Skip to main content

Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Turasóireacht an Mhála Droma agus Turasóireacht Eachtraíochta

Gach uile bhliain, buaileann scata Éireannach óg bóthar lena gcuid malaí droma ar shaoire eachtraíochta, agus iad ag cur aithne ar láithreacha turasóireachta cáiliúla ar fud an domhain agus uaireanta ag dul ar chúl éaga. Cé go mbeidh an-turas go deo ag an gcuid is mó acu, ní mór aird a thabhairt ar an mbaol atá i gceist. Ach ullmhú cúramach a dhéanamh d'fhéadfá rudaí a sheachaint a mhillfeadh an tsaoire ort.

Sláinte

Má tá sé i gceist agat an samhradh nó an briseadh bliana a chaitheadh ag taisteal i réigiúin theochreasacha, ba chóir duit cuairt a thabhairt ar an mBiúró Liachta Teochreasaí i do cheantar féin nó ar do dhochtúir teaghlaigh. Tabhairt cuairt luath ar an dochtúir, mar i gcás roinnt vacsaíní ní mór dul ar ais chuig an dochtúir idir ceithre seachtaine agus sé seachtaine tar éis do chéad chuairte. Éilíonn roinnt tíortha vacsaíniú i gcoinne an Fhiabhrais Bhuí a bheith faighte agat i gcomhair imréiteach inimirce.

Cé go bhféadfadh sé nach mbeidh sé ina cheangaltas ag na tíortha a mbeidh tú ag tabhairt cuairte orthu go mbeidh vacsaíní faighte agat, ba chóir cloí le comhairle an dochtúra. Is chuig Meiriceá Theas agus an Áise Thoir Theas a théann a lán de thurasóirí mála droma na hÉireann agus moltar i gcoitinne go bhfaighfeá cosaint i gcoinne Heipitíteas A, Tíofóidigh, Teiteanais, Diftéire agus Póilió chun dul chuig na háiteanna sin.

Má tá sé i gceist agat dul ag siúlóireacht, moltar duit cosaint bhreise a fháil i gcoinne Heipitíteas B agus Confaidh.

Má tá tú ag taisteal chuig limistéar ina bhfuil Maláire eindéimeach, iarr comhairle ar do dhochtúir faoi chógas oiriúnach frithmhaláireach. Tar éis teacht chun na tíre duit, glac réamhchúraimí ionas nach mbainfidh muiscítí greim asat – bain leas as líontáin leapa agus éarthaigh, agus caith bróga dúnta, muinchillí fada agus brístí.

Cé gur chóir aird ghinearálta a bheith agat ar an mbaol i dtaobh ionfhabhtú gnéas-tarchurtha, ba chóir a bheith an-chúramach i dtíortha ina bhfuil rátaí arda ionfhabhtaithe VEID agus SEIF. Ba chóir duit réamhchúraimí cuí a ghlacadh ionas gur lú an baol go ndéanfaí thú a ionfhabhtú trí fhuil nó trí theagmháil ghnéasach.

Má theastaíonn cógas uait, tabhair do dhóthain de leat (faoi réir dlíthe custam) agus cuir i malaí éagsúla de do chuid é ionas gur lú na deacrachtaí a bheidh agat má ligtear mála amú nó má ghoidtear ceann.

Is féidir tuilleadh comhairle faoi thíortha ar leith a fháil sa rannóg comhairle taistil.

Pleanáil do thuras roimh ré

Sula mbuailfidh tú bóthar, nó sula dtabharfaidh tú aghaidh ar do chéad cheann scríbe eile, déan roinnt taighde agus féach ar na léirmheasanna, ar na leideanna agus ar an gcomhairle ó thaistealaithe eile – is iomaí treoirleabhar iontaofa agus suíomh gréasáin atá ar fáil do thurasóirí mála droma. Go háirithe, ba chóir duit a chinntiú gur trí ghníomhaireachtaí turais ar féidir brath orthu a cheannóidh tú turais, ticéid taistil agus gníomhaíochtaí. Cabhróidh sé sin leat luach do chuid airgid a fháil agus a chinntiú go mbeidh tú slán sábháilte más ag cur gníomhaíochtaí spóirt eachtraíochta in áirithe atá tú.

Seiceáil na riachtanais víosa i leith gach ceann de na tíortha ar a bhfuil sé ar intinn agat cuairt a thabhairt. Bí cinnte go mbeidh na víosaí cearta agat roimh thaisteal duit – tá sonraí le léamh sa chomhairle taistil uainn faoi thíortha sonracha.

Má tá sé i gceist agat taisteal ar fud na hEorpa, faigh cárta pas. Tá an cárta sin bailí le haghaidh taistil laistigh den Aontas Eorpach agus an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch agus san Eilvéis. Is foirm aitheantais úsáideach é freisin agus cabhróidh sé leat do phas a choinneáil sábháilte toisc nach gá an pas féin a bheith agat leat.

Fág cóip de do chúrsa taistil le cairde nó daoine muinteartha leat sa bhaile. Ba cheart duit fótachóip de do phas agus de dhoiciméid eile (polasaí árachais taistil, ticéid) a fhágáil le duine éigin sa bhaile nó cóip scanta díobh a bheith i do ríomhphost agat i gcás éigeandála.

Pleanáil do chuid costas roimh ré agus déan socrú sa chaoi is go mbeidh fáil agat ar airgead. Bíonn suimeanna an-éagsúil in aghaidh an lae i gceist i dtíortha agus i réigiúin éagsúla maidir leis an gcostas a bhaineann le saoire an mhála droma. Déan taighde faoin meánchostas in aghaidh an lae a bheidh ag teastáil uait, fág airgead breise i gcomhair gníomhaíochtaí ar mian leat tabhairt fúthu (spaisteoireacht sléibhe, safari treoraithe, léim bhuinsí nó cibé rud is mian leat féin) mar go mbeidh costas breise i gceist leo sin.

Ina lán áiteanna, is féidir airgead a fháil ó uathmheaisín bainc le do chárta dochair. Fágann sé sin gur lú an méid airgid is gá duit a iompar leat agus go bhféadfadh sé gur lú na deacrachtaí a bheidh agat má ghoidtear airgead uait. Ar ndóigh, ní bheidh meaisín bainc i ngach áit agus ba chóir duit roinnt airgid thirim a bheith agat leat. Ba cheart duit do chártaí dochair, do chártaí creidmheasa agus do chuid airgid thirim a choinneáil in áiteanna éagsúla ionas gur lú an seans go ngoidfear iad go léir in aon iarraidh amháin.

Má ritheann an t-airgead amach ort, má ghoidtear do chárta bainc nó d'airgead uait, nó má bhíonn deacrachtaí eile agat i dtaobh airgid, ba cheart duit socruithe a bheith déanta agat ionas go mbeidh fáil agat ar airgead éigeandála breise. Ba chóir do chuid sonraí bainc a bheith ag do thuismitheoirí, nó ag daoine cuí eile, ionas gur féidir leo airgead a thaisceadh i do chuntas duit i gcás éigeandála, nó ba chóir duit a chinntiú go bhfuil airgead ar fáil lena aistriú trí sheirbhís aistrithe airgid (seirbhís leictreonach), ar nós Western Union.

Ceannaigh Árachas Taistil

Tá an t-árachas taistil riachtanach cibé cén cineál taistealaí thú. Agus tú ag taisteal le mála droma, d'fhéadfadh sé gur mó an baol go ngoidfí rudaí uait – mar gheall ar chóiríocht chomhroinnte nó a bheith seasta ag taisteal idir áiteanna éagsúla – agus d'fhéadfadh sé gur mó an baol go mbuailfí tinn thú nó go mbainfí gortú duit mar gheall ar an gcineál áite ina mbeidh tú nó toisc tú a bheith i mbun siúlóireachta nó i mbun gníomhaíochtaí eachtraíochta eile.

Is éagsúil iad na praghsanna agus na leibhéil clúdaigh a bhíonn le fáil ó chuideachtaí árachais éagsúla, ach ba chóir go gclúdódh árachas taistil maith an méid seo a leanas: a) costais leighis, b) aslonnú abhaile chun cóir leighis a chur ort, c) árachas i gcoinne cealú eitiltí nó lóistín, agus d) árachas maoine.

Má tá sé beartaithe agat tabhairt faoi spórt guaisbheartaíochta – ar nós raftú bánuisce, sciáil, léimneach bhuinsí – déan cinnte go bhfuil an ghníomhaíocht sin clúdaithe faoi do pholasaí árachais.

Cóiríocht:

Más ag taisteal ar bhuiséad beag atá daoine, déanann siad iarracht gearradh siar ar na costais pé seans is féidir leo. Is minic go mbíonn an chóiríocht ar phraghas íseal ar cheann de na príomhstraitéisí a úsáideann lucht na malaí droma chun an leas is fearr a bhaint as a gcuid airgid. Is féidir an-spraoi a bheith ag daoine sna brúnna óige agus d'fhéadfá aithne a chur ar chairde nua iontu, ach ba chóir duit a bheith ar an eolas gur féidir le baol breise a bheith i gceist más ag comhroinnt do chuid spáis le grúpa strainséirí atá tú.

Ní bheidh tú ag iarraidh do chuid giuirléidí ar fad a iompar leat agus tú amuigh ar feadh an lae. Déan fiosrú faoi áiseanna bagáiste an bhrú agus bíodh do ghlas agus d'eochair féin agat má tá locar ar fáil duit. Cuimhnigh gur tábhachtach an rud é árachas taistil a bheith agat má ghoidtear aon ní uait.

Mura rud é go bhfuil siad faoi ghlas i dtaisceadán, seachain nach gcoinneofá do chuid rudaí luachmhara go léir in aon áit amháin agus cinntigh go mbeidh cóipeanna de do phas agat.

Bíonn éileamh níos mó anois ar chineálacha nua cóiríochta ar nós tithe ar cíos nó comhroinnt tithe. D'fhéadfá a bheith níos mó i mbaol i gcás cóiríocht den sórt sin, go háirithe más ag taisteal leat féin atá tú.

Cuir áit in áirithe roimh ré! Nuair a bheartóidh tú triall ar do chéad cheann scríbe eile, glac tamall chun cóiríocht a chuardach san áit sin. Fágfaidh sé sin go mbeidh áit éigin agat le cur fút ar theacht duit agus nach gá duit a bheith ag siúl na sráideanna (go háirithe más san oíche a bhainfidh tú do cheann scríbe amach) ag lorg brú.

Breac síos seoladh agus sonraí teagmhála do chóiríochta i dteanga na háite.

Sábháilteacht Ghinearálta

Cé go gcuireann turasóireacht na málaí droma chun cinn meon na heachtraíochta, ba chóir duit a bheith ar an eolas faoi na rioscaí ar leith a bhaineann leis an tír nó leis an gcathair a bhfuil tú ag tabhairt cuairte uirthi. Tugann an Roinn comhairle taistil faoi níos mó ná 200 tír; ba cheart duit an chomhairle i leith na dtíortha ar a bhfuil do thriall a léamh sula bhfágfaidh tú an baile.

Seachain nach rachfá sa seans i dtaobh sábháilteachta nuair nach bhfuil gá leis sin, ná bain leas ach as modhanna iompair oifigiúla, cláraithe, fan in áiteanna ina bhfuil scata daoine tar éis thitim na hoíche agus seachain na slumaí agus ceantair den sórt sin i gcathracha móra. Bí ar an eolas faoi chamscéimeanna a bhíonn ar bun san áit ina bhfuil tú agus bí ar an airdeall má thairgeann strainséirí seirbhísí duit gan cuireadh ná iarraidh.

Ná tarraing aird ort féin trí sheodra ná uaireadóirí daora a chaitheamh ná ceamaraí agus oiriúintí daora eile a bheith agat leat. Má tharraingíonn tú aird ort féin agus ar do luach mar dhuine a d'fhéadfaí rudaí a ghoid uaidh nó uaithi is mó an seans go ndéanfar coir i do choinne. Go háirithe, má tá méid réasúnta mór airgid á iompar agat, seachain nach dtaispeánfá é agus tú ag íoc as rudaí in áit phoiblí.

Bíodh éadaí cuí ort. Go háirithe i gcás roinnt tíortha, d'fhéadfadh cineálacha áirithe éadaí a bheith maslach nó míchuí i súile mhuintir na háite. Bí ar an eolas faoi na noirm cultúrtha, tabhair aird orthu agus cloí le riachtanais na háite.

Bíonn fadhb an nimhithe meatánóil i gceist i roinnt tíortha. San Áise, agus go háirithe san Indinéis, bhí nimhiú meatánóil i measc cuairteoirí ina chúis le daille bhuan agus bás. Seachain gan Arak a ól san Indinéis, agus cibé cá mbeidh tú ag taisteal déan iarracht a chinntiú go ndéanfar do chuid deochanna a dhoirteadh ón mbuidéal céanna ina raibh siad nuair a ceannaíodh iad, agus é faoi shéala.

Ar deireadh, cláraigh i gcomhair foláirimh slándála ón aip TravelWise i leith na dtíortha a bhfuil sé ar intinn agat cuairt a thabhairt orthu. Chun TravelWise a íoslódáil téigh go dtí an App StoreGoogle Play.

Is féidir leat clárú ar líne chomh maith tríd an áis Cláraithe Saoránach le haghaidh chéimeanna éagsúla do thurais. Má chláraíonn tú linn, beidh ar ár gcumas dul i dteagmháil leat agus cúnamh a thabhairt duit – más gá agus más féidir é – má tharlaíonn géarchéim gan choinne ar nós tubaiste nádúrtha nó corraíl shibhialta, nó má tharlaíonn éigeandáil teaghlaigh duit nuair a bheidh tú thar lear.

Siamsaíocht Oíche

Ag dul amach duit i do cháil mar thurasóir mála droma, d'fhéadfadh na fadhbanna céanna a bheith agat is a bheadh sa bhaile. Níor chóir duit do chuid deochanna a ligean as d'amharc agus ba chóir duit a bheith cúramach gan an iomarca a ól, rud a d'fhéadfadh cur as do do chumas cinneadh a dhéanamh, nó a d'fhéadfá a fhágáil i riocht leochaileach.

Bí ar an eolas nach bhfuil sé ceadaithe alcól a ól i roinnt tíortha agus go bhféadfaí pionós géar a ghearradh ort. I dtíortha mar sin, níor chóir duit teacht isteach sa tír agus tú faoi thionchar alcóil, agus níor chóir duit alcól a iompar ná a ól agus tú sa tír.

I gcás roinnt tíortha freisin, bíonn dlíthe an-ghéar acu maidir le drugaí, a d'fhéadfadh a fhágáil go gcuirfí téarma fada príosúnachta ar dhuine nó fiú go ngearrfaí pionós an bháis air nó uirthi.
D'fhéadfadh caighdeáin shóisialta a bheith difriúil ó thír go chéile agus féadfar brí a bhaint as gothaí gan chuimhneamh amhail is gur cuireadh gnéasach iad. Bí ar an eolas faoi na noirm áitiúla roimh thaisteal duit agus iompar thú féin go cuí.

Obair Dheonach

Gníomhaíocht a mbíonn tóir ag Éireannaigh óga uirthi anois is ea a bheith ag obair ar bhonn deonach i dtír i mbéal forbartha. Bíonn idir eachtraíocht agus struchtúr sábháilte, mar a fheictear do dhaoine, i gceist leis an obair sin, agus an deis chun scileanna nua a fhorbairt agus rud éigin a thabhairt ar ais don tsochaí.

I gcás roinnt clár oibre deonaí, bíonn droch-thionchar acu ar na réigiúin ina bhfuil siad bunaithe, baineann siad an bonn as an margadh fostaíochta sa cheantar agus ní chuireann siad seirbhísí riachtanacha ar fáil ar bhealach comhtháite, inbhuanaithe. Mar gheall ar na suimeanna móra airgid a bhíonn i gceist, tá tionscal tagtha chun cinn ar bhonn na hoibre deonaí. Dá bharr sin, ba chóir duit taighde críochnúil a dhéanamh faoin eagraíocht dheonach a bhfuil sé ar intinn agat a bheith ag obair lena haghaidh. Go háirithe, ba chóir duit a bheith ar an eolas i dtaobh cibé an mbíonn an eagraíocht ag obair ar mhaithe le brabús nó nach mbíonn, agus cibé an gcloíonn sí nó nach gcloínn le rialacháin áitiúla agus rialacháin idirnáisiúnta maidir leis an gcomhshaol agus le cosaint leanaí.

Féach ar shuíomh Chumann Idirnáisiúnta na gClár Oibre Deonaí chun eolas a fháil a thabharfaidh treoir duit agus do rogha á déanamh agat.

Chomh maith le féachaint ar chaighdeán na hoibre deonaí, ba chóir duit a chinntiú go mbeidh dálaí maireachtála atá sábháilte agus réasúnta compordach agat. Labhair le cairde nó daoine muinteartha leat a bhí i mbun obair dheonach thar lear roimhe seo, agus cuir ceisteanna orthu faoin gcaoi ar éirigh leo agus faoina gcuid moltaí.

Agus tú ag gabháil don obair dheonach thar lear, ba chóir duit an chomhairle chéanna a leanúint is a leanfadh taistealaí ar bith. D'fhéadfadh víosa oibre, vacsaínithe sláinte nó íostréimhse bailíochta pas a bheith de dhíth ort. Chomh maith leis sin, meastar go bhfuil árachas taistil fós riachtanach. Cé go mb'fhéidir gur in aon áit amháin a bheidh tú ag cur fút, ba chóir duit a chinntiú go bhfuil cóip de do chúrsa taistil agus de do chuid doiciméad taistil ag daoine muinteartha nó cairde leat sa bhaile, agus ba chóir duit iarracht a dhéanamh teagmháil réasúnta rialta a dhéanamh leo. Ná déan dearmad do chuid pleananna taistil a chlárú leis an Roinn, rud is féidir a dhéanamh ar líne tríd an áis Cláraithe Saoránach nó go héasca tríd an aip TravelWise. Chun TravelWise a íoslódáil téigh go dtí an App StoreGoogle Play.

Mar fhocal scoir, ós rud é go mbíonn seal i gceantair thuaithe i gceist i gcuid mhaith babhtaí oibre deonaí, smaoinigh ar cheachtanna bunúsacha a thógáil i dteanga na háite agus cuir eolas ar nósanna an cheantair roimh ré. D'fhéadfadh an méid sin cabhrú leat eolas úsáideach a fháil agus cur leis an sult a bhainfidh tú as a bheith tumtha sa saol in áit nua.