Skip to main content

Coronavirus Notice - Situația coronavirusului – Notificare

There is an Irish Government Advisory in operation against all non-essential international travel. Travel restrictions are in place to protect public health and to mitigate the risk of new variants of COVID-19 entering Ireland. 

Guvernul irlandez recomanda evitarea călătoriilor internaționale neesențiale. Restricții de călătorie sunt implementate pentru a proteja sănătatea publică și pentru a atenua riscul ca noi variante de COVID-19 să se răspândească în Irlanda.

TRAVEL TO IRELAND

All passengers arriving at Irish airports and ports from abroad must have a negative result from a pre-departure PCR Covid-19 test taken up to 72 hours prior to arrival in Ireland. A limited number of exceptions for essential workers will apply. Children aged six and under are also exempt. 

All those travelling to Ireland are required to undertake mandatory quarantine for 14 days upon arrival in Ireland. This period of quarentine can end if travellers obtain a negative result from a second PCR test taken no less than 5 days after arrival. There are very limited exceptions to this for essential workers only. 

There is more information on travelling to Ireland here.

CĂLĂTORIE ÎN IRLANDA

Toți pasagerii care sosesc pe cale aeriană sau maritima din străinatate trebuie să prezinte un rezultat negativ în urma testului PCR Covid-19 făcut înaintea plecării cu 72 de ore de  sosirea în Irlanda. Un numar limitat de excepții se aplică pentru lucrătorii din domeniile esențiale. Copii cu vârsta de 6 ani și mai puțin vor fi, de asemenea, scutiți.

Persoanele care călătoresc  în Irlanda, trebuie sa stea in carantina pentru 14 zile odată cu sosirea in Irlanda. Această perioadă de carantină se poate încheia dacă călătorii obțin un rezultat negativ la un al doilea test PCR efectuat la nu mai puțin de 5 zile după sosire.

Există excepții dar numai pentru categoria de lucrători esențiali.

Mai multe informații despre călătoria în Irlanda aici.


TRAVEL TO ROMANIA

There are currently no quarantine or testing requirements in place for passengers arriving in Romania directly from Ireland. This is because Ireland has been removed from the "Yellow List" of high risk countries maintained by the Romanian authorities. The most up to date list is available here. The countries on this list change regularly and it is the responsibility of individual travellers to ensure that they are in compliance with the regulations laid out by the Romanian authorities.

Please note that if you are travelling from Ireland to Romania via a third country, the quarantine measure in place for the third country will apply to you on arrival in Romania.

Full details on the current regulations for entering Romania are available here (Romanian language only). 


Embassy Services

In order to provide a safe environment for our staff and our visitors, and adhering to public health advice in Romania, the Embassy is operating through a combination of remote working and a reduced presence in the Embassy.  

If you would like to contact the Embassy, you can contact us online, email bucharestvisa@dfa.ie or call us on +40 21 4088000. We will respond to you as soon as possible. 

Our public office is available by appointment only. 

Passport Services

We would encourage all those Irish citizens who require a passport to apply using the Passport Online service.

If you have an Emergency Travel Document or passport enquiry, please contact the Embassy.

Visa Services

As part of the combined efforts to tackle COVID-19 and to ensure customer safety, the Department of Justice has taken the decision to temporarily cease accepting new visa/ preclearance applications. This is effective from close of business 29th January 2021. Additionally, visa processing times have been severely impacted by Covid restrictions. There is more information here

Travel Advice

The current Department of Foreign Affairs travel advice is available here.  Please also follow us on Facebook and Twitter


Serviciile ambasadei

Pentru a asigura personalului ambasadei şi vizitatorilor ei o ambianţă de lucru lipsită de pericol şi pentru a respecta recomandările privind sănătatea publică în România, Ambasada va avea un program de lucru care va îmbina lucrul la distanță cu prezența redusă a personalului în ambasadă.

Dacă doriți să intraţi în legătură cu secţia consulară a ambasadei, ne puteți contacta online, email bucharestvisa@dfa.ie o sau ne puteți apela la +40 21 4088000. Vă vom răspunde cât mai curând posibil.

Lucrul cu publicul este asigurat numai pe bază de programare.

Servicii de pașapoarte

Încurajăm toți cetăţenii irlandezi care au nevoie de pașaport să aplice utilizând serviciul Passport Online service.

Dacă aveți o solicitare pentru emiterea unui document de călătorie de urgenţă sau a unui pașaport, vă rugăm să luaţi legătura cu Ambasada.

Servicii de viză

Ca parte a eforturilor combinate  de a combate răspandirea COVID -19 ṣi de asigurare a siguranṭei clienṭilor, Departamentul de Justiṭie a luat decizia da a suspenda temporar acceptarea de noi cereri de viza / autorizaṭie prealabila. Acestă reglementare va intra în vigoare de la închiderea activitaṭii, 29 ianuarie 2021. Mai multe informații aici

Sfaturi de călătorie

Sfaturile de călătorie prevăzute de Department of Foreign Affairs sunt disponibile aici. Vă rugăm să urmăriti şi contul nostru de Facebook sau Twitter

'Passport Online' is for passport applications in

'Passport Online' is for passport applications in

  • Ireland,
  • Northern Ireland,
  • Great Britain,
  • the European Union,
  • the European Economic Area,
  • Switzerland.

Fastest and cheapest way to get your first Irish passport or renew your passport. Once you have your photo, it only takes about ten minutes!

Find out more information