Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Toiliú i gcás leanaí

Cad iad na ceanglais maidir le toiliú tuismitheoirí nó caomhnóirí i gcás iarratais le haghaidh leanaí atá faoi bhun 18 mbliana d’aois?

Déileáiltear le toiliú tuismitheora i gcás leanaí i gCuid 7 den fhoirm iarratais

Is gá toiliú gach caomhnóra a fháil le haghaidh leanaí atá faoi bhun 18 mbliana d’aois, mura bhfuil an leanbh pósta. Ní ceart Caomhnóireacht a mheascadh le coimeád arb é atá ann cúram a thabhairt don leanbh ó lá go lá.

  • Comhchaomhnóirí is ea tuismitheoirí pósta linbh agus tá cearta comhionanna acu i ndáil leis an leanbh;
  • Ní comhchaomhnóirí linbh iad tuismitheoirí nach bhfuil pósta, níl ach an mháthair ina caomhnóir uathoibríoch de chuid an linbh. Trí ainm an athar a thaifeadadh i gClár na mBreitheanna, ní thugtar aon chearta caomhnóireachta dó i leith a linbh.

Leagtar síos cearta tuismitheoirí chun caomhnóireachta in Alt 6 den Acht um Chaomhnóireacht Naíon, 1964.

Tuismitheoirí atá pósta nó a bhí pósta

Féadfaidh an bheirt tuismitheoir an chuid iomchuí de Chuid 7 a chomhlánú agus a shíniú i láthair finné oiriúnach. 

Má tá tuismitheoir amháin ann nach toil leis nó léi, nó nach bhfuil ar fáil chun, a thoiliú nó a toiliú a thabhairt go n-eiseofar pas a linbh, beidh gá le hordú cúirte lena ndéanfar toiliú an tuismitheora sin a ligean thar ceal chun dul ar aghaidh le hiarratas an linbh. Ba cheart don Ordú Cúirte sin a ordú d’Oifig na bPasanna toiliú an tuismitheora nach toil leis nó léi an pas a eisiúint nó nach bhfuil ar fáil a ligean thar ceal agus a cheadú d’Oifig na bPasanna pas a eisiúint chuig do leanbh.

Chun tuilleadh eolais a fháil:

Má tá tú i do chónaí i mBaile Átha Cliath: déan teagmháil leis an Rannán Dlí Teaghlaigh de chuid na Cúirte Dúiche.

Má tá tú i do chónaí lasmuigh de Bhaile Átha Cliath: déan teagmháil leis an gCúirt Dúiche Áitiúil.

Tuismitheoirí a bhí pósta ach tá tuismitheoir amháin éagtha

Féadfaidh an tuismitheoir a mhaireann an chuid iomchuí de Chuid 7 a chomhlánú agus a shíniú i láthair finné oiriúnach.

Ba cheart deimhniú báis bunaidh an tuismitheora éagtha mar aon le foirm na Mionnscríbhinne Caomhnóra Aonair (AFF1) a chur isteach. Ba cheart an mhionnscríbhinn sin a chomhlánú i láthair aturnae/coimisinéir mionn á dhaingniú gur caomhnóir aonair dlíthiúil an linbh an tuismitheoir a mhaireann. Clóigh foirm AFF1 .

Níl ach an mháthair ainmnithe ar dheimhniú breithe an linbh

Ní mór do mháthair an linbh an chuid iomchuí de Chuid 7 a chomhlánú agus a shíniú i láthair finné oiriúnach.

Ní mór di freisin foirm mionnscríbhinne (AFF1) a chomhlánú i láthair aturnae/coimisinéir mionn, á dhaingniú gurb í an caomhnóir aonair dlíthiúil í. Clóigh foirm AFF1 .

Tuismitheoirí nach bhfuil pósta ach a bhfuil an bheirt acu ainmnithe ar dheimhniú breithe an linbh

Leanbh a rugadh in Éirinn:

Féadfaidh an bheirt tuismitheoir an chuid iomchuí de Chuid 7 a chomhlánú agus a shíniú i láthair finné oiriúnach.

Más caomhnóir aonair dlíthiúil an linbh í an mháthair, ní mór di foirm mionnscríbhinne (AFF1) a chomhlánú i láthair aturnae/coimisinéir mionn. Clóigh foirm AFF1.

Más rud é gur thug na cúirteanna cearta caomhnóireachta don athair, nó gur chomhlánaigh an bheirt tuismitheoir Dearbhú Reachtúil á rá go bhfuil athair an linbh tagtha chun bheith ina chomhchaomhnóir, ansin is gá toiliú an athar a fháil.

Chun tuilleadh eolais a fháil maidir le Dearbhú Reachtúil, déan teagmháil le haturnae nó coimisinéir mionn.

Leanbh a rugadh i dTuaisceart Éireann nó sa Bhreatain Mhór:

Má ainmnítear an t-athair ar an deimhniú breithe agus go ndearna an bheirt tuismitheoir an bhreith a chlárú, measfar go bhfuil freagracht tuismitheora ar an athair (nó caomhnóireacht aige) i leith an linbh, is cuma cén stádas pósta atá ag na tuismitheoirí.

Ritheadh an méid sin ina dhlí ar na dátaí seo a leanas:

  • Tuaisceart Éireann: an 15 Aibreán 2002
  • Sasana agus an Bhreatain Bheag: an 1 Nollaig 2003
  • Albain: an 4 Bealtaine 2006

Roimh an reachtaíocht sin, ba í an mháthair amháin a measadh a bheith ina caomhnóir uathoibríoch.

Leanaí a rugadh roimh an reachtaíocht

Más rud é gur rugadh an leanbh roimh na dátaí thuas agus gurb í an mháthair caomhnóir dlíthiúil aonair an linbh, ní mór di foirm mionnscríbhinne (AFF1) a chomhlánú i láthair aturnae/coimisinéir mionn. Clóigh foirm AFF1.

Leanaí a rugadh tar éis na reachtaíochta

Más rud é gur rugadh an leanbh i gceann de na tíortha sin tar éis na ndátaí thuas, ní mór don bheirt tuismitheoir an chuid iomchuí de Chuid 7 a chomhlánú agus a shíniú i láthair finné oiriúnach.

Ordú maidir le Saincheisteanna Sonracha

Má tá tuismitheoir amháin ann nach toil leis nó léi, nó nach bhfuil ar fáil chun, a thoiliú nó a toiliú a thabhairt go n-eiseofar pas a linbh, ní mór don chúirt iomchuí Ordú maidir le Saincheisteanna Sonracha lena ndéanfar toiliú an tuismitheora sin a ligean thar ceal a fháil sula mbeimid in ann dul ar aghaidh le hiarratas an linbh.

An chaoi chun iarratas a dhéanamh ar phas do linbh

Cé is finné oiriúnach ann chun críocha Roinn 7

Leanaí faoi chúram Tusla

Úsáid an rogha Leanaí faoi Chúram ar ár bhfoirm ríomhphoist déan teagmháil linn anseo.