Skip to main content

Sinéad Morrissey Europejską Poetką Wolności 2020

Sinéad Morrissey Europejską Poetką Wolności 2020

Irlandzka autorka Sinéad Morrissey została uhonorowana Nagrodą Literacką Miasta Gdańska Europejski Poeta Wolności 2020 za tom „O równowadze” w tłumaczeniu Magdy Heydel.

Jury obradujące w tym roku w składzie Krzysztof Czyżewski (przewodniczący), Paweł Huelle, Andrzej Jagodziński (sekretarz), Zbigniew Mikołejko, Stanisław Rosiek, Anda Rottenberg, Beata Stasińska i Olga Tokarczuk, szczególnie doceniło jej niezwykłą umiejętność mówienia językami różnych form poetyckich i kunszt w poruszaniu się między różnymi kulturami.

"Sinéad Morrissey i Magda Heydel to niezwykle cenione laureatki Nagrody Literackiej Miasta Gdańska Europejski Poeta Wolności 2020. Tom „O równowadze”, z tak złożonym i lirycznym użyciem języka, pochłania każdego czytelnika i oferuje rozmaite punkty styku ze światem. Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebna jest taka umiejętność łączenia i uchwycenia wielu tożsamości. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Miastu Gdańsk, tak dobrze znanemu z odniesień do wolności, za docenienie ważnej pracy Sinéad i Magdy" – powiedziała Ambasador Emer O’Connell. 

"Ten zachwycający zbiór autorstwa Sinéad Morrissey i Magdy Heydel to doskonały zwycięzca w czasach, kiedy wszyscy poszukujemy nowej równowagi. Zbiór „O równowadze” (“On Balance”) pozostawia nas z wieloma przemyśleniami, ale też pozwala nam się dobrze bawić, dlatego tym bardziej jestem wdzięczny Miastu Gdańsk za dostrzeżenie jego piękna i aktualności" – dodał Colm McGivern, Dyrektor British Council w Polsce.

Sinéad Morrissey (ur. 1972 r.) jest laureatką wielu krajowych i zagranicznych nagród (m.in. Poetry Now Award, Nagrody im. T. S. Eliota oraz nagrody Forward Prize for Poetry – właśnie za tom „O równowadze”). Jest absolwentką Trinity College w Dublinie, mieszkała przez pewien czas w Japonii i w Nowej Zelandii, a obecnie jest profesorką kreatywnego pisania na Uniwersytecie Newcastle. Żyje i pracuje między Irlandią i Wielką Brytanią, choć o jej tożsamości stanowią także szersze wpływy europejskie.

Polskiej publiczności dała się szerzej poznać za sprawą antologii „Sześć Poetek Irlandzkich” wydanej w 2012 roku w wyborze i przekładzie Jerzego Jarniewicza (Biuro Literackie).

Więcej informacji o wydarzeniu: http://europejskipoetawolnosci.pl/

« Previous Item | Next Item »