Skip to main content

Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Comhairle dóibh siúd a bheidh ag Taisteal Thar Lear ar Thuras Scoile

An múinteoir nó príomhoide thú atá ag pleanáil turas scoile thar lear? Seo Deich Leid uainn a chuideoidh leat a chinntiú go rachaidh gach uile rud mar is cóir, agus a chinnteoidh go bhfuil a fhios agat cé uaidh is féidir leat cabhair a iarraidh má tharlaíonn sé go mbeidh rud éigin cearr.

1 – Féach ar an gComhairle Taistil uainn

Cuirimid comhairle taistil ar fáil ar ár suíomh gréasáin maidir le beagnach gach tír ar domhan. Seiceáil an chomhairle i leith na tíre a bhfuil sé ar intinn agat cuairt a thabhairt uirthi. Is fiú an chomhairle sin a sheiceáil agus turas á phleanáil agat ar dtús, agus arís níos gaire don dáta imeachta ar fhaitíos go mbeadh aon athruithe slándála fógartha le gairid i leith do chinn scríbe. Ná déan dearmad seiceáil i gcomhair shonraí teagmhála Ambasáid nó Chonsalacht na hÉireann sa tír a bhfuil sé ar intinn agat cuairt a thabhairt uirthi.

2 – Cláraigh linne

Cláraigh sonraí an ghrúpa taistil ar an gCóras Cláraithe Saoránach. Fágfaidh sé sin go mbeidh taifead ar an ngrúpa againn agus go mbeimid in ann teagmháil a dhéanamh libh go tapa má tharlaíonn éigeandáil sa cheantar ina bhfuil sibh ag taisteal. Molaimid do gach duine clárú linn, ach molaimid go háirithe é i gcás daoine atá ag taisteal chuig áiteanna i bhfad i gcéin nó chuig cinn scríbe neamhchoitianta ina bhféadfadh baol níos mó a bheith i gceist.

3 – Seiceáil riachtanais i leith pasanna agus bailíocht na bpasanna

Cinntigh go bhfuil pas bailí ag gach duine agus go bhfuil a ndóthain ama fágtha ar na pasanna sula rachaidh siad in éag. Seiceáil leis an tír aíochta cén riachtanas atá i bhfeidhm aici ina leith sin, agus seiceáil le d'aerlíne, ós rud é go mbíonn riachtanais éagsúla i gceist. Éilíonn roinnt tíortha go mbeadh ar a laghad sé mhí fágtha ar phas ón dáta imeachta atá beartaithe sula ligfear duine isteach sa tír.

4 – Cad mar gheall ar víosaí? An mbeidh siadsan ag teastáil?

Seiceáil tamall maith roimh ré agus déan teagmháil le hAmbasáid nó Consalacht na tíre a mbeidh tú ag taisteal chuici, chun an t-eolas sin a fháil (smaoinigh go bhféadfadh sé gur i Londain atá an Ambasáid áitiúil). Fág bhur ndóthain ama agaibh féin chun na hiarratais atá de dhíth a dhéanamh.

5 – An bhfuil sé beartaithe ag aon duine sa ghrúpa taisteal ar phas nach ceann Éireannach é?

Má tá, an bhfuil ceanglais iontrála éagsúla i bhfeidhm i gcás na dtaistealaithe sin? Mar shampla: an mbeidh víosa uathu chun dul isteach sa tír, cé go bhféadfadh sé nach dteastódh víosa ó dhuine ag a bhfuil pas Éireannach? Ag brath ar a stádas cónaitheachta siúd in Éirinn, d'fhéadfadh víosa athiontrála a bheith ag teastáil uathu chun teacht ar ais go hÉirinn. Beidh Seirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann (SEIÉ) in ann comhairle a chur oraibh faoi sin.

6 – Faigh sonraí teaghlaigh

Cinntigh go bhfuil sonraí teagmhála agat do theaghlaigh na ndaoine uile a bheidh ag taisteal, ar fhaitíos nár mhór dul i dteagmháil leo i gcás géarchéime. Tabhair do chuid sonraí teagmhála féin dóibh freisin.

7 – Deimhnigh árachas taistil

Cinntigh go bhfuil árachas taistil leordhóthanach ag gach duine a bheidh ag taisteal. Is tábhacht an rud é a sheiceáil go cúramach go gclúdaíonn an t-árachas an costas maidir le duine a thabhairt abhaile chun cóir leighis a chur air nó uirthi, chomh maith le haon ghníomhaíochtaí sonracha nó neamhghnácha a bhfuil sé beartaithe ag an ngrúpa tabhairt fúthu. Beidh a fhios agat féin cé na gníomhaíochtaí atá beartaithe; cinntigh go n-oireann an t-árachas dóibh, ach seo roinnt samplaí:

  • Dreapadóireacht sléibhe, sciáil, spóirt uisce.
  • Obair charthanachta.
  • Obair thógála.

8 – Faigh Cártaí Eorpacha um Árachas Sláinte

Más laistigh den Eoraip a bheidh an turas, cinntigh go bhfuil Cárta Eorpach um Árachas Sláinte ag gach duine a bheidh ag taisteal, agus go bhfuil gach cárta bailí. Is féidir iarratas a dhéanamh orthu ar shuíomh gréasáin FSS. Is tábhachtach an rud é go ndéanfaí iarratas orthu tamall maith roimh an turas, mar go bhféadfadh na hiarratais sin a bheith tamall á bpróiseáil.

9 – An dteastaíonn cógas nó vacsaíniú ó aon duine?

Má tá riachtanais ar leith ag aon dalta, cinntigh go dtabharfaidh an té sin leis a dhóthain den chógas cuí, ar fhaitíos go mbeadh sé deacair é a fháil ar theacht daoibh nó go mbeadh moill i gceist lena fháil ar fhilleadh díobh. D'fhéadfadh sé go mbeadh cóip den oideas ag teastáil ón dalta, ag brath ar an gcógas atá i gceist, ionas gur féidir é a thaispeáint ag aerfort, nó é a úsáid chun soláthar nua a fháil má théann an bagáiste amú. Ina theannta sin, seiceáil leis an dochtúir ar a laghad ocht seachtaine roimh an turas cé na vacsaínithe a d'fhéadfadh a bheith riachtanach.

10 – Céard is ceart a dhéanamh má théann rudaí in aimhréidh?

Má theastaíonn cúnamh consalachta uaibh le linn turas scoile, ba chóir dul i dteagmháil le hAmbasáid nó Consalacht na hÉireann sa tír. Breac síos sonraí na hAmbasáide nó na Consalachta atá i gceist roimh ré agus tabhair leat iad, ar fhaitíos na bhfaitíos. I mBaile Átha Cliath, féadfar dul i dteagmháil le Rannóg Consalachta na Roinne Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, a thugann cúnamh do shaoránaigh Éireannacha agus iad thar lear, ag +353 1 408 2000 nó is féidir leat dul i dteagmháil léi ar an ríomhphost ar rannóg 'Déan Teagmháil Linn' an tsuímh gréasáin.