Skip to main content

Cookies on the DFA website

We use cookies to give the best experience on our site while also complying with Data Protection requirements. Continue without changing your settings, and you'll receive cookies, or change your cookie settings at any time.

Europejski Dzień Języków 2018

Europejski Dzień Języków 2018

Europejski Dzień Języków jest obchodzony co roku 26 września. Wydarzenie to ma zwrócić uwagę na bogactwo języków w Europie: ponad 200 języków europejskich, 24 języki urzędowe UE, około 60 języków regionalnych i języków mniejszości oraz wiele innych języków, których używają osoby z innych części świata.
 
W Polsce od wielu lat EUNIC – Stowarzyszenie Narodowych Instytutów Kultury Unii Europejskiej, którego członkiem jest Ambasada Irlandii wraz z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce i Biurem Informacyjnym Parlamentu Europejskiego, organizują szereg wydarzeń promujących różnorodność językową Europy.
 
Ambasada Irlandii zaproponowała pokazowe lekcje skype  jezyka irlandzkiego, które w tym roku odbędą się w szkołach w Sierpcu, Żywcu, Warszawie, Poznaniu, Nowym Tomyślu i Gorzowie. 
 
Ambasador Emer O’Connell przesyła pozdrowienia wszystkim uczestnikom  wydarzeń. 
 
WIADOMOŚĆ Z OKAZJI EUROPEJSKIEGO DNIA JĘZYKÓW 2018
 
2018 to dla języka irlandzkiego ważny rok. Obchodzimy wyjątkową rocznicę Bliain na Gaeilge (roku języka irlandzkiego) – mija bowiem 125 lat odkąd odrodził się ruch języka irlandzkiego. Język ten jest nieodłącznym elementem naszej kultury i dziedzictwa, celebrowanych poprzez m.in. muzykę, literaturę i taniec. Przede wszystkim jednak, język irlandzki jest językiem żywym, obecnym wśród ludzi, w domach i szkołach w całej Irlandii. 
 
Jestem bardzo zadowolona, że Europejski Dzień Języków pozwala mieszkańcom całej Europy odkryć bogactwo i różnorodność języka irlandzkiego. 
 
Świętując Bliain na Gaeilge, mówimy: “labhair í, spreag í, bain taitneamh aisti”!
 
Is íontach í an Ghaeilge! 
 
Emer O’Connell
Ambasador 
 
TEACHTAIREACHT MAIDIR LE LÁ EORPACH NA DTEANGACHA 2018
 
Is bliain thábhachtach í 2018 don Ghaeilge. Déantar Bliain na Gaeilge a chomóradh i mbliana, ag comóradh 125 bliain ó athbheochan na Gaeilge. Tá an Ghaeilge fite fuaite inár gcultúr agus inár 
n-oidhreacht agus déantar í a cheiliúradh i mbealaí éagsúla inár gceol, litríocht agus damhsa. Ach, níos tábhachtaí ná sin, is teanga beo í an Ghaeilge, agus labhraíonn daoine í i dteaghlaigh agus i scoileanna ar fud na hÉireann.  
 
Is cúis áthais dom mar sin go mbeidh deis ag daoine ar fud na hEorpa blaiseadh a fháil den Ghaeilge mar chuid de Lá Eorpach na dTeangacha 2018 agus go mbeidh siad in ann saibhreas agus éagsúlacht na teanga a fhiosrú dóibh féin.  
 
Mar a deirimid agus muid ag ceiliúradh Bliain na Gaeilge – “labhair í, spreag í, bain taitneamh aisti”! 
 
Is íontach í an Ghaeilge! 
 
Emer O’Connell
Ambasadóir
 
 
Więcej informacji o obchodach EDJ: https://europejskidzienjezykow.wordpress.com/

« Previous Item | Next Item »