Skip to main content

Ambassador Ó Riain

Ambassador Ó'Riain

Ambassador Ó Riain presented credentials to State Secretary at the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic, Mr Ivan Korčok on the 5th of September 2017, and the President of the Slovak Republic, H. E. Mr. Andrej Kiska, on the 11th of October 2017.

Welcome Message

Ambassador Ó Riain presented credentials to State Secretary at the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic, Mr Ivan Korčok on the 5th of September 2017, and the President of the Slovak Republic, H. E. Mr. Andrej Kiska, on the 11th of October 2017.

Welcome to the website of the Embassy of Ireland in Bratislava. We hope that you will find this website to be both useful and informative.

It is a privilege to represent Ireland in the Slovak Republic. Relations between Ireland and the Slovak Republic are excellent and the friendship between our two nations continues to strengthen including through trade, tourism and a shared appreciation of culture and sport.

Our two countries have gained a great deal from working together, including through our membership of the European Union. Thousands of Slovak citizens now live in Ireland and a vibrant Irish community exists in the Slovak Republic. Their contribution to their host country serves to further deepen the already strong bonds between us.

The goodwill towards Ireland in the Slovak Republic is greatly valued and we look forward to further fruitful mutual cooperation in the years ahead.

Hilda Ó Riain

Ambassador of Ireland

Fáilte chuig suíomh gréasáin Ambasáid na hÉireann sa Bhratasláiv. Tá súil againn go mbainfidh tú leas agus úsáid as an suíomh seo.

Is mór an phribhléid é ionadaíocht a dhéanamh ar son na hÉireann i bPoblacht na Slóvaice. Tá caidreamh den scoth idir Éire agus Poblacht na Slóvaice agus tá an cairdeas idir an dá náisiún seo againne á neartú i gcónaí de bharr na trádála, na turasóireachta agus an mheasa atá againn araon ar an gcultúr agus ar chúrsaí spóirt.

Bhain an dá thír an-tairbhe as a bheith ag obair le chéile, lena n-áirítear trínár mballraíocht san Aontas Eorpach. Tá cónaí ar na mílte de shaoránaigh na Slóvaice in Éirinn anois agus tá pobal bríomhar Éireannach i bPoblacht na Slóvaice. Fágann an cion a dhéanann siadsan ar son a dtíre aíochta gur láidre fós atá an ceangal eadrainn.

Is mór againn an dea-thoil i leith na hÉireann i bPoblacht na Slóvaice agus táimid ag tnúth le comhoibriú eile fós a chur ar bun eadrainn chun ár leasa araon sna blianta atá romhainn.

Hilda Ó Riain

Ambasadóir na hÉireann

Biography

Hilda Ó Riain is Ambassador of Ireland to the Slovak Republic.

From 2012 – 2017, she worked at the Permanent Representation of Ireland to the European Union in Brussels in a number of different roles representing Irish positions on EU Foreign and Security Policy. From 2009 – 2012, Hilda was a Deputy Director in the Development Cooperation Division of Ireland’s Department of Foreign Affairs and Trade with responsibility for cooperation with civil society organisations and election observation missions.

From 2006-2009, Hilda was the Deputy Head of Mission at the Embassy of Ireland to the Slovak Republic, and prior to that she worked in the Middle-East Unit of the Department of Foreign Affairs and Trade in Dublin.

Before joining the Department of Foreign Affairs and Trade, Hilda worked in the private sector in Ireland and Germany. Hilda holds a Masters Degree in Russian History from Trinity College Dublin, and a Bachelor of Arts from University College Cork.