Skip to main content

Cookies on the DFA website

We use cookies to give the best experience on our site while also complying with Data Protection requirements. Continue without changing your settings, and you'll receive cookies, or change your cookie settings at any time.

Consul General Therese Healy

Therese Healy commenced as Ireland's Consul General in Shanghai in September 2015.

Message from Consul Therese Healy

Welcome to the new website of the Consulate General of Ireland Shanghai.

The Consulate General promotes Ireland's interests in Shanghai and the four surrounding Provinces - Jiangsu, Jiangxi, Zhejiang and Anhui.

Irish citizens resident in the region are encouraged to register with us through this portal on the website of the Department of Foreign Affairs and Trade.

Ireland has a very dynamic relationship with provinces in East China across business, education and cultural areas.  The Consulate works closely with our state agencies, with business and higher education institutes in promoting these links.

Newly arrived Irish residents will receive a warm welcome from the Consulate and from active GAA (Irish sports) clubs in Shanghai and Suzhou, Le Chéile ( Irish community), Shanghai Ireland Association and Irish Chamber of Commerce groups in Shanghai.

This site provides information on the services provided by the Consulate, such as applying for Irish passports and visas. It also gives information on the deepening links between Ireland and China more broadly, across political, economic and cultural spheres. I hope that you will find it useful and informative.

Therese Healy
Consul General of Ireland
October 2015


Teachtaireacht ón gConsal Therese Healy

Fáilte chuig suíomh gréasáin nua Ard-Chonsalacht na hÉireann i Shang-hai.

Cuireann an Ard-Chonsalacht chun cinn leasanna na hÉireann i Shang-hai agus sna ceithre Chúige chomharsanachta – Jiangsu, Jiangxi, Zhejiang agus Anhui.

Spreagtar saoránaigh Éireannacha a bhfuil cónaí orthu sa réigiún chun clárú linn tríd an tairseach seo ar shuíomh gréasáin na Roinne Gnóthaí Eachtracha agus Trádála.

Tá caidreamh an-dinimiciúil ag Éirinn le cúigí in Oirthear na Síne ar fud réimsí an gnó, an oideachais agus an chultúir. Oibríonn an Chonsalacht i ndlúthpháirt lenár ngníomhaireachtaí stáit, leis an lucht gnó agus le hinstitiúidí ardoideachais chun na naisc sin a chur chun cinn.

Cuirfidh an Chonsalacht fáilte ó chroí roimh Éireannaigh a thiocfaidh chun na Síne, agus cuirfear fáilte mhór rompu freisin i gcumainn CLG ghníomhacha i Shang-hai agus Suzhou, agus sna heagraíochtaí Le Chéile (grúpa pobail Éireannach), Cumann Shang-hai Éireann agus Comhlachas Tráchtála na hÉireann i Shang-hai.

Tá faisnéis sa suíomh seo ar na seirbhísí a chuireann an Chonsalacht ar fáil, ar nós conas iarratas a dhéanamh ar phasanna agus víosaí Éireannacha. Tá faisnéis ann freisin ar na naisc atá ag treisiú idir Éire agus an tSín ar bhonn níos leithne, ar fud réimsí na polaitíochta, an gheilleagair agus an chultúir. Tá súil agam go mbainfidh tú tairbhe as an eolas atá anseo.

Therese Healy
Ard-Chonsal na hÉireann
Deireadh Fómhair 2015