Skip to main content

Cookies on the DFA website

We use cookies to give the best experience on our site while also complying with Data Protection requirements. Continue without changing your settings, and you'll receive cookies, or change your cookie settings at any time.

Katalog Irish Studies in Poland

Katalog Irish Studies in Poland

W lipcu 2018 r. opublikowana została pierwsza edycja Katalogu Irish Studies in Poland, zawierająca informacje o ponad 50 nauczycielach akademickich i naukowcach zajmujących się szeroko pojętą tematyką studiów irlandzkich, na polskich uniwersytetach i uczelniach wyższych.

W ostatnich latach odnotowaliśmy w Polsce fenomenalny wzrost zainteresowania i badań nad Irlandią, jej językiem, kulturą, historią, polityką i gospodarką.

Języka Irlandzkiego można uczyć się na trzech polskich uniwersytetach – w Lublinie, Poznaniu i Szczecinie. Bogata tradycja literacka Irlandii jest przedmiotem badań naukowych i tłumaczeń literackich, które charakteryzuje najwyższa jakość realizacji. Polscy historycy wnoszą ważny wkład w badania nad historią Irlandii, w wielu wymiarach tak podobną do Polski, oraz w poznawanie historycznych związków łączących nasze kraje.

Katalog Irish Studies in Poland, przygotowany przez Ambasadę, jest pierwszą publikacją, w której znaleźć można obszerne zestawienie pracowników naukowych oraz uniwersytetów zajmujących się studiami irlandzkimi.

Katalog jest cennym źródłem informacji dla naukowców, którzy zainteresowani są nawiązywaniem współpracy oraz ukazywaniem jak szeroko zakrojona jest ich naukowa działalność.

Ambasada bardzo ceni zaangażowanie polskich nauczycieli akademickich i pracowników naukowych oraz uczelni wyższych w promowanie badań nad kulturą, polityką, społeczeństwem czy gospodarką Irlandii. Dzięki ich pracy nowi odbiorcy w Polsce mogą poznawać Irlandię. Ambasada współpracuje z licznymi uczelniami, pomaga zapewnić udział w wydarzeniach pisarzy, poetów i artystów z Irlandii. Wspieramy działania tych, którzy interesują się irlandzką kulturą.

Osoby chcące uzyskać kopię Katalogu Irish Studies in Poland, prosimy o wiadomość.

« Previous Item | Next Item »