DFA Logo

This content from the
Department of Foreign Affairs
has now moved to Ireland.ie/budapest. If you are not redirected in five seconds, click here.

Skip to main content

Please be advised that the Embassy of Ireland, Hungary website has moved and this page is no longer being updated. The Embassy website is now available at Ireland.ie/budapest.

The Embassy of Ireland in Budapest is proud to support the Budapest Pride Festival 2018.

The Embassy of Ireland in Budapest is proud to support the Budapest Pride Festival 2018.

The following joint press release is issued by the Embassies of Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, Chile, Cyprus, Denmark, Ecuador, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Israel, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Mexico, Montenegro,  The Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, The United Kingdom, The United States, and the British Council.

Joint Press Release on the Occasion of the 23rd Budapest Pride Festival

On the occasion of the 23rd Budapest Pride Festival, we convey our support to the lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer (LGBTQ) communities and their right to express themselves peacefully and lawfully.  We note the important advocacy work of the LGBTQ civil society organizations today.  Respect for human rights — including justice, equality, non-discrimination, freedom of expression as well as the non-interference in the practice of these rights — and the rule of law are the foundations upon which democratic states are built.  

Indeed, international human rights law is grounded on the broad premise that all individuals are entitled to the same rights and freedoms without discrimination (International Covenant on Civil and Political Rights, Article 2).  On this is based our unshakeable view that human rights apply equally to every human being, regardless of sexual orientation or gender identity.  This is the essence of our democratic values.  

We reject and condemn acts of violence and discrimination in all regions of the world committed against individuals based on their sexual orientation and gender identity.  Any discrimination on those grounds is incompatible with the provisions of the relevant legal texts, including within the United Nations, the Council of Europe, and the European Union.  We welcome positive developments at the international, regional, and national levels in the fight against violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity.  We encourage further steps in every country to ensure the equality and dignity of all human beings irrespective of their sexual orientation and gender identity. 

Celebrating diversity is a sure way to promote respect for human rights.  Budapest Pride, which has the longest history of such events in Central Eastern Europe, promotes the principle of equal treatment for LGBTQ persons, an important aspect of an inclusive and respectful society. 

Az alábbi sajtóközleményt közösen adják ki az Amerikai Egyesült Államok, Argentína, Ausztrália, Ausztria, Belgium, Brazília, Chile, Ciprus, Dánia, Ecuador, az Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Izrael, Kanada, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Mexikó, Montenegró, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlovénia és Új-Zéland nagykövetségei és a British Council.

Közös sajtóközlemény a 23. Budapest Pride Fesztivál alkalmából

A 23. Budapest Pride Fesztivál alkalmából támogatásunkról biztosítjuk a magyarországi leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és queer (LMBTQ) közösségeket, valamint jogukat a békés és törvényes önkifejezésre.  Elismeréssel illetjük az LMBTQ civil szervezetek napjainkban végzett fontos jogvédő munkáját.  Az emberi jogok tiszteletben tartása — beleértve az igazságosságot, egyenlőséget, diszkriminációmentességet, szólásszabadságot, valamint ezen jogok háborítatlan gyakorlását —,  valamint a jogállamiság azok az alapok, amelyekre a demokratikus államok épülnek 

A nemzetközi emberi jogok ténylegesen azon a premisszán alapulnak, hogy megkülönböztetés nélkül mindenkit ugyanazok az emberi- és szabadságjogok illetnek meg. (Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, 2. cikkely).  Ezen alapul rendíthetetlen meggyőződésünk is, hogy az emberi jogok egyformán vonatkoznak valamennyi emberre, függetlenül az illető szexuális irányultságától vagy nemi identitásától.  Ez demokratikus értékeink lényege.  

Elutasítjuk és elítéljük a szexuális irányultságuk és nemi identitásuk miatt célba vett egyének elleni erőszakos és megkülönböztető cselekményeket a világ bármely táján.  Az ilyen alapokon történő bármilyen megkülönböztetés összeegyeztethetetlen az ENSZ, az Európa Tanács és az Európai Unió vonatkozó jogi szövegeinek kitételeivel.  Üdvözöljük a nemzetközi, regionális és nemzeti szinteken végbement pozitív fejleményeket a szexuális irányultság és nemi identitás miatti erőszak és megkülönböztetés elleni harcban.   Minden országot arra biztatunk, hogy tegyen további lépéseket valamennyi ember egyenlősége és méltósága érdekében, függetlenül az egyének szexuális irányultságától és nemi identitásától.

A sokféleség ünneplése biztos módja annak, hogy előmozdítsuk az emberi jogok tiszteletben tartását. A Budapest Pride, amely a hasonló események leghosszabb történetére tekinthet vissza Kelet-Közép-Európában, kiáll az LMBTQ emberek egyenlő bánásmódja mellett, ami a befogadó és tiszteletteljes társadalom fontos ismérve.

« Previous Item | Next Item »