Skip to main content

Ambassador Maguire

Ambassador Sile Maguire

Welcome Message

On behalf of the team at the Embassy of Ireland in Madrid, welcome to our website.

It is a great honour for me to represent Ireland as Ambassador. I had the privilege to be the Consul at the Embassy from 1994 to 1997.  I am delighted to return and it is clear to me that Ireland’s relations with Spain are flourishing. I look forward to contributing to this vibrant and positive relationship both bilaterally and also as committed members of the European Union.

The empathy that Irish and Spanish people feel towards each other has deep roots.  From the earliest migrations from Spain’s northern coast to Ireland, contacts have continued.  The arrival in Spain during the seventeenth and eighteenth centuries of many Irish people marked a particularly significant point in our relations.  In Spain, these refugees received not alone sanctuary but also opportunities denied to them at home with many playing prominent roles in Spanish society, including in senior political and military positions.

Today, Spain continues to be home for many Irish people, and Ireland is also enriched by the presence of many Spaniards.  In addition to our resident communities, tourism between our two countries continues to grow strongly with Irish people making some 1.8 million visits to Spain each year, and some 400,000 Spanish people visiting Ireland. 

Supporting our Irish community, both residents and visitors, is a particular priority for our team at the Embassy.  In this work we are assisted by our network of Honorary Consuls, and we are very appreciative to them for their service to Irish citizens.

Trade and investments links between our countries also continue to grow.  The Embassy works closely with the Irish State Agencies in Madrid – Enterprise Ireland, Bord Bia (the Irish Food Board) and Tourism Ireland – as well as with key partners such as the Spanish-Irish Business Network.

Appreciation of our respective cultures is a very positive aspect of the Irish-Spanish relationship. Showcasing Creative Ireland in Spain through music, poetry, literature, art and other mediums and forging greater links between Irish and Spanish artists will continue to be a priority for our Embassy team in the period ahead.

Finally, we are very keen to keep in touch with the Irish community in Spain and with friends of Ireland.  If you would like to be added to our Embassy mailing list for news of events, please contact us.

Síle Maguire

Ambassador of Ireland


Thar ceann fhoireann Ambasáid na hÉireann i Maidrid, fáilte chuig an suíomh gréasáin seo.

Is mór an onóir dom é a bheith i m'ionadaí ar son na hÉireann i ról an Ambasadóra. Bhí sé de phribhléid agam a bheith i mo Chonsal ag an Ambasáid idir 1994 agus 1997.  Tá áthas orm a bheith ar ais anseo agus is léir dom go bhfuil caidreamh na hÉireann leis an Spáinn faoi bhláth. Táim ag tnúth le cuidiú leis an gcaidreamh bríomhar dearfach sin, idir an dá thír astu féin agus mar bhaill thiomanta den Aontas Eorpach.

Is fada siar a theanna an bhá atá ag muintir na hÉireann agus muintir na Spáinne le chéile.  Ó aimsir na gcéad bhabhtaí imirce ó chósta thuaidh na Spáinne chun na hÉireann, bhí teagmháil sheasta eadrainn.  Tháinig a lán Éireannach chun na Spáinne le linn an seachtú haois déag agus an ochtú haois déag, rud a chuir go mór leis an gcaidreamh eadrainn.  Ní hé amháin go bhfuair na dídeanaithe sin tearmann sa Spáinn ach bhí deiseanna le tapú acu a diúltaíodh dóibh sa bhaile, agus bhí ról suntasach ag a lán acu i sochaí na Spáinne, agus cuid acu ag fónamh i bpoist shinsearach pholaitiúla agus mhíleata.

Sa lá atá inniu ann, tá cónaí ar a lán de mhuintir na hÉireann sa Spáinn go fóill, agus is ea is saibhre atá Éire féin toisc a lán de mhuintir na Spáinne a bheith ansin.  Chomh maith lenár bpobail chónaitheacha, tá borradh mór fós faoin turasóireacht idir an dá thír: tugann Éireannaigh suas is anuas le 1.8 milliún cuairt ar an Spáinn gach bliain, agus tugann thart ar 400,000 Spáinneach cuairt ar Éirinn. 

Tosaíocht ar leith atá ag foireann na hAmbasáide seo is ea tacú lenár bpobal Éireannach, idir chónaitheoirí agus chuairteoirí.  Faighimid cúnamh ina thaobh sin ó líonra na gConsal Oinigh, agus táimid an-bhuíoch díobh as an gcion a dhéanann siad ar mhaithe le saoránaigh Éireannacha.

Tá borradh fós faoi na naisc thrádála agus infheistíochta idir an dá thír freisin.  Bíonn an Ambasáid ag obair i ndlúthpháirt le Gníomhaireachtaí Stáit na hÉireann i Maidrid – Fiontraíocht Éireann, an Bord Bia agus Turasóireacht Éireann – chomh maith le comhpháirtithe tábhachtacha cosúil le Líonra Gnó na Spáinne-na hÉireann.

Is gné an-dearfach den chaidreamh idir an Spáinn agus Éire é an meas atá againn ar chultúr a chéile. Beidh sé fós ina thosaíocht ag foireann na hAmbasáide sa tréimhse atá romhainn amach aird a dhíriú ar chruthaitheacht na hÉireann sa Spáinn trí mheán an cheoil, na filíochta, na litríochta, na healaíne agus eile, agus trí naisc a threisiú idir ealaíontóirí na hÉireann agus ealaíontóirí na Spáinne.

Mar fhocal scoir, tá an-fhonn orainn a bheith i dteagmháil leis an bpobal Éireannach sa Spáinn agus le cairde na hÉireann sa Spáinn.  Más mian leat d'ainm a chlárú le liosta seoltaí na hAmbasáide ionas go gcuirfí nuacht chugat faoi imeachtaí agus ócáidí, déan teagmháil linn le do thoil.

 

Síle Maguire

Ambasadóir na hÉireann


En nombre del equipo de la Embajada de Irlanda en Madrid, bienvenidos a nuestra página web.

Es un gran honor para mí representar a mi país en calidad de Embajadora de Irlanda.  Tuve el privilegio de ocupar el cargo de Cónsul en esta Embajada entre 1994 y 1997.  Estoy encantada de encontrarme de nuevo en España y poder constatar que nuestras relaciones florecen.  Estoy deseando contribuir a esta relación tan vibrante y positiva, tanto a nivel bilateral como en calidad de socio de la Unión Europea.

La empatía que existe entre los irlandeses y los españoles tiene profundas raíces.  Desde las tempranas migraciones hacia Irlanda provenientes de la costa norte de España, los contactos han proliferado.  La llegada de gran número de irlandeses a España en los siglos XVII y XVIII fue un importante hito en nuestras relaciones.  En España estos refugiados no solo recibieron cobijo, sino también las oportunidades que les fueron negadas en su patria, llegando a jugar un importante papel en la sociedad española, incluso ocupando cargos políticos y militares de alto rango.

Actualmente, España sigue siendo el hogar de muchos irlandeses, e Irlanda también se enriquece con la presencia de muchos españoles.  Aparte de nuestras comunidades residentes, sigue habiendo un fuerte crecimiento del turismo entre nuestros dos países, con aproximadamente 1,8 millones de visitas a España cada año, y unos 400.000 ciudadanos españoles visitando Irlanda.

Apoyar a nuestra comunidad irlandesa, tanto residente como visitante, es una importante prioridad para el equipo de la Embajada.  En esta labor contamos con la inestimable ayuda de nuestros Consulados Honorarios, a quienes estamos endeudados por el servicio que ofrecen a los ciudadanos irlandeses.

También crecen las relaciones comerciales e inversiones entre nuestros dos países.  La Embajada trabaja estrechamente con las Agencias Estatales de Irlanda en Madrid – la Oficina Comercial, Alimentos de Irlanda y Turismo de Irlanda – y con otros asociados clave como la Asociación Empresarial Hispano Irlandesa.

El aprecio que sentimos por nuestras respectivas culturas es un aspecto muy positivo de las relaciones hispano-irlandesas, y el equipo de la Embajada seguirá estimulando el reconocimiento en España de la Irlanda creativa a través de su música, poesía, literatura, arte y otros medios, así como fortaleciendo los vínculos entre los artistas de ambos países.

Finalmente, estamos deseosos de mantenernos en contacto con la comunidad irlandesa en España y con los amigos de Irlanda.  Si desean recibir información acerca de eventos relacionados con Irlanda, no duden en ponerse en contacto con nosotros para añadirles a nuestro mailing.

Saludos muy cordiales.

Síle Maguire

Embajadora de Irlanda

Related Links

Curriculum Vitae

Síle Maguire was born in Dublin, 1968 and studied History and Politics at University College Dublin.  She began her career at the Department of Health before joining the Department of Foreign Affairs in 1992.

1992-1993 Third Secretary, Protocol Division and Anglo Irish Division
1994-1997 Consul, Embassy of Ireland, Madrid
September 1997 Third Secretary, Anglo Irish Division
1999 Assistant Chief of Protocol
2000-2004 First Secretary, Embassy of Ireland, Mexico City
2004-2007 Deputy Director, Irish Abroad Unit
2007-2008 Director, Europe Division, MFA
2008-2012 Ambassador of Ireland to the Federal Democratic
Republic of Ethiopia, Permanent Observer of Ireland to
the African Union and, from 2011, Ambassador to South
Sudan (based in Addis Ababa)
2012-2014 Latin American and Caribbean Director
2014-2017 Chief of Protocol
September 2017 Ambassador of Ireland to the Kingdom of Spain