DFA Logo

This content from the
Department of Foreign Affairs
has now moved to Ireland.ie/hanoi. If you are not redirected in five seconds, click here.

Skip to main content

Please be advised that the Embassy of Ireland, Vietnam website has moved and this page is no longer being updated. The Embassy website is now available at Ireland.ie/hanoi.

Ambassador Ní Fhallúin

Ambassador of Ireland to Vietnam, Deirdre Ní Fhallúin

Deirdre Ní Fhallúin is Ambassador of Ireland to Vietnam based in Hanoi, and is Ambassador-designate on a non-resident basis to Cambodia and Lao PDR. Prior to taking up her post in August 2023, she was Consular Director at the Department of Foreign Affairs in Dublin. She has previously served as Ireland’s Ambassador to Cyprus, as Joint Head of the British-Irish Council Secretariat in Edinburgh, and as Deputy Ambassador of Ireland to China. She also completed postings to the Consulate General of Ireland in Boston, and to the Permanent Representation of Ireland to the European Union in Brussels. At DFA Headquarters, she has had roles in Political Division, EU Division and Anglo-Irish Division.

Welcome Message from the Ambassador

Dear friends,

Welcome to the website of the Irish Embassy in Hanoi. At this Embassy we have responsibility for managing and promoting Ireland’s relations with Vietnam, and with Cambodia and Lao PDR on a non-resident basis.

In 2023, the Department of Foreign Affairs has approved a new five-year Mission Strategy for the Embassy to guide our work from 2023-2027. Our vision in this strategy is to deepen Ireland’s engagement and profile in Vietnam, Cambodia and Lao PDR, facilitating inclusive development, improved trade and political relations, and support for our people.

Ireland, through Irish Aid, has been proud to provide development assistance in this region for almost twenty years, and funding over the coming five years is projected to be €47 million. We are pleased to work in partnership with host Governments, international agencies and local NGOs in delivering our development programme. Our primary focus in the coming years will continue to be on supporting vulnerable and marginalised communities, including ethnic minority communities. We will also continue to help to tackle the legacy of conflict across the region, through mine clearance, education and victim support.

Two further key priorities for us are building capacity in the agriculture and food sectors in Vietnam, through a new agri-food programme implemented by Sustainable Food Systems Ireland; and deepening partnerships in higher education. We are proud to offer scholarships to a small number of talented third-level students from Vietnam, Cambodia and Lao PDR each year.

Trade is an important focus for the Embassy and we will seek to take advantage of the opportunities arising from the EU-Vietnam Free Trade Agreement in the time ahead. The Embassy works closely with Irish State Agencies – Enterprise Ireland and An Bord Bia (the Food Board) – to promote our goods and services.

Despite the challenges of the Covid-19 pandemic, Vietnam, Cambodia and Lao PDR all play host to vibrant Irish communities. In particular, there are active GAA clubs in both Hanoi and Ho Chi Minh City in Vietnam, while in Cambodia, the Cáirde Khmer club has a presence in Phnom Penh and Siem Reap. Cooperation with Irish community groups, alumni of Irish universities and other affinity diaspora groups in promoting people-to-people and cultural links is at the heart of our work at the Embassy. We also provide high quality consular assistance and support to Irish citizens residing in or visiting the region. For those who are considering visiting or studying in Ireland, you can find information on how to apply for a visa on this website.

I am proud to lead a dedicated and committed team at the Embassy of Ireland in Hanoi. To keep in touch and learn more about our work and activities, please follow us on Facebook and Twitter.

Le gach dea ghuí / Best wishes

Deirdre Ní Fhallúin

 

Tiếng Việt

Deirdre Ní Fhallúin là Đại sứ Ireland tại Việt Nam, kiêm nhiệm Campuchia và Lào. Trước khi đảm nhận chức vụ này vào tháng 8/2023, bà là Giám đốc Cơ quan Lãnh sự của Bộ Ngoại giao Ireland tại thủ đô Dublin. Trước đó, bà từng giữ chức vụ Đại sứ Ireland tại Cộng hòa Síp, Trưởng Ban Thư ký Hội đồng Anh-Ireland tại thành phố Edinburgh và Phó Đại sứ Ireland tại Trung Quốc. Bà cũng từng làm việc tại Tổng lãnh sự quán Ireland tại Thành phố Boston và Đại diện thường trực của Ireland tại Liên minh Châu Âu tại thủ đô Brussels. Tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, bà đã đảm nhiệm các vai trò trong Ban Chính trị, Ban EU và Ban Anh-Ireland.

Thông điệp chào mừng của Đại sứ

Các bạn thân mến,

Chào mừng bạn đến với website của Đại sứ quán Ireland tại Hà Nội. Đại sứ quán có trách nhiệm quản lý và thúc đẩy mối quan hệ của Ireland với Việt Nam cũng như với Campuchia và CHDCND Lào.

Năm 2023, Bộ Ngoại giao Ireland đã phê duyệt Chiến lược của Đại sứ quán trong giai đoạn 5 năm 2023-2017. Tầm nhìn của chúng tôi trong chiến lược này là tăng cường sự tham gia và hình ảnh của Ireland tại Việt Nam, Campuchia và Lào, hỗ trợ phát triển toàn diện,  thúc đẩy quan hệ thương mại và chính trị cũng như hỗ trợ công dân của chúng tôi.

Thông qua Chương trình Hợp tác tác phát triển Irish Aid, Ireland tự hào đã viện trợ phát triển cho khu vực trong gần 20 năm, và nguồn tài trợ trong 5 năm tới dự kiến là 47 triệu Euro. Chúng tôi rất vui được hợp tác với Chính phủ sở tại, các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ địa phương trong việc thực hiện chương trình phát triển này. Trọng tâm chính của chúng tôi trong những năm tới sẽ tiếp tục là hỗ trợ các nhóm yếu thế và bị thiệt thòi, bao gồm cả người dân tộc thiểu số. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ giải quyết hậu quả của chiến tranh trong khu vực, thông qua dự án rà phá bom mìn, giáo dục nhận thức hậu quả bom mìn và hỗ trợ người khuyết tật.

Hai ưu tiên quan trọng nữa của chúng tôi là hỗ trợ xây dựng năng lực trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm, thông qua chương trình nông sản-thực phẩm do - Sustainable Food Systems Ireland (Cơ quan quản lý hệ thống lương thực bền vững Ireland) thực hiện; và tăng cường quan hệ đối tác trong giáo dục đại học. Chúng tôi tự hào trao học bổng thạc sỹ cho các sinh viên tài năng của Việt Nam, Lào và Campuchia mỗi năm.

Thương mại là trọng tâm ưu tiên của Đại sứ quán và chúng tôi sẽ tận dụng các cơ hội có được từ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU trong thời gian tới. Đại sứ quán hợp tác chặt chẽ với các Cơ quan Nhà nước của Ireland – Enterprise Ireland (Cơ quan Hỗ trợ doanh nghiệp) và An Bord Bia (Ủy ban Thực phẩm) – để quảng bá hàng hóa và dịch vụ của chúng tôi.

Mặc dù có những thách thức của đại dịch Covid-19, Việt Nam, Campuchia và Lào vẫn là điểm đến của cộng đồng Ireland. Đặc biệt, tại Việt Nam, các câu lạc bộ GAA (Bóng đá Gaelic) đang hoạt động tích cực tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, trong khi tại Campuchia, câu lạc bộ Cáirde Khmer đã có mặt tại Phnom Penh và Siem Reap. Hợp tác với các nhóm cộng đồng người Ireland, cựu sinh viên các trường đại học Ireland và các nhóm cộng đồng hải ngoại khác trong việc thúc đẩy giao lưu nhân dân và kết nối văn hóa là trọng tâm công việc của chúng tôi tại Đại sứ quán. Trong hoạt động lãnh sự, chúng tôi hỗ trợ công dân Ireland sinh sống, làm việc hoặc đến thăm các nước trong khu vực này. Nếu bạn đang cân nhắc việc đi du lịch hoặc học tập tại Ireland, bạn có thể tìm thấy thông tin về cách nộp đơn xin visa trên trang web này.

Tôi tự hào được làm việc với một đội ngũ cán bộ tận tâm của Đại sứ quán Ireland tại Hà Nội. Để cập nhật và hiểu thêm về các hoạt động của Đại sứ quán, các bạn có thể theo dõi chúng tôi trên Facebook và Twitter.

Xin gửi đến các bạn những lời chúc tốt đẹp nhất,

Deirdre Ní Fhallúin