Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Clár Tacaíochta Eisimirceach

Tugann An Clár Tacaíochta Eisimirceach (ESP) tacaíocht do phobail Éireannach thar lear trí mhaoiniú a thabhairt d’eagraíochtaí agus do thionscadail neamhbhrabúis.

Ligeann sin dúinn naisc níos straitéisí a fhorbairt leis na hÉireannaigh ar fud an domhain agus tacú le seirbhísí leasa tosaigh a chuidíonn leis na daoine is mó atá i mbaol inár bpobail thar lear.

Tacaíonn An Clár Tacaíochta Eisimiriceach le tionscadail cultúir, pobail agus oidhreachta a chothaíonn pobal agus céannacht bríomhar Éireannach.

Go háirithe, tacaíonn an clár le heagraíochtaí a sheachadann seirbhísí comhairleach tosaigh agus cúram pobail d'eisimiricigh Éireannach, lena n-áirítear na daoine is mó atá i mbaol agus is mó atá ar an imeall inár bpobail thar lear, mar seandaoine agus Eisimiricigh Éireannach atá tagtha le gairid.

Le blianta beaga anuas, mhaoinigh an clár tionscadail chaipitil a chinnteoidh todhchaí fadtéarmach na bpobal Éireannach.

Níl an leagan Gaeilge ar fáil go fóill, más maith leat an leagan Béarla a léamh féach thíos.

Emigrant Support Programme

The Irish Government Emigrant Support Programme is focused on supporting cultural, community and heritage projects that foster a vibrant sense of Irish community and identity.

In particular the programme supports organisations that deliver frontline advisory services and community care to Irish emigrants, particularly to the more vulnerable and marginalised members of our community abroad.

In recent years the programme has also funded capital projects that ensure the long-term future of Irish communities.

Emigrant Support Programme

Full details on the objectives, criteria and reporting requirements associated with the programme are available at the following Overview of the Emigrant Support Programme.

Applicants are also encouraged to consult our Frequently Asked Questions.

Tá suim ar leith againn tacú le tionscadail sna réimsí seo:

  • Seirbhísí tosaigh comhairle, comhairleoireachta agus tacaíochta
  • Eisimiricigh Éireannach atá ag dul in aois nó atá gan dídean
  • Muintir na hÉireann a bhfuil tinneas fisiciúil nó meabhrach ag dul dóibh nó a bhfuil fadhbanna mí-úsáide substainte acu nó VEID/SEIF
  • Pobal Lucht Siúil na hÉireann
  • Rochtain ar oiliúint, ar fhostaíocht nó ar thithíocht d’eisimiricigh na hÉireann
  • Gníomhaíochtaí oidhreachta agus pobail a chuireann céannacht na hÉireann chun cinn agus a choimeádann pobail Éireannach bríomhar thar lear
  • Tionscadail taighde a chuireann le heolas reatha ar phobail eisimirceach na hÉireann
  • Naisc níos fearr a chothú idir Éirinn agus na hÉireannaigh ar fud an domhain

Iarratas a dhéanamh ar líne

Ba chóir duit iarratas a dhéanamh ar Chlár Tacaíochta na nEisimirceach leis an bhfoirm iarratais ar líne agus sin amháin. Ní ghlacfar le haon iarratas ar chóip chrua.

Cáipéisí Úsáideacha

Cuideoidh na cáipéisí seo leat sa phróiseas iarratais:

Treoir Úsáideora do Chlár Tacaíochta na nEisimirceach

Forléargas ar Chlár Tacaíochta na nEisimireach

Beidh ar eagraíochtaí a fhaigheann deontais faoin gClár Tacaíochta d’Eisimircigh (ESP) na nithe seo a leanas a chur faoi bhráid, maidir le gach tionscadal

  • Tuarascáil Tráchtaireachta ar an Dul Chun Cinn
  • Tuarascáil Airgeadais

Agus ceann amháin de (i) nó (ii)

(i)     Nuair a bhíonn an deontas ESP níos lú ná €100,000, cóip de chuntais na heagraíochta in éineacht le ráiteas ó chuntasóir neamhspleách (atá ag cleachtadh).

(ii)   Nuair a bhíonn an deontas ESP níos mó ná €100,000, cóip de na ráitis airgeadais iniúchta is déanaí de chuid na heagraíochta.