Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Skip to main content

Víosaí d’Éirinn

Más mian leat dul go hÉireann, seans go mbeidh víosa de dhíth ort. Faigh amach tuilleadh faoi víosa a fháil le teacht go hÉirinn.

Riachtanais

 

D'fhéadfadh víosa a bheith de dhíth ort ag brath ar an tír arb as duit.

Cuireann an an tAcht Inimirce 2004 tíortha a ghrúpáil i dtrí chatagóir éagsúla (sceidil) de réir a riachtanas ó thaobh víosaí.

Mura bhfuil do thír ar an liosta i gceann de na sceidil sin, ní mór duit cur isteach ar víosa sula dtéann tú go hÉireann.

Tabhair ar aird: Níl víosa Schengen ná víosa D na Ríochta Aontaithe bailí chun taisteal go hÉirinn.

Sceideal 1

Níl víosa iontrála d'Éirinn de dhíth ort más saoránach de cheann de na tíortha seo a leanas tú:

Andorra

Guyana

Saint Kitts and Nevis

Antigua and Barbuda

Honduras

Saint Lucia

Argentina

Hong Kong (Special Administrative Region)

Saint Vincent and the Grenadines

Australia

Hungary

Samoa

Austria

Iceland

San Marino

Bahamas

Israel

Seychelles

Barbados

Italy

Singapore

Belgium

Japan

Slovak Republic

Belize

Kiribati

Slovenia

Bolivia

Latvia

Solomon Islands

Botswana

Lesotho

South Africa

Brazil

Liechtenstein

South Korea

Brunei

Lithuania

Spain

Bulgaria

Luxembourg

Swaziland

Canada

Macau (Special Administrative Region)

Sweden

Chile

Malawi

Switzerland

Costa Rica

Malaysia

Taiwan

Croatia

Maldives

Tonga

Cyprus

Malta

Trinidad and Tobago

Czech Republic

Mexico

Tuvalu

Denmark

Monaco

United Kingdom and Colonies

Dominica

Nauru

United States of America

El Salvador

Netherlands

Uruguay

Estonia

New Zealand

Vanuatu

Fiji

Nicaragua

Vatican City

Finland

Norway

Venezuela (from 24th June 2014 a visa will be required)

France

Panama

 

Germany

Paraguay

 

Greece

Poland

 

Grenada

Portugal

 

Guatemala

Romania

 

Doiciméid taistil Coinbhinsiúin

Má tá doiciméid taistil Coinbhinsiúin arna n-eisiúint ag stát de chuid an LEE agat, féach Airteagal 3 den Acht Inimirce (cuairteanna gearra amháin) le do thoil.

Sceideal 2

Más saoránach de cheann de na tíortha seo a leanas tú agus má chomhlíonann tú riachtanais an Chláir Tarscaoile Víosa, seans go mbeidh tú in ann taisteal go hÉirinn má tá Víosa Ginearálta C na Ríochta Aontaithe agat.   

Murab ea, beidh ort cur isteach ar víosa iontrála sula dtéann tú go hÉirinn.

Bahrain

Montenegro

Serbia

Belarus

Oman

Turkey

Bosnia and Herzegovina

People’s Republic of China

Ukraine

India

Qatar

United Arab Emirates

Kazakhstan

Russian Federation

Uzbekistan

Kuwait

Saudi Arabia

 

Sceideal 3

Más saoránach de cheann de na tíortha seo a leanas tú, beidh ort cur isteach ar víosa idirthurais.

Afghanistan

Ethiopia

Moldova

Albania

Ghana

Nigeria

Cuba

Iran

Somalia

Democratic Republic of the Congo

Iraq

Sri Lanka

Eritrea

Lebanon

Zimbabwe

Cuimhnigh…

Más saoránach de thír nach bhfuil san AE tú, beidh tú faoi rialú inimirce nuair a théann tú go hÉirinn, cibé an bhfuil víosa de dhíth ort nó nach bhfuil.

Iarratas

D'iarratas a chur isteach

Moltar duit cur isteach ar do víosa 6-8 seachtain roimh an dáta atá i gceist agat dul ag taisteal.

Ní mór duit:

 1. Foirm iarratais ar líne a chomhlánú
 2. Do dhoiciméadúchán tacaíocht, grianghraf pas agus táille a bhailiú le chéile 
 3. D’iarratas a chur isteach lena phróiseáil chuig an seoladh a thugann an córas:
 • An Ambasáid nó Consalacht Éireannach is gaire duit
 • Na hOifigí Víosa tiomnaithe in Abú Daibí, Abuja, Béising, Londan, Moscó agus Deilí Nua
 • Díreach chuig INIS, Cé an Bhúrcaigh, Baile Átha Cliath 2

Cuimhnigh…

Má chuireann tú eolas bréagach nó míthreorach isteach chun tacú le d'iarratas, d'fhéadfaí tú a ionchúiseamh agus/nó a dhíbirt.  

Cén fhad a thógann sé?

Má tá tú ag cur isteach ar víosa gnó agus má tá sé á phróiseáil in Ambasáid nó Consalacht Éireannach, ba chóir go bhfaighfeá cinneadh laistigh de 10 lá oibre, ar an gcoinníoll go mbeidh do dhoiciméadúchán go léir i gceart.   

D’fhéadfadh níos mó ama a bheith i gceist le roinnt catagóirí víosa (eg víosa Staidéir, Cuairte nó Comh-víosaí Teaghlaigh), ag brath ar an tréimhse den bhliain atá ann.

D’iarratas a rianú

Déan d’iarratas a rianú trí theagmháil a dhéanamh leis an Ambasáid nó Consalacht ar cuireadh an t-iarratas chuici, ag lua an uimhir thagartha ar d'iarratas.

Más go Baile Átha Cliath a sheol tú d’iarratas, ba chóir duit teagmháil díreach a dhéanamh le INIS.  

Más ag Ambasáid nó Consalacht a rinne tú d’iarratas, déanfaidh siadsan teagmháil leat chomh luath agus a dhéantar cinneadh.

Más díreach chuig INIS i mBaile Átha Cliath a rinne tú d’iarratas, nó má cuireadh d’iarratas ar aghaidh chuig INIS lena chinneadh, féadfaidh tú Liosta Seachtainiúil Cinntí Víosaí INIS a sheiceáil agus d’uimhir thagartha a úsáid.

Tuilleadh eolais uait?

Tabhair cuairt ar láithreán gréasáin Sheirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann (INIS) chun eolas riachtanach a fháil sula gcuireann tú isteach ar víosa.

Éire

Má tá tú in Éirinn agus más mian leat cur isteach ar víosa ath-iontrála nó má tá aon cheist eile agat, déan teagmháil le Rannóg Víosaí INIS

An Bhreatain Mhór

Teil: +44 0906 66 10 197 (£1.50 in aghaidh an nóiméid an costas ar ghlaonna i gcónaí. This number is not available to residents of Ireland or Northern Ireland)

Ríomhphost: Submit your Query here

Uaire oscailte: 9am go 5.30pm, Luan go hAoine

Stáit Aontaithe Mheiriceá

Teil: 1900 776 5000 nó 1800 735 5888 ($2.90 in aghaidh an nóiméid an costas ar ghlaonna i gcónaí – is féidir íoc le cárta creidmheasa)

Uaire oscailte: 8.30am EST go 8.30pm EST, Luan go hAoine (seachas Lá Nollag, Lá Fhéile Stiofáin, Lá Coille agus Aoine an Chéasta).

 

Táillí

Gnáth-tháillí Víosa

Seo a leanas na gnáth-tháillí próiseála neamh-in-aisíochtha ar iarratais ar víosaí:

Turas aonair

€60

Ilturais

€100

Idirthurais

€25

Muirir eile

Seans go mbeidh ort muirir chumarsáide a íoc freisin.

Tuilleadh eolais

Déan teagmháil leis an Ambasáid nó Consalacht áitiúil le tuilleadh mionsonraí a fháil ar tháillí agus ar mhodhanna íocaíochta.

Víosa gan táille

Ní bhíonn ar roinnt iarratasóirí táille a íoc ar a gcuid víosaí. Áirítear orthu sin céilí a mbíonn víosa de dhíth orthu agus roinnt ball teaghlaigh de shaoranaigh LEE (lena n-áirítear náisiúnaigh Éireannancha). Ní mór duit cruthúnas ar an ngaol a chur ar aghaidh leis an iarratas.

Ina theannta sin, ní gá d’iarratasóirí ó na tíortha sa liosta thíos táille a íoc:

Bosnia

Kyrgyzstan

Sri Lanka

Cote d'Ivoire

Montenegro

Tunisia

Ecuador

Morocco

Uganda

Indonesia

Peru

Zambia

Jamaica

Republic of Macedonia

 

Kosovo

Serbia

 

Muirir eile

D’fhéadfaí táille riaracháin nó cumarsáide a ghearradh ort má dhéanann tú iarratas ó roinnt de na tíortha sin.

Achomhairc

Diúltaíodh m’iarratas

Má diúltaíodh d’iarratas agus más mian leat taisteal go hÉirinn fós féadfaidh tú:

 • Achomharc in aghaidh an chinnidh a dhéanamh, nó
 • Iarratas nua a dhéanamh

Má shocraíonn tú iarratas nua a dhéanamh, tabharfar cuntas don stair inimirce atá agat cheana féin.

Achomharc in aghaidh an chinnidh a dhéanamh

Seolfar litir chugat ag tabhairt na gcúiseanna gur diúltaíodh d’iarratas. Má chreideann tú gur cinneadh mícheart é, féadfaidh tú achomharc a dhéanamh laistigh de dhá mhí ón dáta a fhaigheann tú an fógra diúltaithe.  

Conas a dhéanaim achomharc?

Ní mór d’achomharc a dhéanamh i scríbhinn chuig an seoladh a thugtar sa litir a fuair tú – ní bhreithneofar achomhairc arna seoladh trí facs ná ríomhphost. Ba chóir duit:

 • Aghaidh a thabhairt ar gach cúis diúltaithe i d’achomharc
 • Fianaise shoiléir agus ábhartha a thabhairt i d’achomharc chun tacú le d’iarratas
 • Aon eolas nó doiciméadúchán breise a chur ar aghaidh le do litir achomhairc (tabhair ar aird nach gciallaíonn sin go gceadófar é)

An tAthbhreithniú

Déanfaidh an tOifigeach Achomhairc d’iarratas a athbhreithniú, ag tabhairt cuntas d’aon eolas nó doiciméadúchán breise a chuir tú ar aghaidh.  

D’fhéadfaí an cinneadh bunaidh a aisiompú tar éis scrúdú agus athbhreithniú a dhéanamh. Scríobhfaidh an tOifigeach Achomhairc chugat nuair a bheidh an cinneadh déanta.  

An bhfuil táille i gceist?

Níl aon táille ar achomharc a lóisteáil.

Teacht i dTír

Rialú Inimirce

Ní hionann víosa d’Éirinn agus cead dul isteach sa tír. Is ionann é agus doiciméad a thugann cead duit dul i láthair ag pointe iontrála agus cead a iarraidh Éire a iontráil.

Beidh gach saoránach de thíortha nach bhfuil san AE faoi réir ag gnáth-rialuithe inimirce ag an bpointe iontrála, cibé an bhfuil víosa de dhíth orthu nó nach bhfuil.

Doiciméid bhreise

Chomh maith le do víosa, d’fhéadfadh Oifigeach Inimirce eolas breise a chuardach, mar shampla:

 • Áirithintí cóiríochta
 • Eitiltí fillte
 • Teagmhálacha in Éirinn

Fad na cuairte

Oifigeach Inimirce ag an bpointe iontrála a chineann fad na cuairte a cheadaítear duit. Beidh sé ag teacht le cuspóir do thurais agus déanfar nóta de ar do phas.

Léiríonn an tréimhse bailíochta ar do víosa na dátaí nach mór duit do víosa a chur faoi bhráid Oifigeach Inimirce ag an bpointe iontrála eatarthu. NÍ hionann iad agus na dátaí a bhfuil cead agat fanacht in Éirinn eatarthu.

Ag fanacht níos mó na trí mhí

Má tá víosa de dhíth ort chun dul isteach go hÉirinn agus más mian leat fanacht níos mó ná 90 lá, déan iarratas ar víosa de chineál 'D' sula dtéann tú ag taisteal. Go ginearálta, ní thugann cead iontráil ar bhonn víosa den chineál 'C' cead duit fanacht níos mó ná 90 lá.

Clárúchán

Más náisiúnach neamh-AE tú agus más mian leat fanacht níos faide ná trí mhí in Éirinn, ní mór duit clárú le Biúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Inimirce agus iarratas a dhéanamh ar chead fanacht in Éirinn.

Coinníollacha do víosa

Faoi dhlí na hÉireann, níl cead agat dul i mbun gníomhaíocht ar bith, ná fanacht in Éirinn ar chúis ar bith seachas an chúis lenar deonaíodh do víosa nó do chead chun fanacht.

Fanacht thar téarma do víosa

Má fhanann tú in Éirinn níos faide ná mar a cheadaíonn do víosa, d’fhéadfaí tú a ionchúiseamh agus/nó a dhíbirt.

Gníomhaíocht a athrú

Más mian leat dul i mbun gníomhaíocht ar bith in Éirinn seachas an ghníomhaíocht lenar deonaíodh do víosa ní mór duit an tír a fhágáil agus cur isteach ar víosa nua. Ní féidir leat filleadh ar Éirinn fad a bhíonn tú ag fanacht ar chinneadh ar d’iarratas nua.