Skip to main content

HR Headshot.

Welcome Message

Hilary Reilly is the Irish Ambassador to Malaysia.

I extend a traditional Irish 'Céad Míle Fáilte' (100,000 welcomes) to the website of the Embassy of Ireland in Kuala Lumpur. The Embassy represents Ireland in Malaysia and provides a range of services, details of which are given on this site.

I wish to stress Ireland's commitment to deepening relations with Malaysia in all areas of common interest. We already have strong links in the areas of education, trade, investment and tourism. There is considerable scope for economic ties to develop further in the years ahead as more Irish companies look for opportunities in this region. I am confident that the Malaysian business community will continue to see Ireland as an attractive European partner.

Irish Universities and Colleges are an increasingly popular choice for those seeking a tertiary education overseas. Our world-class, English language education system has been fundamental to the dramatic development of our economy over recent decades. A growing number of students from this region are now enjoying the benefits of education in Ireland.

I hope to see more Malaysians travelling to Ireland as business visitors and tourists and, indeed, more Irish people coming to Malaysia. Our island is a place of great scenic beauty and is home to a people renowned for their friendliness and hospitality with a unique culture in which literature, music, song and dance flourish. And, Ireland also boasts some of the world's finest golf courses. It is a thriving, modern European nation with a traditional Celtic heart.

Irish visitors to Malaysia will enjoy their time in this enchanting part of the world. The Embassy is at your service if you require any consular advice or assistance.

With my very best wishes

Hilary Reilly
Ambassador


Is é Hilary Reilly Ambasadóir na hÉireann go dtí an Mhalaeisia.

Céad Míle Fáilte chuig suíomh gréasáin Ambasáid na hÉireann in Kuala Lumpur. Déanann an Ambasáid ionadaíocht ar son na hÉireann sa Mhalaeisia agus cuireann sí ar fáil raon seirbhísí, a bhfuil sonraí ina leith ar an suíomh seo.

Is mian liom béim a chur ar thiomantas na hÉireann don chaidreamh leis an Malaeisia a neartú i ngach réimse leasa choitinn. Is ann do naisc láidre eadrainn cheana féin i réimsí an oideachais, na trádála, na hinfheistíochta agus na turasóireachta. Tá scóip nach beag ann chun forbairt bhreise a dhéanamh ar na naisc gheilleagracha sna blianta atá romhainn, de réir mar a bheidh deiseanna á lorg ag níos mó cuideachtaí Éireannacha sa réigiún seo. Tá muinín agam go mbeidh pobal gnó na Malaeisia fós den tuairim, sna blianta atá romhainn, gur comhpháirtí tarraingteach Eorpach í Éire.

Tá éileamh níos mó agus níos mó ar Ollscoileanna agus Coláistí na hÉireann ina measc siúd atá ag lorg oideachas treasach thar lear. Bhí ár gcóras oideachais, córas den scoth a reáchtáiltear trí mheán an Bhéarla, ina ghné bhunúsach i dtaobh an bhorrtha mhóir a bhí faoinár ngeilleagar ar feadh tamall maith de bhlianta. Tá méadú ag teacht ar líon na mac léinn ón réigiún seo atá ag baint tairbhe as córas oideachais na hÉireann.

Tá súil agam go bhfeicfidh mé tuilleadh de mhuintir na Malaeisia ag taisteal i gcáil cuairteoirí gnó agus turasóirí, agus, go deimhin, níos mó de mhuintir na hÉireann ag teacht go dtí an Mhalaeisia. Is áit álainn í ár n-oileán, áit ina bhfuil cónaí ar dhaoine a bhfuil cáil orthu as a gcairdiúlacht agus a bhflaithiúlacht, áit a bhfuil cultúr uathúil aici ina bhfuil an litríocht, an ceol, an amhránaíocht agus an damhsa faoi bhláth. Ní hé sin amháin, ach is in Éirinn atá cuid de na machairí gailf is fearr ar domhan. Is náisiún rathúil, nua-aimseartha Eorpach í, agus tá croí traidisiúnta Ceilteach aici.

Bainfidh cuairteoirí ar Éirinn ón Malaeisia sult as a gcuid ama sa chuid aoibhinn seo den domhan. Tá an Ambasáid anseo chun freastal ort má theastaíonn aon chomhairle nó aon chúnamh consalachta uait.

Le gach dea-ghuí,

Hilary Reilly
Ambasadóir

 

Ambassador's Biography

Hilary Reilly became Ireland’s 7th resident Ambassador to Malaysia after presenting credentials to
his Majesty, the Yang di-Pertuan Agong, in October 2019.

Ambassador Reilly joined the Irish diplomatic service in 1999. Over the course of her career, she has
served as Political Counsellor at the Embassy of Ireland in Washington DC, as Deputy Head of
Mission at Ireland’s Embassy in Canada and as Vice Consul at the Irish Consulate General in Chicago.
She has also served at the Embassy of Ireland in Berlin and at Ireland’s Permanent Representation to
the EU in Brussels.

Her assignments at Headquarters in Dublin have included the Anglo-Irish Division, working on North-
South co-operation on the island of Ireland, the EU Division, and the Asia-Pacific Unit, where she
worked on two previous occasions.

Ambassador Reilly graduated from the National University of Ireland Galway ( NUIG) with a B.A.
(Hons.) in Irish and Sociological & Political Studies and a M.A. in Community Development. She is in
Kuala Lumpur with her husband and two young sons.