Skip to main content

Coronavirus Notice - Situația coronavirusului – Notificare

There is an Irish Government Advisory in operation against all non-essential international travel. Travel restrictions are in place to protect public health and to mitigate the risk of new variants of COVID-19 entering Ireland. 

All passengers arriving at Irish airports and ports from abroad must have a negative result from a pre-departure PCR Covid-19 test taken up to 72 hours prior to arrival in Ireland. A limited number of exceptions for essential workers will apply. Children under the age of six will also be exempt. 

All those travelling to Ireland are required to undertake mandatory quarantine for 14 days upon arrival in Ireland. This period of quarentine can end if travellers obtain a negative result from a second PCR test taken no less than 5 days after arrival. There are very limited exceptions to this for essential workers only. 

There is more information on travelling to Ireland here

CĂLĂTORIE ÎN IRLANDA

Toți pasagerii care sosesc pe cale aeriană sau maritima din străinatate trebuie să prezinte un rezultat negativ în urma testului PCR Covid-19 făcut înaintea plecării cu 72 de ore de a sosi în Irlanda. Un numar limitat de excepții se aplică pentru lucrătorii din domeniile esențiale. Copiii sub șase ani vor fi, de asemenea, scutiți.

Persoanele care călătoresc din România, Moldova ṣi Macedonia de Nord care sosesc în Irlanda, incluzand  pe aceaia care au un test PCR efectuat înainte de plecare, trebuie să iṣi restricṭioneze deplasarea pentru 14 zile din momentul sosirii sau pană ce au un al doilea rezultat PCR negativ în urma celui de- al doilea test efectuat dupa cel puțin 5 zile de la data sosirii.

Mai multe informații despre călătore în Irlanda aici


TRAVEL TO ROMANIA

Travellers from Ireland to Romania are required to produce a negative pre-departure Covid-19 test result, from a RT-PCR test taken no more than 72 hours before arriving in Romania. There are a limited number of exceptions to this, including travellers aged under three and under. 

Travellers from Ireland to Romania are required to quarantine for 10 days on arrival in the country (with some limited exceptions).  The quarantine must take place at the person's home, at another declared location or, if needed, at a dedicated location designated by the authorities. Children aged three and under must also quarentine. 

Travellers who will remain in Romania for less than 3 days (72 hours) and present a negative test for Covid-19, conducted no more than 48 hours before entering Romania, are exempted from the obligation to quarantine.

Full details on the current regulations for entering Romania are available here (Romanian language only). 


Embassy Services

In order to provide a safe environment for our staff and our visitors, and adhering to public health advice in Romania, the Embassy is operating through a combination of remote working and a reduced presence in the Embassy.  

If you would like to contact the Embassy, you can contact us online, email bucharestvisa@dfa.ie or call us on +40 21 4088000. We will respond to you as soon as possible. 

Our public office is available by appointment only. 

Passport Services

We would encourage all those Irish citizens who require a passport to apply using the Passport Online service.

If you have an Emergency Travel Document or passport enquiry, please contact the Embassy.

Visa Services

As part of the combined efforts to tackle COVID-19 and to ensure customer safety, the Department of Justice has taken the decision to temporarily cease accepting new visa/ preclearance applications. This is effective from close of business 29th January 2021. Additionally, visa processing times have been severly impacted by Covid restrictions. 

Increasing travel restrictions and the measures introduced as part of the Irish Government’s efforts to interrupt the transmission of COVID-19 means that travel may not be possible and even if possible is not advisable unless absolutely essential. It is currently against the law for any person (regardless of nationality or passport) to travel within Ireland for non-essential purposes and people can be fined for doing so. Enforcement of this has been strongly increased over that last few days.

While it will still be possible to apply for an Irish visa/preclearance online in the normal manner, these temporary measures mean that applicants will not be able to complete their application process and we apologise for any inconvenience this might cause. Please note that any application made online will remain valid until such time as restrictions are lifted.

We intend to resume accepting applications as soon as safety concerns abate.

Certain priority/emergency cases will continue to be processed. For further information please see the website of Immigration Service Delivery.

For priority/emergency visa applications, please contact us directly so that we can guide you through the application process and advise you how to submit your documentation.

Travel Advice

The current Department of Foreign Affairs travel advice is available here.  Please also follow us on Facebook and Twitter


Serviciile ambasadei

Pentru a asigura personalului ambasadei şi vizitatorilor ei o ambianţă de lucru lipsită de pericol şi pentru a respecta recomandările privind sănătatea publică în România, Ambasada va avea un program de lucru care va îmbina lucrul la distanță cu prezența redusă a personalului în ambasadă.

Dacă doriți să intraţi în legătură cu secţia consulară a ambasadei, ne puteți contacta online, email bucharestvisa@dfa.ie o sau ne puteți apela la +40 21 4088000. Vă vom răspunde cât mai curând posibil.

Lucrul cu publicul este asigurat numai pe bază de programare.

Servicii de pașapoarte

Încurajăm toți cetăţenii irlandezi care au nevoie de pașaport să aplice utilizând serviciul Passport Online service.

Dacă aveți o solicitare pentru emiterea unui document de călătorie de urgenţă sau a unui pașaport, vă rugăm să luaţi legătura cu Ambasada.

Servicii de viză

Ca parte a eforturilor combinate  de a combate răspandirea COVID -19 ṣi de asigurare a siguranṭei clienṭilor, Departamentul de Justiṭie a luat decizia da a suspenda temporar acceptarea de noi cereri de viza / autorizaṭie prealabila. Acestă reglementare va intra în vigoare de la închiderea activitaṭii, 29 ianuarie 2021.

Creṣterea restricṭilor de călătorie ṣi măsurile introduse ca parte a eforturilor guvernului irlandez de a întrerupe transmiterea COVID- 19, înseamnă că, călatoriile nu fi pot posibile ṣi chiar este posibil nu este recomandabil decât daca este absolut necesar.

În prezent este împotriva legii ca orcie persoană (indifferent de naṭionalitate sau paṣaport) să călătoreasca în Irlanda în scopuri neesenṭiale ṣi oamenii pot fi amendaṭi pentru acest lucru. Punerea în aplicare a acestei reglementari a fost intensificată în ultimele zile.

Deṣi va fii înca posibil să solicitaṭi o viza pentru Irlanda/ autorizaṭie prealabilă în formatul on line în manieră normală, aceste măsuri temporare înseamnă că solicitanṭii nu vor putea finaliza procesul de aplicare ṣi ne cerem scuze pentru eventualele neplăceri pe care le-ar putea provoca. Vă rugăm să reṭineṭi  că orice aplicaṭie facută on line va rămâne valabilă până când restricṭiile se vor ridica.

Intenṭionăm să reluam acceptarea cererilor de îndata ce problemele de siguranṭă  se diminuează.

Anumite cazuri care sunt considerate prioritare/de urgenṭa vor continua să fie procesate. Pentru mai multe informaṭii vă rugăm să consultaṭi site-ul web al Immigration Service Delivery.

Pentru cererile de viză prioritare / de urgență, vă rugăm să ne contactați direct, astfel încât să vă putem îndruma în procesul de aplicare și să vă sfătuim cum să vă depuneți documentația

Sfaturi de călătorie

Sfaturile de călătorie prevăzute de Ministerul Afacerilor Externe sunt disponibile  aici.  Vă rugăm să urmăriti şi contul nostru de Facebook sau Twitter

'Passport Online' is for passport applications in

'Passport Online' is for passport applications in

  • Ireland,
  • Northern Ireland,
  • Great Britain,
  • the European Union,
  • the European Economic Area,
  • Switzerland.

Fastest and cheapest way to get your first Irish passport or renew your passport. Once you have your photo, it only takes about ten minutes!

Find out more information

Featured News and Events