Skip to main content

Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Má dhéantar thú a ghabháil nó a chur faoi choinneáil thar lear

Más saoránach Éireannach thú agus má dhéantar tú a ghabháil agus a chur sa phríosún thar lear, is féidir leat cabhair agus comhairle a iarraidh orainn.

Is féidir lenár bhfoireann comhairle agus cúnamh praiticiúil a thabhairt duit gan breithiúnas a thabhairt ort, beag beann ar an gcion atá líomhnaithe, cibé an bhfuil tú neamhchiontach nó an bhfuarthas ciontach thú, ar cuireadh siar faoi choimeád thú nó an bhfuil pianbhreith curtha ag cúirt dlí ort cheana féin.

An méid is féidir linn a dhéanamh

 • Is féidir linn a shocrú go gcuirfear do theaghlach nó cairde leat ar an eolas go bhfuil tú faoi choinneáil agus cabhrú leat coinneáil i dteagmháil leo.
 • Is féidir linn cabhrú leat eolas faoi shocruithe príosúin a fháil.
 • Is féidir linn liosta a thabhairt duit de dhlíodóirí sa cheantar a labhraíonn Béarla.
 • Is féidir linn socrú a dhéanamh go n-aistreofar chugat an t-airgead a sheolfaidh siad, má cheadaíonn an príosún é sin.
 • Is féidir linn iarracht a dhéanamh a chinntiú nach ndéanfar leithcheal ort de bharr gur príosúnach coigríche thú.
 • Is féidir linn na húdaráis chuí a chur ar an eolas faoi aon chúis imní atá agat maidir le do shábháilteacht agus mar a chaitear leat, lena n-áirítear aon chúis imní faoi do shláinte.
 • Is féidir linn tú a chur i dteagmháil le heagraíochtaí neamhrialtasacha ábhartha, cosúil le Coimisiún na hÉireann um Príosúnaigh Thar Lear.

An méid nach féidir linn a dhéanamh

 • Ní féidir linn tú a scaoileadh saor as an bpríosún, fíneálacha a íoc ná ráthaíochtaí a thabhairt do na húdaráis ghabhála ar do shon.
 • Ní féidir linn comhairle dlí a chur ort, dlíodóir a mholadh go foirmiúil ná íoc as, imeachtaí cúirte a thionscnamh ar do shon ná cur isteach ar an bpróiseas breithiúnach áitiúil.
 • Ní féidir linn imscrúduithe coiriúla a dhéanamh ar do shon.
 • Ní féidir linn tacaíocht airgid a thabhairt duit agus tú sa phríosún.

Cuairt a thabhairt ort sa phríosún

Más féidir é, agus má cheadaíonn údaráis phríosúin na tíre é, d'fhéadfadh duine dár bhfoireann cuairt a thabhairt ort. Mura féidir é sin a dhéanamh, is féidir linn dul i dteagmháil leat ar an teileafón.

I bhformhór na gcásanna, ní féidir linn cuairt a thabhairt ort go dtí go mbeidh tú cúisithe go foirmiúil.

Coinbhinsiún Strasbourg um Aistriú Daoine faoi Phianbhreith

Má tá an tír ina bhfuil tú faoi choinneáil ina páirtí i gCoinbhinsiún Strasbourg um Aistriú Daoine faoi Phianbhreith, d'fhéadfá a bheith in ann iarratas a dhéanamh faoin gCoinbhinsiún ar an gcuid eile de do phianbhreith a chur isteach in Éirinn.

Ní féidir leat iarratas ar aistriú a dhéanamh go dtí go mbeidh do phianbhreith deimhnithe (is é sin, nuair a bheidh na nósanna imeachta achomhairc ar fad curtha i gcrích).

Is féidir lenár bhfoireann roinnt eolais ghinearálta a thabhairt duit faoi sin, ach ba chóir duit dul chuig suíomh gréasáin na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais i gcomhair eolas sonrach.

Déshaoránaigh

Cé go bhféadfar cúnamh consalachta a sholáthar do dhéshaoránaigh, is é dearcadh na tíre aíochta a chinneann cibé an bhfuil sé de cheart ag déshaoránach Éireannach cúnamh consalachta a fháil ónár gcuid Misean nó nach bhfuil. I gcás ina bhfuil an saoránach Éireannach faoi choinneáil i dtír a náisiúntachta eile, nó i gcás ina bhfuil sé nó sí ag taisteal ar phas tíre eile, d'fhéadfadh sé nach mbeadh ar ár gcumas cúnamh consalachta a thabhairt.

Faoin dlí idirnáisiúnta, níl aon dualgas ar thíortha déshaoránacht a aithint faoin dlí. Ba chóir do shaoránaigh Éireannacha a bheith ar an eolas go bhféadfadh impleachtaí a bheith ann dóibh má thaistealaíonn siad chuig tír a saoránachta eile nó má thugann siad cuairt ar an tír sin, agus go bhféadfaidís a bheith faoi réir dlíthe nach bhfuil feidhm acu ach amháin i leith shaoránaigh na tíre sin.