Skip to main content

Budapest Pride Festival 2017

Budapest Pride Festival 2017

The following joint press release is issued by the Embassies of Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, Chile, Cyprus, Denmark, Ecuador, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Mexico, Montenegro,  The Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, The United Kingdom, The United States, and the British Council.

Joint Press Release on the Occasion of the 22nd Budapest Pride Festival

July 6, 2017

On the occasion of the 22nd Budapest Pride Festival, we convey our support to the lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer (LGBTQ) communities in Hungary and their right to express themselves peacefully and lawfully. We note the important advocacy work of the LGBTQ civil society organizations in Hungary today.  Respect for human rights — including justice, equality, non-discrimination, freedom of expression as well as the non-interference in the practice of these rights — and the rule of law are the foundations upon which democratic states are built.  

Indeed, international human rights law is grounded on the broad premise that all individuals are entitled to the same rights and freedoms without discrimination (International Covenant on Civil and Political Rights, Article 2).  On this is based our unshakeable view that human rights apply equally to every human being, regardless of sexual orientation or gender identity.  This is the essence of our democratic values.  Celebrating diversity is a sure way to promote respect for human rights.  

We reject and condemn acts of violence and discrimination in all regions of the world committed against individuals based on their sexual orientation and gender identity.  Any discrimination on those grounds is incompatible with the provisions of the relevant legal texts, including within the United Nations, the Council of Europe and the European Union.  We welcome positive developments at the international, regional, and national levels in the fight against violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity. We encourage further steps in every country to ensure the equality and dignity of all human beings irrespective of their sexual orientation and gender identity. 

Budapest Pride, which has the longest history of such events in Central Eastern Europe, promotes the principle of equal treatment for LGBTQ persons, which is an important aspect of a tolerant and respectful society.

Budapest Pride Festival 2017

Az alábbi sajtóközleményt közösen adják ki az Amerikai Egyesült Államok, Argentína, Ausztrália, Ausztria, Belgium, Brazília, Chile, Ciprus, Dánia, Ecuador, az Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Izland, Izrael, Kanada, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Mexikó, Montenegró, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlovákia, Szlovénia és Új-Zéland nagykövetségei és a British Council.

Közös sajtóközlemény a 22. Budapest Pride Fesztivál alkalmából

2017. július 6.

A 22. Budapest Pride Fesztivál alkalmából támogatásunkról biztosítjuk a magyarországi leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és queer (LMBTQ) közösségeket, valamint jogukat a békés és törvényes megmutatkozásra.  Elismeréssel illetjük az LMBTQ civil szervezetek napjainkban Magyarországon végzett fontos jogvédő munkáját.  Az emberi jogok tiszteletben tartása — beleértve az igazságosságot, egyenlőséget, diszkriminációmentességet, szólásszabadságot, valamint ezen jogok háborítatlan gyakorlását —,  valamint a jogállamiság azok az alapok, amelyekre a demokratikus államok épülnek 

Valóban, a nemzetközi emberi jogi törvény azon a tételen alapul, hogy megkülönböztetés nélkül mindenki jogosult ugyanazokra a szabadság- és egyéb jogokra (Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, 2. cikkely).  Ezen alapul rendíthetetlen meggyőződésünk is, hogy az emberi jogok egyformán vonatkoznak valamennyi emberre, függetlenül az illető szexuális irányultságától vagy nemi identitásától.  Ez a lényege demokratikus értékeinknek.  A sokféleség ünneplése biztos módja annak, hogy előmozdítsuk az emberi jogok tiszteletben tartását.

Elutasítjuk és elítéljük a szexuális irányultságuk és nemi identitásuk miatt célba vett egyének elleni erőszakos és megkülönböztető cselekményeket a világ bármely táján.  Az ilyen alapokon történő bármilyen megkülönböztetés összeegyeztethetetlen az ENSZ, az Európa Tanács és az Európai Unió vonatkozó jogi szövegeinek kitételeivel.  Üdvözöljük a nemzetközi, regionális és nemzeti szinteken végbement pozitív fejleményeket a szexuális irányultság és nemi identitás miatti erőszak és megkülönböztetés elleni harcban.   Minden országot arra biztatunk, hogy valamennyi ember számára biztosítsa az egyenlőséget és a méltóságot, függetlenül az egyének  szexuális irányultságától és nemi identitásától.

A Budapest Pride, amely a hasonló események leghosszabb történelmére tekinthet vissza Kelet-Közép-Európában, kiáll az LMBTQ emberek egyenlő bánásmódja mellett, ami a toleráns és tiszteletteljes társadalom egyik fontos eleme.

Budapest Pride Festival 2017