on  11 December 2013.

Presentation of credentials to Queen Elizabeth at Buckingham Palace by Ambassador of Ireland Dan Mulhall (c) PA Images

Message from Ambassador Mulhall

It is a privilege to represent Ireland anywhere in the world, but especially in the capital of our nearest neighbour.

Ireland's connections in Britain are wide and deep. There are some 400,000 Irish passport holders here and many more people with an Irish family background.  Over the years, the Irish in Britain have made a major contribution to their host country and to Ireland.

The burden of history has for a long time weighed heavily on relations with the UK but the success of the Northern Ireland peace process which lifted a great weight from our shoulders has allowed our two countries to concentrate constructively on future cooperation.

There is a unique economic partnership between Ireland and Britain founded on significant two-way flows of trade, tourism and investment. This has gone from strength to strength in recent times and has the potential to grow further in the years ahead.

The partnership between Ireland and the UK has never been stronger than it is today and I look forward to working for its continued improvement during my time in London.

I believe in having an open approach to my role as Ambassador. With that in mind, I intend to communicate actively with those in Ireland who have an interest in relations with our nearest neighbour, with our British friends and with the Irish in Britain. I plan to do this through a regular blog which will seek to explain my role as Ambassador. I will also provide regular updates on my Twitter account @DanMulhall.


Is mór an phribhléid é ionadaíocht a dhéanamh ar Éirinn in áit ar bith ar domhan, ach is amhlaidh atá go háirithe i bpríomhchathair na comharsan is gaire dúinn.

Is ann do cheangal fairsing, domhain idir Éire agus an Bhreatain. Tá timpeall is 400,000 duine anseo a bhfuil pas Éireannach acu agus go leor daoine eile ar de bhunadh na hÉireann iad. Thar na blianta, tá cion mór déanta ag na hÉireannaigh sa Bhreatain dá dtír aíochta agus d'Éirinn.

Bhí ualach na staire ag luí go trom ar an gcaidreamh leis an Ríocht Aontaithe ar feadh i bhfad, ach, leis an rath a bhí ar an bpróiseas síochána i dTuaisceart Éireann, lenar baineadh ualach mór dár nguaillí, cuireadh ar a gcumas don dá thír seo againne díriú isteach go cuidiúil ar an gcomhar sa todhchaí.

Tá comhpháirtíocht gheilleagrach ar leith idir Éire agus an Bhreatain, ceann atá bunaithe ar shreafaí suntasacha trádála, turasóireachta agus infheistíochta eadrainn. Is ag dul ó neart go neart atá an chomhpháirtíocht sin le blianta beaga anuas agus tá an acmhainneacht aici chun fás a thuilleadh sna blianta atá romhainn.

Ní raibh an chomhpháirtíocht idir Éire agus an Ríocht Aontaithe riamh ní ba láidre ná mar atá sí anois agus táim ag tnúth le bheith ag obair chun í a fheabhsú arís eile i rith mo chuid ama i Londain.

Creidim sa chur chuige oscailte i mo ról mar Ambasadóir. Agus an méid sin ar intinn agam, tá sé i gceist agam cumarsáid ghníomhach a dhéanamh leo siúd in Éirinn a bhfuil spéis acu sa chaidreamh lenár gcomharsa is gaire, lenár gcairde sa Bhreatain agus leis na hÉireannaigh sa Bhreatain. Tá sé beartaithe agam an méid sin a dhéanamh trí mheán blagphoist rialta ina ndéanfaidh mé iarracht mo ról mar Ambasadóir a mhíniú. Cuirfidh mé nuashonruithe rialta ar fáil freisin ar mo chuntas Twitter @DanMulhall.

Curriculum Vitae

DANIEL MULHALL

Born: Waterford, 8 April 1955

Educated: University College Cork, BA 1975, HDE 1978, MA 1979

Entered the Department of Foreign Affairs as a Third Secretary on 31 March, 1978.

March 1978 Third Secretary - Headquarters (Economic Division)
January 1979 Third Secretary - Headquarters (Development Cooperation Division)
March 1980 Third Secretary - Embassy of Ireland, New Delhi
August 1983 Third Secretary - Headquarters, Political Division
March Special leave without pay
May 1987 First Secretary - Embassy of Ireland, Vienna
April 1989 First Secretary - Headquarters (Economic Division)
August 1990 First Secretary - Permanent Representation of Ireland to the European Union, Brussels
November 1994 First Secretary - On secondment to the Forum for Peace and Reconciliation
September 1995 First Secretary - Headquarters (Press Section)
November 1995 Counsellor - Headquarters (Press Section)
September 1998 Consul General - Consulate General of Ireland, Edinburgh
October 2001 Ambassador - Malaysia (and also to Laos, Thailand and Vietnam)
September 2005 to October 2009 Assistant Secretary - Headquarters (European Union Division)
11 November 2009 Ambassador - Berlin
September 2013 Ambassador - London

 

Our Ambassador history

Ambassador Mulhall is the 14th Irish Ambassador to Britain. For more information about the Embassy and to find out more about our previous Ambassadors from John Dulanty to his immediate predecessor Ambassador Bobby McDonagh please visit the Embassy History page.