Skip to main content

Cookies on the DFA website

We use cookies to give the best experience on our site while also complying with Data Protection requirements. Continue without changing your settings, and you'll receive cookies, or change your cookie settings at any time.

Parada Rownosci 2018

Parada Rownosci 2018

Ambasada Irlandii koordynowała prace nad tegorocznym listem otwartym z okazji warszawskiej Parady Równości, która odbędzie się w sobotę 9 czerwca.

52 ambasadorów i szefów przedstawicielstw instytucji międzynarodowych w Polsce podpisało list otwarty z okazji warszawskiej Parady Równości. Prace nad listem koordynowała Ambasada Irlandii.

Rekordowa liczba sygnatariuszy wyraża swoje poparcie dla „starań o uświadamianie opinii publicznej w kwestii problemów, jakie dotykają środowisko gejów, lesbijek, osób biseksualnych, transpłciowych i interseksualnych (LGBTI) oraz innych społeczności w Polsce stojących przed podobnymi wyzwaniami”. Sygnatariusze wzywają do wspólnej pracy na rzecz środowiska „niedyskryminacji, tolerancji i wzajemnej akceptacji”. Stwierdzają też, że prawa człowieka są uniwersalne i wszyscy, w tym osoby LGBTI, mają prawo w pełni z nich korzystać.

List został przekazany organizatorom Parady Równości przez Ambasadora Gerarda Keowna 4 czerwca. W przekazaniu listu uczestniczyli także Ambasador Zjednoczonego Królestwa, Jonathan Knott i Zastępca Szefa Misji w Ambasadzie Austrii, Martin Hermges reprezentujący przyszłorocznych i ubiegłorocznych koordynatorów.

Irlandia jest zaangażowana w promowanie i ochronę praw osób LGBTI, poprzez swoją aktywność na międzynarodowych forach praw człowieka, w szczególności w ramach ONZ i UE, a także w ramach dwustronnych stosunków międzynarodowych, czy poprzez współpracę z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego na całym świecie. Więcej o irlandzkich działaniach na rzecz promowania i ochrony praw człowieka na całym świecie można znaleźć tutaj.

List otwarty przygotowany z okazji Parady Równości w Warszawie, odbywającej się 9 czerwca 2018 r.

List otwarty ambasadorów Albanii, Argentyny, Australii, Austrii, Belgii, Bośni i Hercegowiny, Brazylii, Chile, Cypru, Czarnogóry, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Indii, Irlandii, Islandii, Izraela, Japonii, Kanady, Luksemburga, Łotwy, Malty, Meksyku, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Portugalii, Republiki Południowej Afryki, San Marino, Serbii, Słowenii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Ukrainy, Urugwaju, Wenezueli, Wielkiej Brytanii, Wietnamu, Włoch, a także Przedstawiciela Generalnego Rządu Flandrii oraz Przedstawiciela Federacji Walonia-Bruksela oraz reprezentantów Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej i Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Polsce, oraz Dyrektora Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE, oraz Sekretarza Generalnego Wspólnoty Demokracji, z okazji Parady Równości, zaplanowanej w Warszawie na 9 czerwca 2018 roku. Sporządzanie niniejszego listu koordynowała Ambasada Irlandii w Polsce.

Z okazji tegorocznej warszawskiej Parady Równości chcemy wyrazić nasze poparcie dla starań o uświadamianie opinii publicznej w kwestii problemów, jakie dotykają środowisko gejów, lesbijek, osób biseksualnych, transpłciowych i interseksualnych (LGBTI) oraz innych społeczności w Polsce stojących przed podobnymi wyzwaniami. Chcemy także wyrazić uznanie dla podobnych starań podejmowanych w innych miastach Polski – w Częstochowie, Gdańsku, Łodzi, Katowicach, Koninie, Krakowie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu i Wrocławiu. Uznajemy przyrodzoną i niezbywalną godność każdej jednostki, zgodnie z treścią Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Szacunek dla tych fundamentalnych praw, zawartych w zobowiązaniach OBWE oraz obowiązkach i standardach Rady Europy i Unii Europejskiej jako wspólnot praw i wartości, zobowiązuje rządy do ochrony wszystkich swoich obywateli przed przemocą i dyskryminacją oraz do zapewnienia im równych szans. Aby to umożliwić, a w szczególności aby bronić społeczności wymagających ochrony przed słownymi i fizycznymi atakami oraz mową nienawiści, musimy wspólnie pracować na rzecz niedyskryminacji, tolerancji i wzajemnej akceptacji. Dotyczy to szczególnie sfer takich jak edukacja, zdrowie, kwestie społeczne, obywatelstwo, administracja publiczna oraz uzyskiwanie oficjalnych dokumentów.

Wyrażamy uznanie dla ciężkiej pracy środowisk LGBTI i innych społeczności w Polsce i na całym świecie, jak również dla pracy wszystkich ludzi, których celem jest zapewnienie przestrzegania praw osób LGBTI oraz innych osób stojących przed podobnymi wyzwaniami, a także zapobieganie dyskryminacji, w szczególności tej motywowanej orientacją seksualną czy tożsamością płciową. Prawa człowieka są uniwersalne i wszyscy, w tym osoby LGBTI, mają prawo w pełni z nich korzystać. Jest to kwestia, którą wszyscy powinni wspierać.

 • J.E. Shpresa Kureta, Ambasador Albanii
 • J.E. Patricia Beatriz Salas, Ambasador Argentyny
 • J.E. Paul Wojciechowski, Ambasador Australii
 • J.E. Werner Almhofer, Ambasador Austrii
 • J.E. Colette Taquet, Ambasador Belgii
 • Ivica Pranjic, Chargé d'Affaires, Ambasada Bośni i Hercegowiny
 • J.E. Alfredo Leoni, Ambasador Brazylii
 • J.E. Julio Bravo Yubini, Ambasador Chile
 • J.E. Petros Kestoras, Ambasador Cypru
 • Robert Markić, Chargé d’Affaires, Ambasada Czarnogóry
 • J.E. Ivan Jestřáb, Ambasador Czech
 • J.E. Ole Egberg Mikkelsen, Ambasador Danii
 • J.E. Harri Tiido, Ambasador Estonii
 • J.E. Hanna Lehtinen, Ambasador Finlandii
 • J.E. Pierre Lévy, Ambasador Francji
 • J.E. Evangelos Tsaoussis, Ambasador Grecji
 • J.E. Francisco Javier Sanabria, Ambasador Hiszpanii
 • J.E. Ron J.P.M. van Dartel, Ambasador Królestwa Niderlandów
 • J.E. Tsewang Namgyal, Ambasador Indii
 • J.E. Gerard Keown, Ambasador Irlandii
 • J.E. Martin Eyjólfsson, Ambasador Islandii
 • J.E. Anna Azari, Ambasador Izraela
 • Satoru Takahashi, Chargé d’Affaires, Ambasada Japonii
 • Jeremy Wallace, Chargé d’Affaires, Ambasada Kanady
 • J.E. Conrad Bruch, Ambasador Wielkiego Księstwa Luksemburga
 • J.E. Edgar Bondars, Ambasador Łotwy
 • J.E. Natasha Meli Daudey, Ambasador Malty
 • J.E. Alejandro Negrín, Ambasador Meksyku
 • J.E. Rolf Nikel, Ambasador Niemiec
 • J.E. Olav Myklebust, Ambasador Norwegii
 • J.E. Mary Thurston, Ambasador Nowej Zelandii
 • J.E. João Silva Leitão, Ambasador Portugalii
 • J.E. Simon Jabulani Ntombela, Ambasador Republiki Południowej Afryki
 • J.E. Dario Galassi, Ambasador San Marino
 • J.E. Nikola Zurovac, Ambasador Serbii
 • J.E. Robert Krmelj, Ambasador Słowenii
 • J.E. Paul Jones, Ambasador Stanów Zjednoczonych Ameryki
 • Chasper Sarott, Chargé d’Affaires, Ambasada Szwajcarii
 • J.E. Stefan Gullgren, Ambasador Szwecji
 • J.E. Tunç Üğdül, Ambasador Turcji
 • J.E. Andrii Deshchytsia, Ambasador Ukrainy
 • J.E. Pablo Scheiner, Ambasador Urugwaju
 • J.E. Jonathan Knott, Ambasador Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
 • J.E. Alessandro De Pedys, Ambasador Włoch
 • J.E. Luis Gomez Urdaneta, Ambasador Wenezuelii
 • J.E. Vu Dang Dzung, Ambasador Wietnamu
 • Yves Wantens, Przedstawiciel Generalny Rządu Flandrii
 • Laurence Capelle, Przedstawiciel Federacji Walonia-Bruksela
 • Marek Prawda, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce
 • Anna-Carin Öst, Przedstawiciel Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Polsce
 • Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, Dyrektor Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
 • Thomas E. Garrett, Sekretarz Generalny Wspólnoty Demokracji

« Previous Item | Next Item »