Skip to main content

Budapest Pride Festival 2016

The Embassy of Ireland in Budapest is proud to support the Budapest Pride Festival 2016.

Budapest Pride Festival 2016

On the occasion of the 21st Budapest Pride Festival, we convey our support to the lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex (LGBTI) communities in Hungary and their right to express themselves peacefully and lawfully. Respect for human rights — including justice, equality, non-discrimination, freedom of expression as well as the non-interference in the practice of these rights — and the rule of law are the foundations upon which democratic states are built. Indeed, international human rights law is grounded on the premise that all individuals are entitled to the same rights and freedoms as set out in the Universal Declaration of Human Rights. Human rights shall apply equally to every human being, regardless of sexual orientation or gender identity. This is the essence of our democratic values. Celebrating diversity is a sure way to promote respect for human rights.

We reject and condemn acts of violence and discrimination in all regions of the world committed against individuals because of their sexual orientation and gender identity. Any discrimination on those grounds is incompatible with the provisions of the relevant legal texts within the United Nations, the Council of Europe and the European Union. We welcome positive developments at the international, regional, and national levels in the fight against violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity. We encourage further steps in every country to ensure the equality and dignity of all human beings irrespective of their sexual orientation and gender identity.

Budapest Pride, which has the longest history of such events in Central Eastern Europe, promotes the principle of equal treatment for LGBTI persons, which is an important aspect of a tolerant and respectful society. We look forward to the Pride celebrations, to the respect which the Hungarian people will show, and to the determination of the Hungarian authorities not to allow those of extreme views to disrupt what should and will be joyful occasions.

************************************************

A 21. Budapesti Pride Fesztivál alkalmából támogatásunkról biztosítjuk a magyarországi leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és interszexuális (LMBTI) közösségeket, továbbá támogatjuk azt a jogukat is, hogy békésen és törvényes módon fejezhessék ki magukat. Az emberi jogok - köztük az igazságszolgáltatásnak, az egyenlőségnek, a diszkriminációtól való mentességnek, a szólásszabadságnak és ezen jogok háboríthatatlan gyakorlásának - tiszteletben tartása és a jogállamiság szolgáltatják az alapot, amelyre a demokratikus államok épülnek. Az emberi jogokra vonatkozó nemzetközi törvény abban az alapvetésben gyökerezik, hogy minden egyes embernek joga van az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában lefektetett minden joghoz és szabadsághoz. Az emberi jogok szexuális orientációtól vagy a nemi azonosságtól függetlenül minden egyes emberre egyformán vonatkoznak. Ez a lényege demokratikus értékeinknek. A sokféleség ünneplése biztos módja annak, hogy elősegítsük az emberi jogok tiszteletben tartását.

Elutasítjuk és elítéljük az erőszak és a diszkrimináció minden formáját, amelyet az emberek szexuális orientációja és nemi azonossága miatt követnek el bárhol a világon. Az ilyen alapon elkövetett diszkrimináció összeegyeztethetetlen az Egyesült Nemzetek, az Európa Tanács és az Európai Unió erre vonatkozó törvényhelyeinek előírásaival. Üdvözlünk minden olyan nemzetközi, regionális és a nemzetek szintjén megjelenő pozitív fejleményt, amely szembeszáll az emberek szexuális orientációja és nemi azonossága miatti erőszakkal és diszkriminációval. Arra bátorítunk minden országot, hogy tegyenek további lépeseket az emberi méltóság és egyenlőség érdekében az egyének szexuális orientációjától vagy nemi azonosságától függetlenül.

A Közép és Kelet-Európában legnagyobb múlttal rendelkező Budapest Pride az LMBTI közösség tagjainak egyenlő bánásmódjáért küzd, amely egyben fontos alkotó eleme egy toleráns és tiszteletre épülő társadalomnak is. Örömmel tekintünk a Pride rendezvényei elébe és reméljük, hogy a magyar emberek tisztelettel fognak viselkedni, valamint a magyar hatóságok eltökéltek az irányba, hogy megakadályozzák a szélsőséges nézeteket valló csoportok rendbontását egy olyan rendezvényen, amely sok kellemes eseményt tartogat mindnyájunk számára.