Skip to main content

Coronavirus Notice - Situația coronavirusului – Notificare

TRAVEL TO IRELAND

From 16 January, all passengers arriving at Irish airports and ports from abroad must have a negative result from a pre-departure PCR Covid-19 test taken up to 72 hours prior to arrival in Ireland. A limited number of exceptions for essential workers will apply. Children under the age of six will also be exempt. 

Travellers from Romania, Moldova or North Macedonia to Ireland , including those who have a pre-departure PCR test, should restrict their movements for 14 days upon arrival or until they have a negative result from a second PCR test taken no less than 5 days after arrival. 

CĂLĂTORIE ÎN IRLANDA

Din data de 16 ianuarie, toți pasagerii care sosesc pe cale aeriană sau maritima din străinatate trebuie să prezinte un rezultat negativ în urma testului PCR Covid-19 făcut înaintea plecării cu 72 de ore de a sosi în Irlanda. Un numar limitat de excepții se aplică pentru lucrătorii din domeniile esențiale. Copiii sub șase ani vor fi, de asemenea, scutiți.

Persoanele care călătoresc din România, Moldova ṣi Macedonia de Nord care sosesc în Irlanda, incluzand  pe aceaia care au un test PCR efectuat înainte de plecare, trebuie să iṣi restricṭioneze deplasarea pentru 14 zile din momentul sosirii sau pană ce au un al doilea rezultat PCR negativ în urma celui de- al doilea test efectuat dupa cel puțin 5 zile de la data sosirii.


TRAVEL TO ROMANIA

Travellers from Ireland to Romania are required to quarantine for 14 days on arrival in the country (with some limited exceptions).  The quarantine must take place at the person's home, at another declared location or, if needed, at a dedicated location designated by the authorities.

The quarantine may be reduced to 10 days if a test for SARS-CoV-2, performed on day 8 of the quarantine, provides a negative result, and the person has no symptoms.

Travellers who will remain in Romania for less than 3 days (72 hours) and present a negative test for SARS-CoV-2, conducted no more than 48 hours before entering Romania, are exempted from the obligation to quarantine.

CĂLĂTORIE ÎN ROMÂNIA

O carantină de 14 de zile se aplică tuturor persoanelor care sosesc din Irlanda. Carantina trebuie să aibă loc la domiciliul persoanei, într-un loc declarat sau, dacă este necesar, într-un loc dedicat desemnat de autorități.

Carantina poate fi redusă la 10 de zile în cazul în care un test pentru SARS-CoV-2, efectuat în ziua 8 a carantinei, oferă un rezultat negativ, iar persoana nu are simptome.

Călătorii care vor rămâne în România mai puțin de 3 de zile (72 de ore) și vor prezenta un test negativ pentru SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore înainte de intrarea pe teritoriul național, sunt scutiți de obligația de carantină.


Embassy Services

In order to provide a safe environment for our staff and our visitors, and adhering to public health advice in Romania, the Embassy is operating through a combination of remote working and a reduced presence in the Embassy.  

If you would like to contact the Embassy, you can contact us online or call us on +40 21 4088000. We will respond to you as soon as possible. 

Our public office is available by appointment only. 

Passport Services

We would encourage all those Irish citizens who require a passport to apply using the Passport Online service.

If you have an Emergency Travel Document or passport enquiry, please contact the Embassy.

Visa Services

If you have a query about your long-stay visa or general visa enquiry, please contact the Embassy. Advice is also available on the website of Immigration Service Delivery.   

Travel Advice

The current Department of Foreign Affairs travel advice is available here.  Please also follow us on Facebook and Twitter

13 IANUARIE 

Serviciile ambasadei

Pentru a asigura personalului ambasadei şi vizitatorilor ei o ambianţă de lucru lipsită de pericol şi pentru a respecta recomandările privind sănătatea publică în România, Ambasada va avea un program de lucru care va îmbina lucrul la distanță cu prezența redusă a personalului în ambasadă.

Dacă doriți să intraţi în legătură cu secţia consulară a ambasadei, ne puteți contacta online o sau ne puteți apela la +40 21 4088000. Vă vom răspunde cât mai curând posibil.

Lucrul cu publicul este asigurat numai pe bază de programare.

Servicii de pașapoarte

Încurajăm toți cetăţenii irlandezi care au nevoie de pașaport să aplice utilizând serviciul Passport Online service.

Dacă aveți o solicitare pentru emiterea unui document de călătorie de urgenţă sau a unui pașaport, vă rugăm să luaţi legătura cu Ambasada.

Servicii de viză

Dacă aveți o întrebare cu privire la viza dvs. de lungă ședere sau  o întrebare generală privind vizele, vă rugăm să luaţi legătura cu Ambasada. Informațiile sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul ISD.

Sfaturi de călătorie

Sfaturile de călătorie prevăzute de Ministerul Afacerilor Externe sunt disponibile  aici.  Vă rugăm să urmăriti şi contul nostru de Facebook sau Twitter

'Passport Online' is for passport applications in

'Passport Online' is for passport applications in

  • Ireland,
  • Northern Ireland,
  • Great Britain,
  • the European Union,
  • the European Economic Area,
  • Switzerland.

Fastest and cheapest way to get your first Irish passport or renew your passport. Once you have your photo, it only takes about ten minutes!

Find out more information