Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Skip to main content

Comhairle dóibh siúd a bheidh ag Taisteal Thar Lear ar Thuras Scoile

An múinteoir nó príomhoide thú atá ag pleanáil turas scoile thar lear? Seo Deich Leid uainn a chuideoidh leat a chinntiú go rachaidh gach uile rud mar is cóir, agus a chinnteoidh go bhfuil a fhios agat cé uaidh is féidir leat cabhair a iarraidh má tharlaíonn sé go mbeidh rud éigin cearr.

1 – Féach ar an gComhairle Taistil uainn

Cuirimid comhairle taistil ar fáil ar ár suíomh gréasáin maidir le beagnach gach tír ar domhan. Seiceáil an chomhairle i leith na tíre a bhfuil sé ar intinn agat cuairt a thabhairt uirthi. Is fiú an chomhairle sin a sheiceáil agus turas á phleanáil agat ar dtús, agus arís níos gaire don dáta imeachta ar fhaitíos go mbeadh aon athruithe slándála fógartha le gairid i leith do chinn scríbe. Ná déan dearmad seiceáil i gcomhair shonraí teagmhála Ambasáid nó Chonsalacht na hÉireann sa tír a bhfuil sé ar intinn agat cuairt a thabhairt uirthi.

2 – Cláraigh linne

Cláraigh sonraí an ghrúpa taistil ar an gCóras Cláraithe Saoránach. Fágfaidh sé sin go mbeidh taifead ar an ngrúpa againn agus go mbeimid in ann teagmháil a dhéanamh libh go tapa má tharlaíonn éigeandáil sa cheantar ina bhfuil sibh ag taisteal. Molaimid do gach duine clárú linn, ach molaimid go háirithe é i gcás daoine atá ag taisteal chuig áiteanna i bhfad i gcéin nó chuig cinn scríbe neamhchoitianta ina bhféadfadh baol níos mó a bheith i gceist.

3 – Seiceáil riachtanais i leith pasanna agus bailíocht na bpasanna

Cinntigh go bhfuil pas bailí ag gach duine agus go bhfuil a ndóthain ama fágtha ar na pasanna sula rachaidh siad in éag. Seiceáil leis an tír aíochta cén riachtanas atá i bhfeidhm aici ina leith sin, agus seiceáil le d'aerlíne, ós rud é go mbíonn riachtanais éagsúla i gceist. Éilíonn roinnt tíortha go mbeadh ar a laghad sé mhí fágtha ar phas ón dáta imeachta atá beartaithe sula ligfear duine isteach sa tír.

4 – Cad mar gheall ar víosaí? An mbeidh siadsan ag teastáil?

Seiceáil tamall maith roimh ré agus déan teagmháil le hAmbasáid nó Consalacht na tíre a mbeidh tú ag taisteal chuici, chun an t-eolas sin a fháil (smaoinigh go bhféadfadh sé gur i Londain atá an Ambasáid áitiúil). Fág bhur ndóthain ama agaibh féin chun na hiarratais atá de dhíth a dhéanamh.

5 – An bhfuil sé beartaithe ag aon duine sa ghrúpa taisteal ar phas nach ceann Éireannach é?

Má tá, an bhfuil ceanglais iontrála éagsúla i bhfeidhm i gcás na dtaistealaithe sin? Mar shampla: an mbeidh víosa uathu chun dul isteach sa tír, cé go bhféadfadh sé nach dteastódh víosa ó dhuine ag a bhfuil pas Éireannach? Ag brath ar a stádas cónaitheachta siúd in Éirinn, d'fhéadfadh víosa athiontrála a bheith ag teastáil uathu chun teacht ar ais go hÉirinn. Beidh Seirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann (SEIÉ) in ann comhairle a chur oraibh faoi sin.

6 – Faigh sonraí teaghlaigh

Cinntigh go bhfuil sonraí teagmhála agat do theaghlaigh na ndaoine uile a bheidh ag taisteal, ar fhaitíos nár mhór dul i dteagmháil leo i gcás géarchéime. Tabhair do chuid sonraí teagmhála féin dóibh freisin.

7 – Deimhnigh árachas taistil

Cinntigh go bhfuil árachas taistil leordhóthanach ag gach duine a bheidh ag taisteal. Is tábhacht an rud é a sheiceáil go cúramach go gclúdaíonn an t-árachas an costas maidir le duine a thabhairt abhaile chun cóir leighis a chur air nó uirthi, chomh maith le haon ghníomhaíochtaí sonracha nó neamhghnácha a bhfuil sé beartaithe ag an ngrúpa tabhairt fúthu. Beidh a fhios agat féin cé na gníomhaíochtaí atá beartaithe; cinntigh go n-oireann an t-árachas dóibh, ach seo roinnt samplaí:

  • Dreapadóireacht sléibhe, sciáil, spóirt uisce.
  • Obair charthanachta.
  • Obair thógála.

8 – Faigh Cártaí Eorpacha um Árachas Sláinte

Más laistigh den Eoraip a bheidh an turas, cinntigh go bhfuil Cárta Eorpach um Árachas Sláinte ag gach duine a bheidh ag taisteal, agus go bhfuil gach cárta bailí. Is féidir iarratas a dhéanamh orthu ar shuíomh gréasáin FSS. Is tábhachtach an rud é go ndéanfaí iarratas orthu tamall maith roimh an turas, mar go bhféadfadh na hiarratais sin a bheith tamall á bpróiseáil.

9 – An dteastaíonn cógas nó vacsaíniú ó aon duine?

Má tá riachtanais ar leith ag aon dalta, cinntigh go dtabharfaidh an té sin leis a dhóthain den chógas cuí, ar fhaitíos go mbeadh sé deacair é a fháil ar theacht daoibh nó go mbeadh moill i gceist lena fháil ar fhilleadh díobh. D'fhéadfadh sé go mbeadh cóip den oideas ag teastáil ón dalta, ag brath ar an gcógas atá i gceist, ionas gur féidir é a thaispeáint ag aerfort, nó é a úsáid chun soláthar nua a fháil má théann an bagáiste amú. Ina theannta sin, seiceáil leis an dochtúir ar a laghad ocht seachtaine roimh an turas cé na vacsaínithe a d'fhéadfadh a bheith riachtanach.

10 – Céard is ceart a dhéanamh má théann rudaí in aimhréidh?

Má theastaíonn cúnamh consalachta uaibh le linn turas scoile, ba chóir dul i dteagmháil le hAmbasáid nó Consalacht na hÉireann sa tír. Breac síos sonraí na hAmbasáide nó na Consalachta atá i gceist roimh ré agus tabhair leat iad, ar fhaitíos na bhfaitíos. I mBaile Átha Cliath, féadfar dul i dteagmháil le Rannóg Consalachta na Roinne Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, a thugann cúnamh do shaoránaigh Éireannacha agus iad thar lear, ag +353 1 408 2000 nó is féidir leat dul i dteagmháil léi ar an ríomhphost ar rannóg 'Déan Teagmháil Linn' an tsuímh gréasáin.