Skip to main content

Ambassador McBean

AMB McBean WEB USE

Welcome Message

Ambassador Keith McBean became the 6th Ambassador of Ireland to the Kingdom of Norway on 19 September 2019 when he presented his credentials to HM King Harald V of Norway. 

On 19 September, 2019 I had the great privilege of presenting my Letters of Credentials, signed by the President of Ireland, to His Majesty King Harald V, thereby becoming the 6th Irish Ambassador to Norway.

Like my predecessors, I am committed to enhancing the ties between Norway and Ireland. This connection is built on long standing historical links and shared values in areas such as peacekeeping, human rights and a commitment to assisting those most in need. 

Our economic relationship is flourishing, with trade, investment, and tourism reaching new levels. Trade between the two countries was recently valued at €3.8bn, while in 2018 over 73,000 Norwegians visited Ireland. The team at the Embassy will continue to work with Enterprise Ireland, Tourism Ireland, Bord Bia and IDA to further develop opportunities for Irish and Norwegian companies.

Since taking up my post, I have had the privilege of meeting some of the Irish community and business groups. I look forward to meeting more over the coming weeks and months and discussing how we can work together to mutually support each other. By doing so, I am confident that we will see an even stronger Ireland-Norway relationship in the coming years.

We have a new twitter account to keep you abreast of news and developments so please follow us @IrlEmbOslo. Otherwise, the Embassy's doors are always open to visitors. Fáilte isteach!

Ar an 19 Meán Fómhair 2019 bhí sé de phribhléid mhór agam mo chuid Litreacha Dintiúir, a bhí sínithe ag Uachtarán na hÉireann, a chur faoi bhráid a Shoilse an Rí Harald V, rud a d'fhág gur tháinig mé chun a bheith i mo 6ú hAmbasadóir de chuid na hÉireann go dtí an Iorua.

Díreach mar a bhíodar siúd a tháinig romham, táim meáite ar fheabhas a chur ar an gceangal idir an Iorua agus Éire. Tá an ceangal sin tógtha ar na naisc staire agus na luachanna comhroinnte atá againn le fada an lá i réimsí cosúil leis an obair shíochánaíochta, cearta an duine agus tiomantas chun cabhrú leis na daoine is mó atá i ngátar.

Tá borradh ar an gcaidreamh geilleagrach eadrainn, agus tá leibhéil úra á mbaint amach againn i dtaobh trádála, infheistíochta agus turasóireachta. Le déanaí, cuireadh luach €3.8bn ar an trádáil idir an dá thír seo, agus thug breis is 73,000 de mhuintir na hIorua cuairt ar Éirinn I 2018. Beidh foireann na hAmbasáide ag leanúint ar aghaidh lena gcuid oibre le Fiontraíocht Éireann, Turasóireacht Éireann, an Bord Bia agus GFT Éireann d'fhonn tuilleadh forbartha a dhéanamh ar dheiseanna i gcomhair cuideachtaí Éireannacha agus chuideachtaí na hIorua.

Ó ghlac mise mo phost, bhí sé de phribhléid agam bualadh le roinnt de ghrúpaí an phobail Éireannaigh agus grúpaí ghnó. Táim ag súil le bualadh le tuilleadh acu sna seachtainí agus na míonna atá romhainn amach, agus plé a dhéanamh ar conas is féidir linn a bheith ag obair le chéile chun tacaíocht a thabhairt dá chéile. Ar an dóigh sin, tá mé cinnte go mbeidh caidreamh níos láidre fós ag teacht chun cinn idir Éire agus an Iorua sna blianta amach romhainn.

Tá cuntas Twitter nua againn chun tú a choinneáil ar an eolas faoin scéala is déanaí anseo, mar sin lean muid le do thoil ar @IrlEmbOslo. Más fearr leat bualadh isteach chugainn, tá doirse na hAmbasáide ar oscailt do chuairteoirí i gcónaí.

Fáilte isteach!

Keith McBean
Ambasadóir

Biography

Keith became the 6th Ambassador of Ireland to the Kingdom of Norway on 19 September 2019 when he presented his credentials to HM King Harald V of Norway.

Keith joined the Department of Foreign Affairs and Trade in 1981. He has served at the Irish Embassies in Stockholm, New Delhi and Brussels and the Permanent Representation to the EU, before being appointed Ambassador to the EU Political and Security Committee in Brussels and later Ambassador to the Council of Europe in Strasbourg. He has also held various positions in Political Division, Development Cooperation Division, Corporate Services Division and Trade Division at the Department’s HQ in Dublin.

Prior to joining the Department of Foreign Affairs and Trade, he studied History and Political Science at Trinity College Dublin (TCD) and for professional law examinations.

Keith became the 6th Ambassador of Ireland to the Kingdom of Norway on 19 September 2019 when he presented his credentials to HM King Harald V of Norway.

Keith joined the Department of Foreign Affairs and Trade in 1981. He has served at the Irish Embassies in Stockholm, New Delhi and Brussels and the Permanent Representation to the EU, before being appointed Ambassador to the EU Political and Security Committee in Brussels and later Ambassador to the Council of Europe in Strasbourg. He has also held various positions in Political Division, Development Cooperation Division, Corporate Services Division and Trade Division at the Department’s HQ in Dublin.

Prior to joining the Department of Foreign Affairs and Trade, he studied History and Political Science at Trinity College Dublin (TCD) and for professional law examinations.