Skip to main content

Diaspora Strategy 2020-2025

Diaspora Strategy 2020-2025

W tym tygodniu rząd opublikował strategię na lata 2020-2025 dotyczącą irlandzkiej diaspory. Określa ona jakie działania Irlandia będzie podejmować w ciągu najbliższych pięciu lat, aby wspierać i angażować się w życie społeczności irlandzkiej na całym świecie. Strategia ta została ukształtowana także dzięki tej społeczności, zarówno w świecie, jak i tu, w Polsce.

Z okazji publikacji dokumentu, ambasador O'Connell powiedziała:

„Nowa irlandzka strategia dotycząca diaspory prawdziwie odzwierciedla różnorodność Irlandii i jej obecność w świecie. Dotyczy nie tylko Irlandczyków mieszkających za granicą, ale także naszej ‘diaspory pokrewieństwa’, ludzi pochodzenia irlandzkiego oraz tych, którzy mieszkali w Irlandii i chcą utrzymać tę więź. Jesteśmy Irlandią bogatszą dzięki tym wszystkim społecznościom. My, w Ambasadzie Irlandii w Polsce, cieszymy się, że będziemy mogli odegrać rolę w urzeczywistnianiu tej ambitnej strategii."

Strategia przyjmuje szeroką i obejmującą wszystkich definicję diaspory, odzwierciedlającą różnorodność dzisiejszej globalnej społeczności irlandzkiej. Ukazuje również następujące priorytety rządu, w tym zobowiązania:

  • zapewnienia wsparcia najsłabszym w naszych zagranicznych społecznościach;
  • zorganizowania referendum w celu rozszerzenia prawa do głosowania w wyborach prezydenckich na obywateli Irlandii bez względu na ich miejsce zamieszkania;
  • promowania możliwości podjęcia pracy i nauki w Irlandii przez następne pokolenie diaspory;
  • pokonywania przeszkód stojących przed emigrantami powracającymi do domu.

Pełna treść strategii dostępna jest tutaj.

« Previous Item | Next Item »